Cómo se dice "eligibility" en finlandés

EN

"eligibility" en finlandés

volume_up
eligibility {sustantivo}

EN eligibility
volume_up
{sustantivo}

eligibility (también: validity)
volume_up
kelpoisuus {sustantivo}
Eligibility of Central Asian countries under Council Decision 2006/1016/EC (
Keski-Aasian maiden kelpoisuus saada rahoitusta neuvoston päätöksen 2006/1016/EY nojalla (
The Commission feels that there needs to be a half-term revision of eligibility for the Cohesion Fund.
Komissio arvelee kuitenkin, että on toteutettava välitarkistuksia, joiden avulla varmistetaan kelpoisuus koheesiorahaston tukeen.
Varmista kelpoisuus.

Ejemplos de uso para "eligibility" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishPlease visit this page to see detailed eligibility requirements for your country.
Saat lisätietoja oman maasi kelpoisuusehdoista tältä sivulta (vain englanniksi).
EnglishMy personal view is that this eligibility must be applied to all Member States.
Tätä tukikelpoisuutta olisi mielestäni sovellettava kaikkiin jäsenvaltioihin.
EnglishThere is of course no link between the type of container and eligibility for subsidy.
Säilytysastiatyypillä ja oikeutuksella tukeen ei tietenkään ole mitään yhteyttä.
EnglishLegal framework for temporary measures relating to the eligibility of certain assets
Tiettyjen omaisuuserien vakuuskelpoisuutta koskevat väliaikaiset toimenpiteet
Englishchanges in the eligibility criteria relating to some marketable debt instruments.
Joidenkin jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien kelpoisuusvaatimuksia muutetaan.
EnglishUnemployment levels should be used to determine eligibility for structural fund aid.
Työttömyysastetta tulisi käyttää rakennerahaston tuen kelpoisuuskriteerinä.
EnglishThat is one of the conditions of eligibility for such payments in the first place.
Se on yksi edellytyksistä sille, että niihin voidaan ylipäänsä turvautua.
EnglishMaintaining the eligibility of regional disasters in the Solidarity Fund;
4. avun myöntäminen jatkossakin solidaarisuusrahastosta alueellisten katastrofien vuoksi
EnglishHas the Court of Auditors not been informed of these rules of eligibility?
Eikö tilintarkastustuomioistuimelle ole tiedotettu näistä valintakelpoisuussäännöistä?
EnglishCollateral eligibility of bonds issued or guaranteed by the Greek government
Kreikan valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien joukkolainojen hyväksyminen vakuudeksi
EnglishThey are concerned about this 50-megawatt threshold for eligibility.
Yritys on huolissaan tukikelpoisuudelle asetetusta 50 megawatin raja-arvosta.
EnglishA more operational approach has now been taken on project eligibility.
Lisäksi on hyväksytty toiminnallisempi hankkeiden kelpoisuutta koskeva menettelytapa.
EnglishResponsibility and duties must be linked to rights and eligibility.
Oikeuksien ja vaalikelpoisuuden pitää olla sidoksissa vastuuseen ja velvoitteisiin.
EnglishFirstly, the rules of eligibility were not clear in the existing regulation.
Ensiksikin kelpoisuusehdot olivat epäselviä silloisessa asetuksessa.
EnglishThe eligibility criteria for bank loans will also apply to syndicated loans.
Pankkilainoihin sovellettavia kelpoisuusvaatimuksia sovelletaan myös syndikoituihin lainoihin.
EnglishAgainst this background, these tier one assets will lose eligibility on 1 June 2007.
Nämä ykköslistan omaisuuserät menettävät kelpoisuutensa 1.6.2007.
EnglishThey also clarify the eligibility of some civil society actors.
Ne selventävät myös joidenkin kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kelpoisuutta.
EnglishThe second obstacle faced is that of challenges to the eligibility of a candidate.
Toinen este ovat ehdokkaan kelpoisuutta koskevat vaatimukset.
EnglishIts budget is limited and its eligibility criteria are tight.
Rahaston määrärahat ovat rajalliset ja sen tukikelpoisuusedellytykset tiukat.
EnglishIn Luxembourg we confirmed Turkey' s eligibility for accession to the EU.
Luxemburgissa vahvistimme, että Turkki voi hakea EU:n jäsenyyttä.