Cómo se dice "embryonic" en finlandés

EN

"embryonic" en finlandés

EN embryonic
volume_up
{adjetivo}

1. medicina

embryonic
It is, then, an aspiration, an attempt at founding an embryonic culture.
Mietinnöllä pyritään näin ollen perustamaan alkioasteella oleva kulttuuri.

Sinónimos (inglés) para "embryonic":

embryonic

Ejemplos de uso para "embryonic" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishHowever, research into embryonic stem cells has not yet yielded positive results.
Sitä vastoin alkioiden kantasolututkimuksesta ei ole saatu myönteisiä tuloksia.
EnglishThis is a stem cell that we've developed here in Oxford, from an embryonic stem cell.
Tässä on kantasolu, jonka olemme kehittäneet täällä Oxfordissa alkion kantasolusta.
EnglishIn particular, we cannot erect Community barriers to research into embryonic stem cells.
Emme varsinkaan voi luoda yhteisössä esteitä alkion kantasolujen tutkimukselle.
EnglishIt has a clear, unambiguous position rejecting this funding of embryonic stem cells.
Se torjuu kannassaan selkeästi ja yksimielisesti alkioiden kantasolujen rahoittamisen.
EnglishThe European Union should not be funding embryonic stem cell research.
Euroopan unionin ei pidä rahoittaa alkion kantasoluilla tehtävää tutkimusta.
EnglishThey all qualify for Objective 1 status; their economies are still largely embryonic.
Niiden kaikkien tilanne vastaa tavoitetta 1, sillä niiden taloudet ovat vasta kehittymässä.
EnglishThis includes the proposal for the funding of research into embryonic stem cells.
Tämä koskee muun muassa ehdotusta alkioiden kantasoluilla tehtävän tutkimuksen rahoittamisesta.
EnglishI myself believe that there are alternatives to embryonic stem cell research.
Oman käsitykseni mukaan on olemassa vaihtoehtoja alkion kantasoluja käyttävälle tutkimukselle.
EnglishResearch in the field of embryonic stem cells has enabled medicine to make a great leap forward.
Alkion kantasoluja koskevan tutkimuksen ansiosta lääketiede on edistynyt huimasti.
EnglishOf course, embryonic stem cells have a greater capacity for differentiating into any sort of tissue.
Tosin alkion kantasoluilla on suurempi kyky erilaistua miksi tahansa kudokseksi.
EnglishIn 2006 he criticised scientists involved in embryonic stem cell research.
Vuonna 2006 hän kritisoi tutkijoita, jotka tutkivat kantasoluja.
EnglishOne of them is how best to deal with embryonic stem cells.
Yksi esitetyistä huolista on, miten alkion kantasoluihin olisi parasta suhtautua.
EnglishSo far, embryonic stem cells have not been demonstrated to be therapeutically effective in any way.
Alkion kantasoluilla ei ole toistaiseksi osoitettu olevan mitään terapeuttista vaikutusta.
EnglishNo use must be made of embryonic stem cells, regardless of whether they are cloned or surplus.
Emme salli ihmisalkioiden kantasolujen käyttöä, olkoonpa ne sitten kloonattuja tai ylimääräisiä.
EnglishOn the other hand, research using foetal and embryonic tissues is not prohibited as such.
Sitä vastoin alkio- ja sikiökudosta käyttäviä tutkimuksia ei itsessään suljeta ohjelman ulkopuolelle.
EnglishIt would be wrong to say that prohibiting the use of embryonic cells would prevent lives from being saved.
Olisi väärin väittää, että alkion solujen käytön kielto estäisi henkien pelastamisen.
EnglishCloning, for whatever reason, destroys human embryonic persons.
Kloonaus tuhoaa ihmisalkioita, tehtiinpä se mistä syystä tahansa.
EnglishThey are not proven as yet, at any rate not in the field of embryonic stem cell research.
Toistaiseksi niitä ei ole voitu vielä toteuttaa, ei ainakaan alkioiden kantasolujen tutkimuksen alalla.
EnglishEmbryonic stem cell research also involves the destruction of embryos.
Alkioiden kantasolujen tutkimuskin tuhoaa alkioita.
EnglishIn other States, it does not even exist in embryonic form.
Toisissa sellaista ei ole olemassa edes alkeellisella tasolla.