Cómo se dice "emergent" en finlandés

EN

"emergent" en finlandés

EN emergent
volume_up
{adjetivo}

Sinónimos (inglés) para "emergent":

emergent
English

Ejemplos de uso para "emergent" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe should not be penalising emergent, competitive structures in agriculture.
Meidän ei pitäisi rangaista uusia, kilpailukykyisiä rakenteita maanviljelyssä.
EnglishWe are relying on the parliaments of the industrialised states, of the emergent countries and of all the developing countries.
Panostamme teollisuusmaiden, ns. kynnysmaiden ja kaikkien kehitysmaiden parlamentteihin.
EnglishWages must be adjusted downwards to make goods competitive with those of the emergent economies.
Palkkoja on mukautettava alaspäin, jotta tuotteet olisivat kilpailukykyisiä nousevan talouden maiden tuotteiden kanssa.
EnglishAll of those photos become linked together, and they make something emergent that's greater than the sum of the parts.
Kaikki nuo kuvat linkittyvät yhteen, ja niistä tulee esiin jotakin suurempaa kuin sen osien summa.
EnglishIn urban parts of the continent, an emergent middle class is having fewer children at rates comparable with Europeans.
Maanosan kaupunkialueilla nouseva keskiluokka saa vähemmän lapsia vauhdilla, joka on vertailukelpoinen eurooppalaisten kanssa.
EnglishThanks to the victory of this uprising, the old Polish province of Wielkopolska or Greater Poland became part of the newly emergent Poland.
Voittoisan kansannousun ansiosta Wielkopolskan eli Suur-Puolan maakunnasta tuli osa uutta Puolan valtiota.
EnglishConsequently, this report draws attention to the potential for an already emergent regionalisation policy within a European context.
Näin ollen tässä mietinnössä kiinnitetään huomiota jo havaittavissa olevan alueellistamispolitiikan mahdollisuuksiin Euroopan tasolla.
EnglishI am also thinking of indoor air quality, a subject mentioned by many of you, which is something that should not be regarded as an emergent issue since it has always existed.
Ajattelen myös sisäilman laatua, jonka moni teistä mainitsi.
EnglishComparisons were made with other models, for example with the market economy pure and simple, as in the emergent industrial nations of South-East Asia.
Tehtiin vertailuja muihin malleihin, esimerkiksi puhtaaseen markkinatalouteen vaikkapa eteenpäin pyrkivissä Kaakkois-Aasian teollisuusmaissa.
EnglishThis is part of the European Union's emergent common immigration policy, in which it will dictate who can and cannot migrate to Member States and on what terms.
Tämä on osa Euroopan unionin uutta yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa, jossa se sanelee, kuka voi muuttaa jäsenvaltioihin ja millä ehdoilla.
EnglishImports from third countries, particularly the so-called emergent economies, are the greatest single cause of trade imbalances and the inability to compete.
Tuonti kolmansista maista, erityisesti niin kutsutuista nousevan talouden maista, on suurin yksittäinen syy kaupan epätasapainotiloihin ja kilpailukyvyttömyyteen.
EnglishObviously the situation is different in some other Member States, and any attempt to regularise the position makes sense in the general context of emergent food law.
Ilmeisesti tilanne on eri joissakin muissa jäsenvaltioissa, ja kaikki pyrkimykset näkökannan laillistamiseksi ovat ymmärrettäviä uusien elintarvikelakien laajemmassa yhteydessä.