Cómo se dice "expulsion" en finlandés

EN

"expulsion" en finlandés

volume_up
expulsion {sustantivo}

EN expulsion
volume_up
{sustantivo}

expulsion (también: banishment, deportation, transportation)
volume_up
karkotus {sustantivo}
They are members of the People's Mujahadeen, and they are threatened with expulsion from Iraq.
He ovat People's Mujahidin of Iran -liikkeen jäseniä, ja heitä uhkaa karkotus Irakista.
They all have, of course, their own laws on asylum, expulsions and immigration.
Kaikilla on tietenkin omat turvapaikka-, karkotus- ja maahanmuuttolakinsa.
Any expulsion is an expulsion too many and this 20th century is likely to go down in history as the century of genocide and expulsions.
Jokainen karkotus on yksi liikaa, ja tämä 1900-luku uhkaa päätyä historiaan kansanmurhien ja karkotusten vuosisatana.

Sinónimos (inglés) para "expulsion":

expulsion

Ejemplos de uso para "expulsion" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThere is mass killing and a mass expulsion of the population from its camps.
Miehet sen sijaan tapettaisiin. Leireillä tapahtuu joukkomurhia ja -karkotuksia.
EnglishGiven the massive expulsion of the civil population, it is far too weak a measure.
Kun ottaa huomioon siviiliväestön laajat karkotukset, päätös on aivan liian heikko.
EnglishThat is why the European Court asked Italy to suspend the expulsion measure.
Tästä syystä Euroopan yhteisöjen tuomioistuin pyysi Italiaa lykkäämään karkotusta.
EnglishThe official reason for his expulsion was that he had failed to attend classes.
Virallinen syy hänen erottamiselleen oli se, ettei hän ollut osallistunut luennoille.
EnglishRather, it covers expulsion decisions taken on the basis of national law.
Sen sijaan se kattaa kansallisen lainsäädännön nojalla tehdyt karkotuspäätökset.
EnglishThis is indeed a case of collective expulsion because there was a collective arrest.
Tässä on todella kyse joukkokarkotuksesta, koska pidätys oli kollektiivinen.
EnglishUnder no circumstances may an expulsion decision be taken on economic grounds.
Päätöstä ei voida missään tapauksessa perustella taloudellisilla syillä.
EnglishThe expulsion decision or the request to leave must be given to them in writing.
Maastapoistamispäätös tai poistumiskehotus on annettava kirjallisena.
EnglishThe expulsion decision or the request to leave must be given to you in writing.
Maastapoistamispäätös tai poistumiskehotus on annettava kirjallisena.
EnglishExpulsion from university means that a person's education comes to an abrupt end.
Yliopistosta erottaminen merkitsee äkkiloppua henkilön koulutukselle.
EnglishIn 1999, we went to war to stop the expulsion and repression of the Albanians in Kosovo.
Vuonna 1999 liityimme sotaan pysäyttääksemme Kosovon albaanien karkotukset ja sorron.
EnglishThe expulsion of Catholic priests has become standard practice in Belarus.
Katolisten pappien karkotuksesta on tullutValko-Venäjällä vakiokäytäntö.
EnglishFor instance, mutual recognition of expulsion decisions is a key element.
Alalla käytetään erästä soveltamisalaltaan hyvin rajoittunutta välinettä.
EnglishNon-expulsion is, however, required by the European Union in our association agreements.
Euroopan unioni edellyttää kuitenkin assosiaatiosopimuksissaan karkotuksen kieltämistä.
EnglishThere is not a single word about inhumane pre-expulsion detention centres.
Epäinhimillistä karkottamistarkoituksessa tapahtuvaa säilöönottoa ei mainita sanallakaan.
EnglishThe proposal does not, therefore, set out to lay down Community rules on expulsion.
Ehdotuksen tarkoituksena ei ole siten määrittää yhteisön standardeja maastapoistamisen alalla.
EnglishIt is important to recognise that this problem of expulsion exists on both sides of the border.
On tärkeää tunnustaa, että karkotusongelmasta kärsitään rajan molemmin puolin.
EnglishAs if that were not enough, it is trying to force through immigrant expulsion agreements.
Kaiken kukkuraksi se yrittää väkisin saada läpi sopimuksia maahanmuuttajien karkottamiseksi.
EnglishThis is something which up until now has prevented wars and, by the way, expulsion.
Ne ovat tähän asti estäneet sodat ja muuten myös karkotukset.
EnglishFour years on, we see lists drawn up in France in relation to the expulsion of Gypsies.
Neljä vuotta myöhemmin näemme, että Ranskassa on laadittu romanien karkotukseen liittyviä listoja.