Cómo se dice "economic crisis" en finlandés

EN

"economic crisis" en finlandés

EN economic crisis
volume_up
{sustantivo}

1. economía

economic crisis
volume_up
talouskriisi {sustantivo}
(SK) The current financial crisis is being projected into an economic crisis.
(SK) Tämänhetkisestä rahoituskriisistä arvioidaan kehittyvät talouskriisi.
The worldwide economic crisis is like the falling of a row of dominoes.
Maailmanlaajuinen talouskriisi on alkanut muistuttaa dominonappuloiden kaatumista.
(RO) Unfortunately, the economic crisis is leading to job losses.
(RO) Talouskriisi aiheuttaa valitettavasti työpaikkojen menetyksiä.

Sinónimos (inglés) para "economic crisis":

economic crisis

Traducciones similares para economic crisis en finlandés

economic adjetivo
crisis sustantivo

Ejemplos de uso para "economic crisis" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

English(RO) The economic crisis is also being strongly felt in the Republic of Moldova.
(RO) Talouskriisin vaikutukset tuntuvat voimakkaina myös Moldovan tasavallassa.
EnglishIn the wake of the economic crisis we can see ideas of increased protectionism.
Talouskriisin muodostuessa havaitaan kasvavaa protektionismia koskevia ajatuksia.
EnglishThat is behind us now, but the presidency also came at a time of economic crisis.
Tästä on nyt selvitty, mutta puheenjohtajakausi osui myös talouskriisin aikaan.
EnglishThis is a waste of EU money, which we cannot allow in a time of economic crisis.
Se on EU:n varojen tuhlausta, jollaista emme voi sallia näin talouskriisin aikana.
EnglishThe first is that the financial crisis has brought with it an economic crisis.
Niistä ensimmäinen on se, että rahoituskriisi on tuonut mukanaan talouskriisin.
EnglishAs the economic crisis worsens, government repression is plumbing new depths.
Taloudellinen kriisin syventyessä hallituksen sorto on saavuttamassa huippunsa.
EnglishFinancial, economic and social crisis: measures and initiatives to be taken (
Rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisi: toteutettavat toimenpiteet ja aloitteet (
EnglishFinally, we must continue to keep the focus on tackling the economic crisis.
Lopuksi muistutan, että meidän on edelleen keskityttävä talouskriisin torjuntaan.
EnglishFor during the economic crisis, aggression directed against the Roma has increased.
Talouskriisin aikana romaneihin kohdistuva vihamielisyys on nimittäin lisääntynyt.
EnglishThe argument that we are forced to do this by the economic crisis is a fallacy.
Väite siitä, että meidän on talouskriisin takia pakko tehdä niin, ei pidä paikkaansa.
EnglishIn fact, we are pursuing our policy in response to the economic and financial crisis.
Itse asiassa toteutamme politiikkaamme vastauksena talous- ja rahoituskriisiin.
EnglishGiven the economic crisis, all these countries might easily have turned inwards.
Kaikki nämä valtiot olisivat talouskriisin vuoksi voineet helposti kääntyä sisäänpäin.
EnglishI call on you at a time of economic crisis to ensure that we remain prudent and wise.
Me elämme talouskriisin aikoja; meidän on toimittava varovaisesti ja viisaasti.
EnglishWhenever there is an economic crisis, politicians line up to denounce protectionism.
Aina talouskriisin aikana poliitikot tuomitsevat yhtenä rintamana protektionismin.
EnglishRoad transport operators are being hit hard by the financial and economic crisis.
Tieliikenteen harjoittajat joutuvat ankarasti kärsimään rahoitus- ja talouskriisistä.
EnglishThis is still all about the climate crisis and the financial and economic crisis.
Kaikessa on kuitenkin yhä kyse ilmastonmuutoksesta sekä rahoitus- ja talouskriisistä.
EnglishThe developing world is not the author of the current financial and economic crisis.
Kehitysmaat eivät ole syypäitä käynnissä olevaan rahoitus- ja talouskriisiin.
EnglishState aid must be defined and provided by a nation at times of economic crisis.
Valtion on määriteltävä valtiontuki, ja sen on tarjottava sitä talouskriisin hetkellä.
EnglishAt the time, few of us could have guessed the scale of the coming economic crisis.
Tuolloin vain harvat pystyivät aavistamaan tulevan talouskriisin laajuutta.
EnglishThese are important elements in alleviating the consequences of the economic crisis.
Ne ovat tärkeitä tekijöitä pyrittäessä lieventämään talouskriisin seurauksia.