EN drain
volume_up
{sustantivo}

drain (también: encumbrance, imposition, albatross)
volume_up
rasite {sustantivo}
The costs of unemployment are a heavy drain on national economies.
Ovathan työttömyysmenot valtava kansantaloudellinen rasite.
Around 167 ministers and all that entails are the biggest drain on the state.
Noin 167 ministeriä ja kaikki mitä se sisältää ovat valtion suurin rasite.
drain (también: burden, dead weight, encumbrance, load)
volume_up
taakka {sustantivo}
Liechtenstein must be a drain on Austria in the way it flouts the system so close by.
Liechtenstein on vääjäämättä taakka Itävallalle uhmatessaan niin lähellä noudatettavaa järjestelmää.
Counterfeiting and copyright piracy are a drain on the economy in Europe and worldwide, and virtually no industry escapes this illegal activity.
Väärennykset ja tekijänoikeuspiratismi ovat taakka yhteisön ja koko maailman taloudelle, eikä yksikään teollisuudenala välty käytännössä tältä laittomalta toiminnalta.
drain (también: channel, chute, gouge, groove)
volume_up
kouru {sustantivo}
drain (también: sewer)
volume_up
viemäri {sustantivo}
drain
volume_up
laskuputki {sustantivo}
drain
volume_up
salaoja {sustantivo}
drain
volume_up
hukkaaminen {sustantivo}
drain
volume_up
menettäminen {sustantivo}

Sinónimos (inglés) para "drain":

drain

Ejemplos de uso para "drain" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishAs we don't want to support this brain drain, we voted in favour of this amendment.
Koska emme halua tukea tätä aivovuotoa, äänestimme tämän tarkistuksen puolesta.
EnglishThis is clearly leading to the drain that is being talked about so often today.
Tämä johtaa selvästi "aivovuotoon", josta on käyty viime aikoina usein keskustelua.
English   We do not encourage or propose a brain drain, but we try to mobilise brains.
   Emme suosi aivovientiä emmekä kannusta siihen, mutta yritämme saada aivot liikkeelle.
EnglishMy second point concerns the role of universities in research and the brain drain.
Toinen seikka koskee yliopistojen asemaa tutkimuksessa ja aivovuotoa.
EnglishAgriculture policy must not become any more of a drain on European resources.
Maatalouspolitiikka ei saa viedä enää suurempaa osaa unionin varoista.
EnglishThe second point that I consider important is the old chestnut of the ‘brain drain’.
Toinen mielestäni tärkeä asia on aivovuoto, josta on puhuttu jo kauan.
EnglishAnd if you're using a mobile PC, don't worry—using the Power button won't drain your battery.
Jos sinulla on kannettava tietokone, voit silti huoletta painaa Virta-painiketta.
EnglishMoreover we have the Amazonian rainforests which drain off a huge amount of carbon dioxide.
Lisäksi alueella on Amazonin viidakot, jotka imevät valtavan määrän hiilidioksidia.
EnglishThe programme is not, after all, intended to crank up the brain drain.
Ohjelman tarkoituksenahan ei missään tapauksessa ole käynnistää aivovuotoa.
EnglishThe next issue is the question of the brain drain, which is an important consideration.
Seuraava näkökohta on aivovuotoa koskeva kysymys, joka on hyvin tärkeä.
EnglishThose countries certainly do not stand to gain from the brain drain or other such phenomena.
Aivovuoto ja muut vastaavat ilmiöt eivät todellakaan hyödytä kyseisiä maita.
EnglishWe are talking about the brain drain, which is immoral with respect to poor countries.
Tässä on kyse aivovuodosta, joka on moraalitonta köyhiä maita kohtaan.
EnglishThe EU must create a special fund to regulate the brain drain and soften its impact.
EU:n on luotava erityisrahasto aivovuodon sääntelyä ja sen vaikutusten lieventämistä varten.
EnglishAn application for a Blue Card can be rejected if the brain drain is a genuine problem.
Sinistä korttia koskeva hakemus voidaan hylätä, jos aivovuodosta tulee todellinen ongelma.
EnglishSince joining the EU, Lithuania has experienced a massive 'brain drain'.
EU:hun liittymisen jälkeen Liettua on kärsinyt valtavasta aivovuodosta.
EnglishThis kind of circular migration can also prevent a permanent brain drain from countries of origin.
Tällainen kiertosiirtolaisuus voi myös ehkäistä jatkuvaa aivovuotoa lähtömaista.
EnglishCombating the brain drain must remain a priority for the European Union.
Aivovuodon torjunnan on oltava Euroopan unionin ensisijainen tavoite.
EnglishIt also necessary for Europe to stop encouraging the brain-drain from Africa.
Euroopan on myös lakattava kannustamasta aivovientiä Afrikasta.
EnglishRe-injecting funds into an unrestrained economy is just throwing money down the drain.
Varojen syöttäminen takaisin rajoittamattomaan talouteen on pelkää varojen heittämistä hukkaan.
EnglishThis shows that we are taking third countries' concerns about brain drain seriously.
Tämä osoittaa, että suhtaudumme kolmansien maiden aivovientiä koskeviin huolenaiheisiin vakavasti.