Cómo se dice "expression of opinion" en finlandés

EN

"expression of opinion" en finlandés

EN expression of opinion
volume_up
{sustantivo}

expression of opinion
volume_up
kannanilmaisu {sustantivo}

Traducciones similares para expression of opinion en finlandés

expression sustantivo
of preposición
Finnish
opinion sustantivo
Finnish

Ejemplos de uso para "expression of opinion" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishLet us therefore defend, tooth and nail, the free expression of opinion.
Tämän vuoksi meidän on puolustettava kynsin hampain vapaata mielipiteenilmaisua.
Englishhe right of free expression of opinion presupposes the right to information.
Oikeus ilmaista mielipiteensä vapaasti edellyttää tiedonsaantioikeutta.
EnglishThis was a peaceful expression of opinion by a few elected Members.
Se oli harvojen ja valittujen parlamentin jäsenten rauhallinen mielipiteenilmaus.
EnglishIt takes us back to the suppression of the free expression of opinion during the Soviet era.
Tapaus muistuttaa sananvapauden tukahduttamista Neuvostoliiton aikoina.
EnglishThe right to free expression of opinion is, to all practical purposes, non-existent.
Mielipiteenilmaisunvapautta ei käytännössä ole olemassa.
EnglishIn this context, we stress the importance that the EU attaches to freedom of expression and opinion.
Korostamme tässä yhteydessä sitä, että EU pitää tärkeänä sananvapautta ja mielipiteenvapautta.
EnglishIt is impossible to be a little in favour of the free expression of opinion.
On mahdotonta kannattaa lievästi ilmaisuvapautta.
EnglishAnd I can tell you that the Netherlands - the Dutch presidency - is waiting for a strong expression of opinion from this Parliament.
Ja voin vakuuttaa teille, että Hollanti odottaa parlamentilta voimakasta kannanottoa.
EnglishEither one is in favour of the free expression of opinion, and accepts all the consequences that this entails, or one is not.
Sitä joko kannatetaan hyväksyen sen kaikki seuraukset tai sitten ei.
EnglishThe resolution by Parliament's groups is an exceptionally straightforward expression of opinion on the crisis in the Middle East.
Parlamentin ryhmien päätöslauselma on poikkeuksellisen puhdas mielenilmaus Lähi-idän kriisistä.
English. - (SV) The report on collective agreements in the EU is an expression of opinion with no legal value.
kirjallinen. - (SV) Mietintö työehtosopimuksista EU:ssa on mielipiteenilmaus, jolla ei ole oikeudellista arvoa.
EnglishPrime Minister Rasmussen is more than right when he claims that there is no democracy without free expression of opinion.
Pääministeri Rasmussen on täysin oikeassa todetessaan, ettei demokratiaa voi olla ilman mielipiteenvapautta.
EnglishFree expression of opinion must remain a priority on the Internet, indeed, on the Internet in particular.
Mielipiteenvapauden toteutuminen Internetissä, ja ennen kaikkea Internetissä, on jatkossakin oltava ensisijaisen tärkeä tavoite.
EnglishNot least, it will also be harder for the Cuban regime, with increasing choice, to suppress the free expression of opinion.
Ainakin Kuuban hallituksen on entistä vaikeampi tukahduttaa vapaata mielipiteenilmaisua vaihtoehtojen lisääntyessä.
EnglishAt the same time, I also warned against the spirit of political correctness which is gradually suffocating the free expression of opinion.
Samalla varoitin myös poliittisen korrektiuden hengestä, joka tukahduttaa asteittain mielipidevapauden.
EnglishIt must outlaw torture, guarantee press freedom and the free expression of opinion, and press on with the fight against corruption.
Sen on kriminalisoitava kidutus, taattava lehdistönvapaus ja mielipiteenvapaus sekä tehostettava korruption torjuntaa.
EnglishThat sort of collaboration runs counter to fundamental European values such as the free expression of opinion and freedom of information.
Tämän tyyppinen yhteistyö on vastoin eurooppalaisia perusarvoja kuten mielipiteenvapautta ja tiedonsaannin vapautta.
EnglishIt is also, on account of its plea in favour of further curbing the free expression of opinion, worryingly undemocratic.
Sen sisältämän yleisen vetoomuksen vuoksi siinä kannatetaan myös ilmaisuvapauden hillitsemistä entisestään, mikä on huolestuttavan epädemokraattista.
EnglishIt would therefore be in the EU's interest to introduce democratic ideas, including the free expression of opinion, into the Islamic world.
Siksi olisikin EU:n etujen mukaista viedä mielipiteen ilmaisemisen vapaus ja muita demokraattisia aatteita islamilaiseen maailmaan.
English   – Mr President, Mr Kuckelkorn’s report is a preliminary expression of opinion mainly on Parliament’s budgetary procedure for 2005.
   Arvoisa puhemies, esittelijä Kuckelkornin mietintö on alustava kannanotto ennen muuta parlamentin omiin tuloihin ja menoihin vuonna 2005.