Cómo se dice "elephant" en finlandés

EN

"elephant" en finlandés

volume_up
elephant {sustantivo}

EN elephant
volume_up
{sustantivo}

1. zoología

elephant
volume_up
norsu {sustantivo}
The African elephant is still a threatened animal species, according to the IUCN.
IUCN:n mukaan afrikkalainen norsu on yhä uhanalainen eläinlaji.
Otherwise, it is just a charming collection of little bonsais crushed by the first passing elephant.
Muutoin se on vain viehättävä kokoelma pikkuruisia bonsaita, jotka ensimmäisenä ohikulkeva norsu talloo jalkoihinsa.
The Lisbon process is now like an oversized elephant in an exclusive glassware shop, that is to say very difficult to handle.
Lissabonin prosessi on tällä hetkellä kuin liian iso norsu hienossa lasikaupassa, eli sitä on hyvin vaikea käsitellä.
elephant
volume_up
elefantti {sustantivo}
Fusion is a complete white elephant, on which billions of ECUs have been wasted.
Fuusio on todellinen valkoinen elefantti, johon on tuhlattu miljardeja ecuja.
Now this elephant does something illegal that we did not teach it.
Toinen elefantti tekee sääntöjen vastaisesti jotain, mitä sille ei opetettu.
And if I may mix my metaphors, let us shoot this white elephant from the sky.
Saanen sekoittaa kielikuvia ja sanoa, että meidän on ammuttava tämä valkoinen elefantti taivaalta.

Ejemplos de uso para "elephant" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe in this House do not think of the elephant in the way that the African does.
Me täällä parlamentissa emme ajattele elefanteista samalla tavalla kuin afrikkalaiset.
EnglishI was therefore in favour of Japan, which wanted it, hosting this white elephant.
Kannatin siksi Japania, joka oli halukas isännöimään tätä ylettömän kallista hanketta.
EnglishIt is the famous elephant in the room that everybody avoids talking about.
Olohuoneessa on edelleen se sama virtahepo, josta kukaan ei suostu puhumaan.
EnglishThe elephant in this beautiful room is naturally the media law in Hungary.
Tässä kauniissa salissa oleva virtahepo on luonnollisesti Unkarin medialaki.
EnglishThe previous CITES conferences took the decision to stop protecting the elephant.
Edellisessä CITES-konferenssissa päätettiin lopettaa norsujen suojelu.
EnglishThe Dutch Minister was the only one to vote for the conservation of the elephant.
Vain Alankomaiden ministeri äänesti tuolloin norsun elämän puolesta.
EnglishDiverging proposals are on the table from Elephant Range States in Africa.
Afrikan norsunluuvyöhykkeen valtiot ovat esittäneet eriäviä ehdotuksia.
EnglishYesterday I spoke of an elephant in this Chamber, and it is here again.
Eilen puhuin parlamentissa olevasta norsusta, ja tänään se on taas täällä.
EnglishWe are building a new white elephant under the guise of development aid.
Tässä luodaan jälleen uutta valkoista elefanttia avun antamisen varjolla.
EnglishThere are, therefore, good reasons not to transfer the African elephant to Appendix I tomorrow.
Kansainvälinen yhteisö ei voi päättää suojelusta, emmekä haluaisi tässä niin käyvän.
EnglishFinally, Mr Orbán I want to say something about the elephant in the room.
Lopuksi, pääministeri Orbán, haluan sanoa muutaman sanan tässä salissa olevasta virtahevosta.
EnglishSubject: EU funding for the conservation of the African elephant after the Cites Cop 10.
Aihe: EU-rahoitus afrikannorsun suojelussa CITES- sopimuspuolten 10: nnen kokouksen jälkeen.
EnglishFinally, a key issue for CITES COP 14 will of course be elephant ivory.
CITES-sopimuksen COP 14:ssä käsiteltävä keskeinen aihe on norsunluu.
EnglishAnd it occurred to me that the rest of the herd was in fact looking after this young elephant.
Tajusin, että itse asiassa muut lauman jäsenet pitivät huolta tästä nuoresta elefantista.
EnglishIt's basically like trying to breathe, as a doctor said, while having an elephant standing on your chest.
On kuin yrittäisi hengittää, kuten lääkäri sanoi, elefantin seisoessa rintakehällä.
EnglishWe know there has been a huge loss in elephant numbers, much of which is attributable to poaching.
Tiedämme norsukannan harvenneen jyrkästi, mikä on suurelta osin tulosta salametsästyksestä.
EnglishWe were promised that Galileo would not be a white elephant, but that we were looking for a role for it.
Meille luvattiin, ettei Galileo ole tarpeeton kapistus, vaan että etsimme sille käyttöä.
EnglishIllegal elephant poaching is now taking place on a much bigger scale, also in southern Africa.
Laiton norsunmetsästys valtaa alaa myös eteläisessä Afrikassa.
EnglishAnother problem with elephants is that you cannot make an apparatus that is too heavy for a single elephant.
Toinen ongelma on se, ettei voi tehdä laitetta, joka on liian raskas yhdelle elefantille.
EnglishYesterday I referred to the Council as the invisible elephant.
Eilen vertasin neuvostoa näkymättömään elefanttiin.