Cómo se dice "downfall" en finlandés

EN

"downfall" en finlandés

volume_up
downfall {sustantivo}

EN downfall
volume_up
{sustantivo}

downfall (también: fall, tumble, wipeout, upset)
volume_up
kaatuminen {sustantivo}
downfall (también: destiny, fate, fortune, hap)
volume_up
kohtalo {sustantivo}
downfall (también: destruct, destruction, devastation, doom)
volume_up
tuho {sustantivo}
It was the same with the catalytic converter: people originally said it would be the downfall of the car industry, but in fact it resulted in technical progress.
Se on nähty myös jo katalysaattorista, jonka alun perin sanottiin olevan autoteollisuuden tuho.
downfall (también: fall)
volume_up
kukistuminen {sustantivo}

Sinónimos (inglés) para "downfall":

downfall

Ejemplos de uso para "downfall" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThis was, after all, one of the causes of the downfall of the last Commission.
Viime kädessä tämä oli yksi niistä syistä, jotka johtivat edellisen komission eroon.
EnglishPluralism is its defining characteristic, not a potential factor in its downfall.
Moniarvoisuus on sen ominaispiirre, ei sen romahtamiseen mahdollisesti johtava tekijä.
EnglishThe mighty, through their arrogance, invariably sow the seeds of their own downfall.
Hallitsevien tahojen ylimielisyys käy aina niiden oman lankeemuksen edellä!
EnglishIf we do not give them this help and assistance, it will also be our downfall.
Jos me emme anna niille sitä, niin se on myös meidän oman tappiomme alku.
EnglishThe liberum veto was the downfall of the Polish Commonwealth, amongst other things.
Liberum veto oli yksi syy Puolan liittovaltion hajoamiseen.
EnglishMy advice to them is to close this particular can of worms before it leads to their own downfall.
Kehotan heitä lopettamaan tämän toiminnan, ennen kuin se kääntyy heitä itseään vastaan.
EnglishIf you stick to this line of thinking, it will be our downfall.
Jos pidätte kiinni tuollaisesta ajatuskuviosta, se on perikatomme.
EnglishAfter all, it was the people of Europe that brought about the change in, and downfall, of Communism.
Sillä juuri Keski-Euroopan ihmiset tekivät muutoksen ja kommunismin luhistumisen mahdolliseksi.
EnglishIt was this practice which led to the Commission' s downfall.
EnglishThese Games must lead to the downfall of Chinese policy, otherwise they will lead to the downfall of the entire free world.
Olympialaisten täytyy johtaa Kiinan politiikan tuhoon, muuten kiinalaiset johtavat tuhoon koko vapaan maailman.
EnglishIt was the 1996 accounts which led to the downfall of the previous Commission, and the 1997 accounts are just as incriminating.
Vuoden 1996 varainhoito kaatoi edellisen komission, ja vuoden 1997 varainhoito on täsmälleen yhtä ongelmallinen.
EnglishIts development into a state is the final stage in the downfall of Yugoslavia, initiated by Milošević in Kosovo in 1989.
Sen kehitys valtioksi on Jugoslavian kaatumisen viimeinen vaihe, ja kaikkihan alkoi Miloševićin toimista Kosovossa vuonna 1989.
EnglishBeware; I do not know if this heedless enlargement of Europe will be its downfall, but its biggest problem will be the economy.
Olkaa valppaina, en tiedä, koituuko tämä unionin huoleton laajentuminen unionin tuhoksi, mutta sen suurin ongelma on talous.
EnglishThis resolution is not aimed at defending human rights, but rather at condemning the Cuban system and contributing to its downfall.
Päätöslauselman tarkoituksena ei ole puolustaa ihmisoikeuksia vaan tuomita Kuuban järjestelmä ja edistää sen kukistumista.
EnglishReality will be your downfall.
EnglishThis attitude has been reinforced by the maladministration, deceit and lack of accountability which led to the downfall of the previous Commission.
Tätä kantaa vahvistavat hallinnon epäkohdat, ne petokset ja se vastuuttomuus, jotka kaatoivat edellisen komission.
EnglishWe need to build on this plurality in Iran in order to bring about the ultimate downfall of the unacceptable, totalitarian regime there.
Meidän on rakennettava tälle moninaisuudelle Iranissa, jotta sietämätön ja totalitaarinen hallinto on mahdollista kukistaa lopullisesti.
EnglishThe whole object of EU support is the promotion of the peace process, but it is wrong to give financial support to those who seek its downfall.
EU:n tuen kokonaistavoitteena on rauhanprosessin edistäminen, mutta on väärin rahoittaa niitä, joiden tavoitteena on sen epäonnistuminen.
EnglishLadies and gentlemen, I am speaking today in the European Parliament in Strasbourg, on ground that bears the scars of wars and the downfall of Europe.
Hyvät parlamentin jäsenet, puhun tänään Euroopan parlamentissa Strasbourgissa, maaperällä, jossa näkyvät sotien ja Euroopan romahduksen arvet.
EnglishThere is no surer way to bring about the downfall and disintegration of this Union than to make laws that Member States do not ensure are then observed.
Ei ole varmempaa tapaa aiheuttaa tämän unionin luhistumista ja hajoamista kuin tekemällä lakeja, joiden noudattamista jäsenvaltiot eivät sitten varmista.