Cómo se dice "emerging market" en finlandés

EN

"emerging market" en finlandés

EN emerging market
volume_up
{sustantivo}

1. economía

emerging market

Traducciones similares para emerging market en finlandés

emerging adjetivo
to emerge verbo
market sustantivo
market adjetivo
Finnish
to market verbo

Ejemplos de uso para "emerging market" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe have to define how emerging market countries can protect themselves from excessive financial instability.
Meidän on määriteltävä, miten kehittyvien markkinoiden maat voivat suojautua rahamarkkinoiden liialliselta epävakaudelta.
EnglishThe emerging common jobs market requires constant health and safety monitoring for our citizens in EU countries.
Työllisyyden sisämarkkinoiden kehittyminen edellyttää sitä, että valvomme jatkuvasti kansalaistemme terveyttä ja turvallisuutta EU:n jäsenvaltioissa.
EnglishThe economic growth set as a target in the strategy is at the same time a prerequisite for emerging from the labour market and social crisis.
Strategian tavoitteena oleva talouskasvu on samalla edellytyksenä työmarkkinoita koskevasta ja yhteiskunnallisesta kriisistä selviämiselle.
EnglishMany of you will agree with me that the emerging market for biomass and biofuels presents many new opportunities for the farmer.
Monet teistä ovat kanssani samaa mieltä siitä, että biomassan ja biopolttoaineiden kasvavat markkinat tarjoavat monia uusia mahdollisuuksia maanviljelijöille.
EnglishEmerging market competition also strengthens the incentives to make further progress in terms of structural reforms in the euro area, which are needed in any case.
Lisäksi kehittyvien markkinoiden aiheuttama kilpailu lisää tarvetta nopeuttaa rakenneuudistuksia, joita euroalueella tarvittaisiin muutenkin.
EnglishThe second topic concerns the currencies of emerging market economies which have current account surpluses and exchange rates that are not sufficiently flexible.
Toinen seikka koskee sellaisten kehittyvien markkinatalouksien valuuttoja, joiden vaihtotaseet ovat ylijäämäisiä ja valuuttakurssit liian joustamattomia.
EnglishOthers would do the same, which would prevent us from taking advantage of the emerging and increasingly open market opportunities for our high-quality products.
Muut tekisivät samoin, mikä estäisi meitä hyödyntämästä mahdollisuuksia, joita nousevat ja yhä avoimemmat markkinat luovat korkealaatuisille tuotteillemme.
EnglishThe fall in oil prices from their peak in July and ongoing growth in emerging market economies might support a gradual recovery in the course of 2009.
Öljyn hinnan lasku heinäkuisesta huipustaan ja kehittyvien markkinatalouksien jatkuva talouskasvu saattavat tukea talouskehityksen kohenemista asteittain vuoden 2009 kuluessa.
EnglishIn December there will be the first meeting of this new Group of 20 at the initiative of the G-7 countries, consisting of the G-7 countries and a few emerging market representatives.
Joulukuussa pidetään G7-maiden aloitteesta uuden 20 maan ryhmän ensimmäinen kokous, jossa ovat mukana G7-maat sekä muutamia kasvavien markkinoiden edustajia.
EnglishSince this is an emerging market, surely we should try now to find national networks of service providers so that we can actually have a dialogue with them.
Koska kyseessä ovat orastavat markkinat, meidän olisi varmastikin yritettävä löytää palvelujen tarjoajien kansalliset verkot, jotta voimme käydä niiden kanssa todellista vuoropuhelua.
EnglishThe growing importance of the emerging market and developing economies ("emerging economies") is striking in both demographic and economic terms; and at both macroeconomic and microeconomic level.
Kehittyvien markkinoiden ja talouksien merkitys kasvaa huomattavasti niin väestönkehityksen kuin taloudenkin (sekä makro- että mikrotalouden) mittareilla mitattuna.
EnglishIn this vein, the Commission will closely monitor developments in this emerging market and, in doing so, the Commission will carefully consider the issues raised in the Lévai report of 5 March 2007.
Sen vuoksi komissio seuraa tiiviisti näitä kehittyviä markkinoita ja punnitsee siten huolellisesti 5. maaliskuuta 2007 esitetyssä Katalin Lévain mietinnössä esitettyjä näkökohtia.