Cómo se dice "drawback" en finlandés

EN

"drawback" en finlandés

volume_up
drawback {sustantivo}

EN drawback
volume_up
{sustantivo}

drawback (también: con, disadvantage, downside)
volume_up
haittapuoli {sustantivo}
However, there is one very serious drawback in the report, which cannot be overlooked.
Mietinnössä on kuitenkin yksi vakava haittapuoli, jota ei voida sivuuttaa.
A major drawback, however, is the long list of exclusions, including photovoltaic panels.
Suurin haittapuoli on kuitenkin poikkeustapauksien pitkä luettelo, mihin sisältyvät aurinkopaneelit.
That is the drawback with this variation.
Se on tämän vaihtoehdon haittapuoli.
drawback (también: setback, blow)
volume_up
takaisku {sustantivo}

Ejemplos de uso para "drawback" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThis is a huge drawback because in this case what is best may not be what is right.
Tämä on suuri puute, sillä pelättävissä on, että paras on hyvän vihollinen.
EnglishBut there is one big drawback: it is wrong to draw up such rules at EU level.
Mutta siinä on yksi suuri epäkohta: on väärin laatia sellaisia sääntöjä EU:n tasolla.
EnglishIts only drawback is that the production of nuclear energy has somehow crept in.
Sen ainoa epäkohta on, että ydinenergian tuotanto on onnistunut jotenkin livahtamaan siihen.
EnglishThe biggest drawback about the Cologne conclusions is that they made a huge omission.
Kölnissä tehtyjä johtopäätöksiä leimasi kuitenkin eräs huomattava puute.
EnglishTo what extent does this drawback apply to South African products too?
Missä määrin tämä ongelma koskee myös Etelä-Afrikasta tulevia tuotteita?
EnglishDuty drawback is designed so that our response to it will prevent a particular problem.
Tullinpalautukset on suunniteltu niin, että meidän reaktiomme niihin estävät tietyt ongelmat.
EnglishA drawback of the proposal was the risk of social dumping arising.
Ehdotuksen varjopuoli oli sosiaalista polkumyyntiä koskevan riskin kasvu.
EnglishAnother drawback is that the premium is based on deficiency payments.
Toisena epäkohtana on, että palkkio perustuu hinnanerokorvauksiin.
EnglishThe inclusion of duty drawback clauses has been a concern for many of us, as I mentioned.
Kuten jo mainitsin, moni meistä on ollut huolissaan tullinpalautuslausekkeiden sisällyttämisestä.
EnglishThe lack of European Parliament participation in this dialogue is more than just a slight drawback.
On enemmän kuin kauneusvirhe, ettei Euroopan parlamentti osallistu tähän vuoropuheluun!
EnglishThe question about duty drawback is, for me, a very simple one.
Tullinpalautuksissa on mielestäni kyse hyvin yksinkertaisesta asiasta.
EnglishThe level of duties that Korea can refund under the duty drawback are gradually being reduced.
Tullimaksujen tasoa, jonka Korea voi hyvittää tullinpalautusten perusteella, lasketaan asteittain.
EnglishOn duty drawback, my final point, this is nothing new.
Lopuksi haluan vielä sanoa muutaman sanan tullinpalautuksista; tässä ei ole mitään uutta.
EnglishOne serious drawback in the report is the vagueness of the terminology used, both intentional and otherwise.
Mietinnön pahin puute on käytettyjen termien osin tahaton ja osin tahallinen epämääräisyys.
EnglishAnd that is the greatest drawback, the biggest problem we in Austria have with this system.
Se on suurin varjopuoli ja sitä me Itävallassa pidämme ongelmallisimpana asiana tässä uudessa järjestelmässä.
EnglishThere are alternatives available and the benefits clearly outweigh the drawback of transitional costs.
On olemassa eri mahdollisuuksia, ja hyödyt ovat huomattavasti suuremmat kuin siirtymäkauden kustannukset.
EnglishHowever, the drawback is that it vaporises when it explodes. And when it vaporises, most of it oxidises.
Sen haittapuolena kuitenkin on, että se höyrystyy räjähtäessään, jolloin se suurimmaksi osaksi hapettuu.
EnglishThe main drawback is the necessary mobilisation of the fund.
Suurin puute on rahaston välttämätön käyttöönotto.
EnglishThese accidents were considered to be the only drawback.
Näitä onnettomuuksia pidettiin ainoana varjopuolena.
EnglishThe only drawback is that they will not be compulsory.
Heikkoutena on vain se, että ne eivät ole pakollisia.