Cómo se dice "drawer" en finlandés

EN

"drawer" en finlandés

volume_up
drawer {sustantivo}

EN drawer
volume_up
{sustantivo}

1. general

drawer (también: box, carton, casserole, crate)
volume_up
laatikko {sustantivo}
Open the drawer containing letters of formal notice, so that voters and elected representatives can see which aspects of our laws the Commission does not like.
Avatkaa virallisten huomautusten laatikko, jotta äänestäjät ja vaaleilla valitut edustajat voivat nähdä, mistä lainsäädäntömme näkökohdista komissio ei pidä.
drawer (también: draughtsman, draftsman)
volume_up
piirtäjä {sustantivo}
drawer
volume_up
vetolaatikko {sustantivo}

2. economía

drawer
volume_up
asettaja {sustantivo} (vekselin t. sekin)

Sinónimos (inglés) para "drawer":

drawer
English

Ejemplos de uso para "drawer" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIt is of no help at all to have good studies if they are lying in a drawer.
Ei hyödytä yhtään, jos meillä on hyviä tutkimuksia, jotka jäävät pöytälaatikkoon.
EnglishI get the impression that it has been left behind in a drawer somewhere.
Minusta vaikuttaa siltä, että toimenpide on unohdettu jonnekin laatikon pohjalle.
EnglishDo not let it gather dust in a drawer; it is too valuable to be eaten away by moths.
Älkää salliko sen pölyttyä pöytälaatikossa; se on liian arvokas koiperhosten syötäväksi.
EnglishMany of the appraisals landed up in the drawer with the costs borne by the taxpayer.
Monet lausunnoista ovat päätyneet pöytälaatikkoon ja jääneet veronmaksajien maksettaviksi.
EnglishIt has shoved the draft in a drawer, done nothing with it, and still does not want to do anything with it.
Se on sullonut luonnoksen laatikkoon ja jättänyt sen sinne, eikä se edelleenkään halua tehdä sille mitään.
Englishdrawer units in the offices (in the process of being solved)
työpöytien laatikostot (asiaa käsitellään)
EnglishI would ask you to get a task force together of top-drawer implementers of communications to assist you in that.
Pyytäisin teitä kokoamaan parhaista tiedotusalan toimijoista työryhmän, joka avustaa teitä tässä tehtävässä.
EnglishToo often public participation is filed away in some deep, dark drawer and very conveniently ignored.
Liian usein yleisön osallistumismahdollisuus arkistoidaan jonnekin syvään ja pimeään laatikkoon ja jätetään kätevästi huomioimatta.
EnglishYou should store the removable media containing the recovery certificate in a secure location, such as a locked desk drawer.
Talleta palautusvarmenteen sisältävä siirrettävä tietoväline turvalliseen paikkaan, kuten lukittuun pöytälaatikkoon.
EnglishI note that the 2020 strategy does not even mention harmonisation of corporation tax; perhaps you left it in a drawer somewhere.
Huomaan, että 2020-strategiassa ei edes mainita yhtiöveron yhdenmukaistamista. Ehkäpä unohditte sen pöytälaatikkoon.
EnglishIn Austria, these petitions are generally just shoved in a drawer and much the same thing will happen with the EU citizens' initiatives.
Itävallassa kansalaisaloitteita ei yleensä viedä loppuun asti, ja EU:n kansalaisaloitteille käy pitkälti samoin.
EnglishThe nano transceiver stores neatly under the keyboard, and the device can be easily stored in a backpack or drawer.
Nanolähetin-vastaanotinta voidaan säilyttää kätevästi näppäimistön alla, ja koko laite mahtuu helposti reppuun tai työpöydän laatikkoon.
EnglishOtherwise, its ideas will simply be put away in a drawer and forgotten about.
Arvoisa puhemies, valmistelukunnan on huolehdittava työnsä laadukkuudesta, jotta sen ideat eivät päätyisi kirjoituspöydän laatikkoon.
EnglishYou have not yet closed the drawer.
EnglishWill the Europe 2020 Strategy be put into practice, or will it go the way of the Lisbon Strategy - good ideas that are buried in an office drawer?
Pannaanko Eurooppa 2020 -strategia täytäntöön vai hautautuuko se Lissabonin sopimuksen tavoin hyvien ideoiden pöytälaatikkoon?
EnglishWe respond politely that it is interesting and that something should be added to it; then everyone puts it away in a drawer.
Vastaamme kohteliaasti, että kertomus on mielenkiintoinen, mutta että siihen pitäisi lisätä jotain. Sen jälkeen kertomus piilotetaan pöytälaatikkoon.
EnglishThey take a European law and when they transpose it into national law, they add things which have been sitting in a drawer in a ministry.
Saattaessaan EU:n säädöksiä osaksi kansallista lainsäädäntöä ne lisäilevät niihin asioita, jotka ovat maanneet jonkin ministeriön pöytälaatikossa.
EnglishIn response to what Mr Reul said - some things have been initiated but then have simply remained on paper and got no further than the office drawer.
Vastatakseni Herbert Reulin toteamukseen, joitain aloitteita on tehty, mutta ne ovat jääneet vain paperille eivätkä siirry pöytälaatikkoa pidemmälle.
EnglishIt is not for us to tell the Council how to legislate, but this desk-drawer veto helps no one, especially the institutions' credibility.
Emme voi sanoa neuvostolle miten sen tulee antaa lainsäädäntöä, mutta tällainen pöytälaatikkoveto-oikeus ei auta ketään eikä edistä varsinkaan toimielinten uskottavuutta.
EnglishThere is a risk that it could turn out exactly as Mr Färm warned: that the strategy does not get implemented but gets stuck in an office drawer, which we do not want, of course.
Jäsen Färmin varoitus on vaarassa toteutua: strategia saattaa jäädä panematta täytäntöön ja päätyä pöytälaatikkoon; sitä me emme tietenkään halua.