Cómo se dice "down the drain" en finlandés

EN

"down the drain" en finlandés

EN down the drain
volume_up
[modismo]

down the drain

Ejemplos de uso para "down the drain" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishRe-injecting funds into an unrestrained economy is just throwing money down the drain.
Varojen syöttäminen takaisin rajoittamattomaan talouteen on pelkää varojen heittämistä hukkaan.
EnglishIf we allow that to go down the drain, who is going to service the Irish tourist economy?
Jos annamme sen mennä nurin, kuka palvelee tulevaisuudessa Irlannin matkailutalouden tarpeita?
EnglishThis is a completely senseless pouring of taxpayers' money down the drain.
Tämä on täysin järjetöntä veronmaksajien rahojen tuhlaamista.
EnglishFirst, it taught us how to throw money down the drain.
Ensinnäkin se opetti meille, miten rahaa heitetään menemään.
EnglishIf you or I, or we together, throw our money down the drain, it cannot be used for sensible purposes.
Jos te ja minä, jos me yhdessä heitämme rahamme ulos ikkunasta, ei sitä voi käyttää järkevään tarkoitukseen.
EnglishWe must not flush a gift from God down the drain.
Emme saa huuhdella Jumalan antamaa lahjaa viemäristä alas.
EnglishYet still nobody dares say in public that the EU subsidies may, to some extent, be money down the drain.
Kukaan ei kuitenkaan uskalla sanoa julkisesti, että EU:n tuet saattavat jossain määrin olla hukkaan heitettyä rahaa.
EnglishWhat this amounts to is simply money down the drain, and we have not even achieved the slightest improvement in safety as a result.
Loppujen lopuksi rahat hävisivät, mutta meidän turvallisuutemme ei lisääntynyt tippaakaan.
EnglishWe are not going to throw money down the drain.
Meillä ei ole halua heittää rahaa kaivoon.
EnglishThis would be like carrying on throwing money down the drain, and we, I believe, do not want to throw any more money down the drain.
Se on kuin kaataisi rahaa viemäriin, ja luulen, että emme halua kaataa enää enempää rahaa viemäriin.
EnglishThis strikes me as throwing money down the drain.
EnglishIt is money down the drain.
EnglishThe money might just as well have been thrown down the drain if the situation reverts to where it was a couple of years ago under the Taliban.
Rahat olisi aivan yhtä hyvin voitu heittää menemään, jos tilanne palautuu samanlaiseksi kuin muutama vuosi sitten Taleban-hallinnon alla.
EnglishIn this way, we can prevent the entire meat industry from going down the drain because of one isolated criminal act or incident of carelessness.
Sillä tavalla voidaan estää se, että koko lihateollisuus ajetaan tuhoon minkä tahansa rikollisen toiminnan tai huolimattomuuden tähden.
EnglishHowever, if expenditure falls below a certain level, it becomes pointless: if goals remain dreams, then every euro spent will just be thrown down the drain.
Jos menot kuitenkin laskevat tietyn rajan alle, niistä tulee hyödyttömiä: jos tavoitteet jäävät unelmiksi, jokainen käytettävä euro heitetään hukkaan.
EnglishI believe that storing rainwater for future use instead of letting it go down the drain is a good strategic solution not only in the US but also in Europe.
Uskon, että sadeveden varastoiminen tulevaa käyttöä varten sen sijaan, että sen annettaisiin valua hukkaan, on hyvä strateginen ratkaisu paitsi Yhdysvalloissa myös Euroopassa.
EnglishThat said, I endorse what has been said by other Members, who believe that we need to vote in favour of this, as otherwise, everything will go down the drain.
Näin ollen puollan muiden sellaisten jäsenten toteamusta, joiden mielestä meidän on äänestettävä tämän suosituksen puolesta, sillä muussa tapauksessa kaikki valuu täysin hukkaan.