Cómo se dice "emergency" en finlandés

EN

"emergency" en finlandés

volume_up
emergency {sustantivo}

EN emergency
volume_up
{sustantivo}

emergency
volume_up
hätätila {sustantivo}
You will recall that the country was placed under emergency rule on 3 November.
Muistatte epäilemättä sen, että Pakistaniin julistettiin hätätila 3. marraskuuta.
Unfortunately, it cannot be ruled out that the state of emergency will be extended.
Valitettavasti ei voida sulkea pois sitä, että hätätila jatkuu.
The emergency regime must not lead to an increase in infringements of fundamental freedoms.
Hätätila ei saa johtaa perusoikeuksien loukkaamisen lisääntymiseen.
emergency
volume_up
hätätapaus {sustantivo}
This is an emergency, but the negotiations are at a virtual standstill.
Kyseessä on hätätapaus, mutta neuvottelut ovat käytännössä pysähtyneet.
It is extremely important that we take note of the situation and seek to find emergency solutions because this is an emergency.
On erittäin tärkeää, että me kiinnitämme huomiota tilanteeseen, ja pyrimme löytämään kiireellisiä ratkaisuja, sillä tämä on hätätapaus.
The Chair will interpret the rules in a very indulgent way and agree that, as an emergency measure, our colleague, Mr Bowe, shall deputize for our rapporteur, Mr Collins.
Puhemiehistö tulkitsee työjärjestystä hyvin lempeästi ja antaa kollega Bowelle luvan toimia esittelijän, herra Collinsin sijaisena, koska kyseessä on hätätapaus.

Sinónimos (inglés) para "emergency":

emergency

Ejemplos de uso para "emergency" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishEmergency aid must be given when and where it is needed, without any conditions.
Hätäapua on annettava silloin ja siellä, missä sitä tarvitaan ilman mitään ehtoja.
EnglishA three million primary emergency decision was adopted early on Sunday morning.
Varhain sunnuntaiaamuna tehtiin ensimmäinen kolmen miljoonan euron hätäapupäätös.
EnglishWithout such power, in an emergency these black boxes are potentially worthless.
Ellei varavirtaa ole, nämä mustat laatikot voivat hätätilanteessa olla hyödyttömiä.
EnglishWe will try to release more money for ECHO this year from the emergency reserve.
Yritämme myöntää tänä vuonna ECHOlle lisärahoitusta hätäapuun tehdyistä varauksista.
EnglishI would call upon the Council actually to set up such an EU emergency service.
Pyydän neuvostoa todellakin perustamaan tällaisen EU:n pelastuspalveluyksikön.
EnglishFirst of all, in humanitarian terms, we are still facing an enormous emergency.
Ensinnäkin humanitaarisella tasolla, koska meillä on edessämme valtava hätätilanne.
EnglishEurope acted promptly in sending emergency aid, both in November 1998 and this time.
Eurooppa toimitti nopeasti kiireellistä apua niin marraskuussa 1998 kuin nytkin.
EnglishHowever, the regional and national emergency services have it under control.
Se on kuitenkin alueellisten ja kansallisten pelastustyöntekijöiden hallinnassa.
EnglishThe Council of Ministers asked the Commission to draw up an emergency contribution.
Ministerineuvosto pyysi komissiota päättämään hätäapuna annettavasta summasta.
EnglishWe are at a moment when we are moving from emergency aid to structural help.
Olemme sellaisessa vaiheessa, että siirrymme hätäavusta rakenteelliseen apuun.
EnglishFifthly, we must react effectively to emergency situations with respect to oil stocks.
Viidenneksi on reagoitava tehokkaasti öljyvarantoja koskeviin hätätilanteisiin.
EnglishCrisis management: the Commission has already stated that there is an emergency plan.
Kriisinhallinta: komissio on ilmoittanut, että on olemassa hätätilannesuunnitelma.
EnglishLook also at the Euro Emergency Fund, which is beginning to resemble a Ponzi scheme.
Katsokaa myös euroalueen hätäapurahastoa, joka alkaa muistuttaa Ponzi-järjestelmää.
EnglishThey are pursuing more room for manoeuvre in the budget for 'emergency situations'.
Talousarvioon pyritään saamaan lisää liikkumavaraa "hätätilanteita" varten.
EnglishPresident Musharaff has responded to this situation by declaring a state of emergency.
Presidentti Musharaffin vastaus tähän tilanteeseen oli poikkeustilan julistaminen.
EnglishOr should we go so far as to get rid of mobile phones and emergency telephones?
Vai pitääkö meidän kenties mennä niin pitkälle, että poistamme matka- ja hätäpuhelimet?
EnglishIn addition, a few weeks ago, the Commission approved emergency aid of EUR 7 million.
Lisäksi muutama viikko sitten komissio teki päätöksen 7 miljoonan euron hätäavusta.
EnglishHe has had a personal emergency and, therefore, I am speaking on behalf of the group.
Hänelle tuli henkilökohtainen este, minkä vuoksi minä puhun ryhmän puolesta.
EnglishToday's news that the state of emergency will be lifted is also a positive sign.
Tämänpäiväiset uutiset, joiden mukaan poikkeustila kumotaan, ovat myös myönteinen merkki.
EnglishPerhaps its powers should be increased if a period of emergency and a pandemic begin.
Ehkä komission toimivaltaa olisi lisättävä, jos tulee hätätilanne ja pandemia alkaa.