Cómo se dice "drawbacks" en finlandés

EN

"drawbacks" en finlandés

volume_up
drawback {sustantivo}

EN drawbacks
volume_up
{plural}

drawbacks

Ejemplos de uso para "drawbacks" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI see this very much as an interim solution which also has some drawbacks.
Pidän tätä selvästikin väliaikaisena ratkaisuna, jolla on myös joitakin haittoja.
EnglishThe need for solutions free from serious drawbacks has constantly become more urgent.
Tarve ratkaisuihin, jotka eivät aiheuttaisi vakavia haittoja, oli varsin voimakas.
EnglishI must emphasise that this is a solution with an extraordinarily large number of drawbacks.
On syytä korostaa, että tämä on ratkaisu, jossa on erittäin monia puutteita.
EnglishOn the other hand, this does have its drawbacks - as must of course often be the case.
Toisaalta - ja monesti niin on varmaankin pakko olla - järjestelyssä on myös heikot kohtansa.
EnglishHowever, they cannot prove that there are no major drawbacks attached.
He eivät voi kuitenkaan osoittaa, että siihen ei liity suuria haittoja.
EnglishThe public have since discovered the drawbacks of such a development.
Kansalaiset ovat sittemmin huomanneet tällaisen kehityksen varjopuolet.
EnglishBecause of these drawbacks we unfortunately cannot support this proposal.
Ikävä kyllä näiden puutteiden vuoksi emme voi tukea tätä esitystä.
EnglishIn this competition with other industrial centres, we are disadvantaged by two serious drawbacks.
Kilpailussa muiden teollisuuden keskusten kanssa meitä haittaa kaksi vakavaa epäkohtaa.
EnglishIts drawbacks are so great that it has not been attractive to licensees or consumers.
Järjestelmässä on niin suuria puutteita, ettei se ole houkutellut lisenssinhakijoita eikä kuluttajia.
EnglishThis undoubtedly brings many benefits, but there are also many drawbacks.
Tästä on kieltämättä suuret hyötynsä, mutta yhä enenevässä määrin myös paljon kielteisiä seurauksia.
EnglishAs the Council Presidency, we do not see any drawbacks to this.
Neuvoston puheenjohtajavaltiona pidämme tätä ratkaisua onnistuneena.
EnglishHowever, I, coming from a critical stance, can see major drawbacks to this project.
Olen kuitenkin sitä mieltä, että kriittisesti tarkasteltuna tähän hankkeeseen liittyy vakavia varjopuolia.
EnglishIn fact, every option has inherent and formidable drawbacks.
Itse asiassa jokaiseen vaihtoehtoon liittyy merkittäviä haittapuolia.
EnglishMr President, being Dutch sometimes has its drawbacks.
Arvoisa puhemies, sillä, että on hollantilainen, on joskus haittapuolensa.
EnglishOur communication analyses its drawbacks and points to the problems that need to be addressed.
Tiedonannossamme tarkastellaan asetuksen epäkohtia ja tuodaan esiin ongelmat, joihin on puututtava.
EnglishThe temporary drawbacks do spur us on to prepare social security for EMU.
Väliaikaiset haitat pakottavat meidät kylläkin valmistautumaan EMUun liittyvään sosiaaliturvan muutokseen.
EnglishIt is complicated and confusing and also has many drawbacks.
Tilanne on monitahoinen ja hämmentävä, ja siitä on monia haittoja.
EnglishAt the same time we must identify the drawbacks that also exist in the case of renewables.
On mainittava myös uusiutuvien energialähteiden haitat.
EnglishI am not blind to the potential drawbacks and dangers of the EPLA.
Olen tietoinen EPLAn mahdollisista haitoista ja vaaroista.
EnglishBy giving Member States the choice between different competition models, the said drawbacks can be avoided.
Antamalla jäsenvaltioiden valita eri kilpailumallien välillä mainitut haitat voidaan välttää.