Cómo se dice "embryo" en finlandés

EN

"embryo" en finlandés

volume_up
embryo {sustantivo}

EN embryo
volume_up
{sustantivo}

1. bótanica

embryo
volume_up
siemenaiho {sustantivo}

2. biología

embryo (también: conceptus)
volume_up
alkio {sustantivo}
This would help prevent premature death in adults, but the embryo itself would die,
Tämä estäisi aikuisväestön ennenaikaisia kuolemia, mutta alkio menehtyisi.
However, an embryo is not just a type of material.
Alkio ei kuitenkaan ole mitä tahansa materiaalia.
When we talk about embryos, we need to answer the question of whether an embryo is a human being or not.
Kun puhumme alkioista, meidän on vastattava kysymykseen, onko alkio ihminen vai ei.
embryo
volume_up
sikiö {sustantivo}

Sinónimos (inglés) para "embryo":

embryo

Ejemplos de uso para "embryo" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishAt the top of the list we have life, which is sacred, life and above all the embryo.
Ylimpänä on se, mikä on pyhää eli elolliset olennot ja ennen kaikkea ihmisalkiot.
EnglishDo we have the right to authorise research into the embryo for therapeutic purposes?
Voidaanko alkiota koskeviin tutkimuksiin myöntää lupa lääketieteellisessä tarkoituksessa?
EnglishEmbryo stem cell research is prohibited in many Member States.
Alkioilla suoritettava kantasolututkimus on kiellettyjä useissa jäsenvaltioissa.
EnglishWe also do not want women to be degraded into egg cell or embryo donors.
Me emme myöskään halua, että naiset alennettaisiin munasolujen tai alkioiden luovuttajiksi.
English   Mr President, I voted today to reject restrictions on embryo stem cell research.
   Arvoisa puhemies, äänestin tänään alkion kantasoluja käyttävän tutkimuksen rajoittamista vastaan.
EnglishThis is a principle, not a prejudice – the principle that an embryo has human life.
On periaate, ei ennakkoluulo, että alkiossa on ihmiselämää.
EnglishEmbryo research is banned in four Member States, including Germany.
Ihmisalkioiden tutkimus on kielletty neljässä jäsenvaltiossa, myös Saksan liittotasavallassa.
EnglishArtificial insemination and embryo transfer provide for that.
Keinohedelmöitys ja alkioiden siirtäminen antavat siihen mahdollisuuden.
EnglishIt is for this reason that many feminists, too, are opposed to exploitative embryo research.
Monet feministit vastustavatkin siksi ihmisalkioiden tutkimusta.
EnglishThere must be no contradiction between the dignity of the embryo and that of the sick person.
Alkion ja sairaan ihmisen ihmisarvoa ei pidä asettaa vastakkain.
EnglishYour child’s laughter, the colour of its skin and eyes, all were already present in the embryo.
Lapsenne nauru, hipiän ja silmien väri, kaikki olivat jo alkiossa.
EnglishThe embryo already contains everything needed for a human being.
Alkiossa on jo kaikki, mitä ihmisolennon luomiseen tarvitaan.
EnglishThe news from the USA that ACT has cloned a human embryo has probably shocked us all.
Yhdysvalloista saamamme ilmoitus ACT-yhtiön tekemästä ihmisalkion kloonauksesta järkytti varmasti meitä kaikkia.
English2) to protect the embryo, but take away last hope from people suffering from incurable diseases.
2) Alkiota suojellaan, mutta parantumattomia tauteja sairastavilta ihmisiltä viedään viimeinenkin toivo.
EnglishThe Austrian People’s Party delegation declares itself clearly opposed to destructive embryo research.
ÖVP:tä edustavat parlamentin jäsenet ilmoittavat selvästi vastustavansa alkioita tuhoavaa alkiotutkimusta.
EnglishMadam Commissioner, if I understood your reply correctly, exhaustive embryo research projects are assisted.
Arvoisa komissaari, jos olen ymmärtänyt vastauksenne oikein, tuhoisan alkiotutkimuksen projekteja tuetaan.
EnglishNever, but never in the history of human kind, has the human embryo had the kind of protection it has today.
Ihmisalkiota ei ole kuitenkaan koskaan historian aikana suojeltu tällä tavoin kuin sitä nykypäivänä suojellaan.
EnglishYet in order to become that human being, the embryo has to become implanted in a uterus and develop there for several months.
Ihmiseksi kasvaakseen alkion on kuitenkin kiinnityttävä kohtuun ja kasvettava siellä kuukausia.
EnglishAn early embryo of economic government has arrived.
Taloudellisen vallan ensiaskeleet on otettu.
EnglishWhat does the pre-embryo mean in relation to the embryo?