Cómo se dice "eligible" en finlandés

EN

"eligible" en finlandés

EN eligible
volume_up
{adjetivo}

eligible (también: authorized, excused, justifiable)
With a genuine copy of Windows, you're eligible to receive the latest updates from Microsoft.
Aidon Windows-kopion käyttäjä on oikeutettu saamaan uusimmat päivitykset Microsoftilta.
As a result of this procedure, only 503 out of an estimated 80 000 Turkish Cypriots are eligible to vote.
Tämän menettelyn seurauksena vain 503 arviolta 80 000:sta kyproksenturkkilaisesta on oikeutettu äänestämään.
If it is, Windows on your computer is genuine, and you're eligible to receive the latest updates from Microsoft.
Jos tunnus kelpaa, tietokoneen Windows on aito, ja olet oikeutettu saamaan uusimmat päivitykset Microsoftilta.
eligible (también: applicable, appropriate, apropos, apt)
volume_up
sopiva {adj.}
eligible (también: appropriate, befitting, fitting, seemly)
eligible (también: fair, fit, suitable, befittingly)
eligible

Ejemplos de uso para "eligible" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishCreditworthiness of the debtor: Debtors must be financially sound to be eligible.
Velallisen luottokelpoisuus: Hyväksyttävien velallisten tulee olla vakavaraisia.
EnglishIt is essential, for example, that Member States designate eligible customers.
On esimerkiksi tärkeää, että jäsenvaltiot nimeävät valintakelpoiset asiakkaat.
EnglishOne of the 'eligible actions' of the European Refugee Fund (ERF) is resettlement.
Yksi Euroopan pakolaisrahaston "tukikelpoisista toimista" on uudelleensijoittaminen.
EnglishNot all eligible countries have the capacity to fulfil the Copenhagen criteria.
Kaikki liittymiseen oikeutetut maat eivät pysty täyttämään Kööpenhaminan kriteereitä.
EnglishAfter several years, both are eligible for transfer back to their home Member State.
Useiden vuosien jälkeen molemmat voidaan siirtää takaisin kotijäsenvaltioonsa.
EnglishPlease verify that you are eligible to participate as a government organization.
Vahvista kelpoisuutesi käyttää julkishallinnolle suunnattuja palveluita.
EnglishIndeed, out of 34 eligible countries, only 12 are included each year in this programme.
Ohjelmaan valitaan joka vuosi mukaan ainoastaan 12 maata 34 ehdokasmaan joukosta.
EnglishMost farmers in the EU are eligible to receive direct payments to support their income.
Useimmat maataloustuottajat voivat saada suoraa EU-rahoitusta elinkeinonsa tueksi.
EnglishI must also mention that the Republic of Moldova is eligible for both grants and loans.
Mainittakoon myös, että Moldovan tasavalta voi saada sekä avustuksia että lainoja.
EnglishAs I said, Belarus is indeed eligible under the New Neighbourhood programmes.
Kuten sanoin, Valko-Venäjälle voidaan tosiaan myöntää tukia uusista naapurusohjelmista.
EnglishIf it is proposed under that aegis it stands a good chance of being eligible.
Jos sitä ehdotetaan tuon kohdan sisällä, on hyvinkin mahdollista, että se kelpuutetaan.
EnglishYou will be required to sign a contract and attest that you are an eligible customer.
Sinun on allekirjoitettava sopimus ja vakuutettava, että olet ehdot täyttävä asiakas.
EnglishIt is interesting to note that all rural areas may be eligible for LEADER II.
On mielenkiintoista huomata, että kaikki maaseutualueet voivat saada tukea Leader II:sta.
EnglishDevelopment projects affecting countries, regions or areas are perfectly eligible.
Maita, alueita tai paikallisseutuja koskevat kehityshankkeet ovat täysin rahoituskelpoisia.
EnglishThe damage is put at EUR 4.6 billion, so it is eligible for compensation.
Vahinkojen suuruus on 4,6 miljardia euroa, joten ne ovat korvauskelpoisia.
EnglishGNP alone is inadequate as a criterion in determining eligible areas.
Bruttokansantuote ei pelkästään riitä kriteeriksi tukialueita määriteltäessä.
EnglishThey are considered as exports and are therefore eligible for export restitution aid.
Tämä katsotaan vienniksi, jolle voidaan näin ollen myöntää vientitukea.
EnglishThe directive must balance the interests of consumers and eligible parties.
Direktiivissä kuluttajien ja edunsaajien etujen on oltava tasapainossa.
EnglishMy report proposes that such experiments should be eligible for state funding.
Ehdotan mietinnössäni, että kokeille myönnetään valtion rahoitusta.
EnglishWe demand that interim financial aid packages be made available now to those eligible.
Vaadimme, että väliaikaisia apupaketteja asetetaan nyt niiden käyttöön, joille apu kuuluu.