Cómo se dice "to exempt" en finlandés

EN

"to exempt" en finlandés

EN to exempt
volume_up
[exempted|exempted] {verbo}

It is not right to exempt small traditional businesses from the rules governing hygiene.
Ei ole oikein vapauttaa pieniä perinteisiä yrityksiä hygieniaa sääntelevistä määräyksistä.
Finally, which Member States should be exempt from the requirement?
Lopuksi, mitkä jäsenvaltiot pitäisi vapauttaa vaatimuksesta?
Aviation cannot be exempt from environmental costs which other means of transport pay.
Ilmailualaa ei voida vapauttaa ympäristökustannuksista, joita muut liikennemuodot maksavat.

Ejemplos de uso para "to exempt" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThere are not even as many as 50 states which are exempt from the visa requirement.
Niiden valtioiden määrä, joiden kansalaisilta viisumia ei vaadita, jää alle 50:n.
EnglishHowever, that does not exempt them from having to comply with the rules in force.
Se ei kuitenkaan vapauta niitä velvollisuudesta noudattaa voimassa olevia sääntöjä.
EnglishThe hospital and social housing sectors will also be exempt from notification.
Myös sairaala-ala ja sosiaalinen asuntotuotanto vapautetaan ilmoitusvelvollisuudesta.
EnglishWe are already looking to exempt telecoms from the procurement directives.
Pohdimme jo televiestintäalan vapauttamista hankintadirektiivien noudattamisesta.
EnglishIt is incomprehensible to us that taxes should be instituted which exempt companies.
Meidän mielestämme on järjetöntä määrätä veroja, jotka eivät koske yrityksiä.
EnglishThe pension scheme as well would be exempt and only the output would be taxed.
Myös eläkejärjestelmä on vapautettu veroista, ja vain tuotosta verotetaan.
EnglishThe draft communication makes clear that pilot projects are exempt from the tests.
Tiedonantoluonnoksessa todetaan selvästi, että pilottihankkeisiin ei testejä sovelleta.
EnglishIt is mystifying why the aviation sector should still be exempt from VAT.
En ymmärrä, miksi ilmailualalle pitäisi edelleen myöntää vapautus arvonlisäverosta.
EnglishThey also exempt the new Member States and Italy for a long period of time.
Niillä myönnetään myös uusille jäsenvaltioille ja Italialla poikkeuksia pitkäksi aikaa.
EnglishOnly certain categories of small distributors will be exempt from this requirement.
Vain tietyntyyppiset pienet jakelijat vapautetaan tästä vaatimuksesta.
EnglishThere is another list containing those nationals who are exempt from that requirement.
Käytössä on myös luettelo kansallisuuksista, joita viisumipakko ei koske.
EnglishThis is an obligation of these treaties from which it cannot be exempt.
Tämä on näihin sopimuksiin sisältyvä velvollisuus, josta se ei voi saada poikkeusta.
EnglishIn principle all renewable sources of energy should be fully exempt.
Periaatteessa kaikki uusiutuvat energiamuodot olisi vapautettava verotuksesta.
EnglishThis is what must be changed, and footballers should not be exempt.
Tämän on muututtava, eikä jalkapalloilijoiden pidä olla vain poikkeustapaus.
EnglishCurrently, the majority of financial services are exempt from VAT.
Tällä hetkellä suurin osa rahoituspalveluista on vapautettu arvonlisäverosta.
EnglishWe do not permit whole categories of plans and programmes to be exempt.
Kokonaisia suunnitelma- ja ohjelmakategorioita ei saa jättää soveltamisalan ulkopuolelle.
EnglishIt is therefore wrong that countries applying to join the EU should be exempt from the assessment.
Sen vuoksi on väärin, että EU:n hakijavaltiot vapautetaan ihmisoikeusarvioinnista.
EnglishFor example, it is proposed that Community-cleared goods are to be exempt from customs controls.
Siinä esimerkiksi ehdotetaan, että yhteisötavaroihin ei sovellettaisi tullivalvontaa.
EnglishThirdly, a number of categories of portable batteries are exempt from the ban on lead.
Kolmanneksi kannettavien paristojen luokista osa jätetään lyijyä koskevan kiellon ulkopuolelle.
EnglishThere is no country in the European Union which is exempt from this phenomenon.
Yksikään Euroopan unionin maa ei ole vapaa tästä ilmiöstä.