Cómo se dice "to enumerate" en finlandés

EN

"to enumerate" en finlandés

EN to enumerate
volume_up
[enumerated|enumerated] {verbo}

1. formal

Allow me to briefly enumerate the improvements achieved.
Luettelen lyhyesti saavutetut parannukset.
We agree with the criticisms and I shall not enumerate them again; perhaps I should but one minute does not give me enough time.
Minun ei tarvitse luetella niitä enää uudelleen, vaikka se ehkä olisikin välttämätöntä, mutta se ei onnistu minuutissa.
I shall not spend any time enumerating the really good initiatives and options it contains, because we can all read that for ourselves.
Tässä yhteydessä ei ole tarpeen luetella mietinnössä esitettyjä erinomaisia aloitteita ja mahdollisuuksia, koska jokainen voi lukea ne siitä itse.
to enumerate (también: to list)

Ejemplos de uso para "to enumerate" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThere are a number of worrying aspects to this outbreak which I should enumerate for you.
Taudin puhkeamiseen liittyy monia huolestuttavia piirteitä, jotka nyt luettelen teille.
EnglishI cannot possibly enumerate all the partisan and contentious points in the text of this draft.
En edes pysty luettelemaan kaikkia esityksen tekstissä olevia puolueellisia ja kiistanalaisia kohtia.
EnglishThose who enumerate the drawbacks of biofuels should also mention those of conventional fuels.
Jos siis lasketaan yhteen biopolttoaineiden haittapuolet, pitäisi mainita myös perinteisten polttoaineiden haittapuolet.
EnglishAllow me to briefly enumerate the improvements achieved.
Luettelen lyhyesti saavutetut parannukset.
EnglishThere are some achievements to boast of, but I will not enumerate the different civilian and military missions here.
Joistakin saavutuksista voidaan olla ylpeitä, mutta en tässä yhteydessä luettele eri siviilioperaatioita ja aseellisia operaatioita.
EnglishIt is of course possible to enumerate a large number of issues where fairly great deficiencies remain, as Mrs Madeira has just done.
On luonnollisesti mahdollista mainita monia kysymyksiä, joissa on selvästikin yhä puutteita, kuten jäsen Madeira juuri teki.
EnglishI would like to enumerate a few perspectives that must in any event be taken into consideration in the regulation and its implementation.
Haluaisin mainita muutamia näkökohtia, jotka asetuksessa ja sen täytäntöönpanossa on joka tapauksessa otettava huomioon.
EnglishI will enumerate them later.
EnglishI intend to enumerate these points in the short time at my disposal, since I do not expect to be given so much additional time as the honourable Members on the other side of the House.
Käyn ne seuraavassa läpi hyvin lyhyesti, sillä en odota saavani yhtä paljon puheaikaa kuin toista puolta edustavat kollegamme.
EnglishIn my contribution to this debate, I should like to focus on the work that Mr Jarzembowski has done and to enumerate the conditions in which liberalisation can truly succeed.
Tarkastelen puheenvuorossani pääasiassa esittelijä Jarzembowskin työtä ja esitän ehdot, joiden täyttyessä vapauttaminen voi todella onnistua.
EnglishI will not enumerate them all but simply point out that some highlighted future problems, such as tourism and development, bird flu and energy problems in ACP countries.
En luettele niitä kaikkia vaan panen ainoastaan merkille, että joissakin niistä korostettiin tulevaisuuden ongelmia kuten matkailua ja kehitystä, lintuinfluenssaa ja AKT-maiden energiaongelmia.