EN embrace
volume_up
{sustantivo}

1. formal

embrace (también: hug, clinch)
volume_up
syleily {sustantivo}
The European Union's embrace of global capitalism is an embrace that will smother us all.
Euroopan unioni on ottanut globaalin kapitalismin omakseen, ja sen syleily tukahduttaa meidät kaikki.
Because the world I believe in is one where embracing your light doesn't mean ignoring your dark.
Koska maailma, johon uskon, on sellainen, jossa valosi syleily ei tarkoita pimeäsi unohtamista.
embrace
volume_up
syleileminen {sustantivo}
embrace
volume_up
jnk tukeminen {sustantivo}
embrace

Sinónimos (inglés) para "embrace":

embrace

Ejemplos de uso para "embrace" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishSo, to all of you, ladies and gentlemen, I bring a warm embrace from Angola.
Hyvät naiset ja herrat, tuon siis kaikille teille lämpimiä terveisiä Angolasta.
EnglishTo embrace a permissive attitude towards so-called soft drugs would be devastating.
Salliva asenne niin kutsuttuja mietoja huumausaineita kohtaan olisi tuhoisaa.
EnglishThe first is that the Lisbon and Gothenburg strategies must embrace everyone.
Ensinnäkin kaikki on otettava mukaan Lissabonin ja Göteborgin strategioihin.
EnglishAs long as we embrace globalism, we shall not dig ourselves out of the crisis.
Niin kauan kuin me tuemme globalisaatiota, emme pysty raivaamaan tietämme ulos kriisistä.
EnglishIf nothing is done, the EU will not embrace the aims spelt out in that agreement.
Jos mitään ei tehdä, EU ei tule pääsemään Kioton sopimuksessa määritettyihin tavoitteisiin.
EnglishThe negotiating process leading to EU accession needs to embrace the whole of society.
Euroopan unioniin liittymisestä käytävien neuvottelujen on katettava koko yhteiskunta.
EnglishI am more than happy to embrace those ideas, again in order to give legitimacy to what we do.
Tuen erittäin mielelläni näitä ajatuksia, jotta toimillemme saadaan legitiimiys.
EnglishOur first task was therefore to embrace multiculturalism and differences.
Siksi ensimmäinen tehtävämme liittyi monikulttuurisuuden ja erilaisuuden hyväksymiseen.
EnglishI could either deny my mental illness or embrace my mental skillness.
Saatoin joko kieltää mielisairauteni tai ottaa sen haltuuni mielen taitonani.
EnglishOne example that can be cited is the extension of the Directive to embrace legal entities.
Esimerkkinä voidaan mainita, että direktiivi kattaa myös juridiset henkilöt.
EnglishWhen I speak to patients and their families, I am moved by their capacity to embrace hope.
Olen liikuttunut potilaiden ja heidän läheistensä vahvasta toiveikkuudesta.
EnglishWe must therefore embrace the concept of plurality in the field of religion, too.
Meidän on siis kannatettava monimuotoisuutta myös uskonnon alalla.
EnglishYou cannot embrace globalisation while abandoning large numbers of our citizens.
Globalisaatiota ei voida ottaa avosylin vastaan hyläten samanaikaisesti monet kansalaisistamme.
EnglishThis would be a step towards democracy and the Commission should embrace it.
Tämä olisi askel kohti demokratiaa, ja komission olisi tartuttava tilaisuuteen innokkaasti.
EnglishAnd we can save millions of lives through the simple warmth of an Embrace.
Ja voimme pelastaa miljoonia henkiä syleilyn yksinkertaisella lämmöllä.
EnglishI do believe that we have a huge opportunity if we can embrace it.
Mielestäni meillä on valtavat mahdollisuudet, jos vain pystymme tarttumaan niihin.
EnglishThe fact that we now embrace all hard woods in this particular directive is a sensible start.
Kaikkien lehtipuiden sisällyttäminen tähän erityiseen direktiiviin on järkevä alku.
EnglishMember States must embrace this legislation if it is to have any effect.
Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä tämä lainsäädäntö, jos sillä halutaan olevan vaikutusta.
EnglishWhat started as a sub-prime crisis has now moved way beyond this to embrace the whole economy.
Se alkoi subprime-luottokriisistä ja on nyt levinnyt koskemaan koko taloutta.
EnglishIt is these signs that we are turning to, to point them out, embrace them and encourage them.
Haluamme kertoa juuri noista merkeistä takertuen niihin ja rohkaisten niitä.