EN extract
volume_up
{sustantivo}

extract (también: excerpt, grasp, grip, hold)
volume_up
ote {sustantivo}
Here is the extract: 'We would like to thank you for your efforts and the attention that you have given to the case of our mother Sakineh.
Ote kuuluu seuraavasti: "Haluamme kiittää teitä ponnistuksistanne ja siitä, että olette kiinnittäneet huomiotanne äitimme Sakinehin tapaukseen.
In order to ensure that people are better informed about consular protection, we should aim for standard European passports to include an extract from Article 20.
Jotta varmistettaisiin ihmisten parempi tiedonsaanti konsuliviranomaisten antamasta suojelusta, yhtenäiseen eurooppalaisen passin kaavaan olisi sisällytettävä ote 20 artiklasta.
extract (también: infusion, tincture)
volume_up
uute {sustantivo}
extract (también: excerpt)
volume_up
poiminto {sustantivo}
extract (también: excerpt, fragment, snatch)
volume_up
katkelma {sustantivo}
That was an extract from a speech I made four years ago in this House on human rights in Vietnam.
Tuo oli katkelma vajaa neljä vuotta sitten tässä salissa pitämästäni puheesta Vietnamin ihmisoikeustilanteesta.
extract
volume_up
ekstrakti {sustantivo}

Ejemplos de uso para "extract" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe information was kept secret, however, and it took me months to extract it.
Nämä tiedot ovat kuitenkin salaisia, ja niiden saaminen vei minulta monta kuukautta.
EnglishI do not want to burden you with figures here, but I will perhaps give you a short extract.
En haluaisi rasittaa teitä nyt luvuilla, mutta esitän kuitenkin lyhyen esimerkin.
EnglishEarlier, Martin Schulz quoted an extract from one of these hollow declarations by the G20.
Martin Schulz luki aiemmin otteen G20-ryhmän yhdestä tyhjästä julkilausumasta.
EnglishAs I explained earlier, plants extract phosphorus from the soil, through water.
Kuten aiemmin selitin, kasvit ottavat fosforin maasta, veden mukana.
EnglishLocate the compressed folder that you want to extract files or folders from.
Paikanna pakattu kansio, josta haluat purkaa tiedostoja tai kansioita.
EnglishTo extract a single file or folder, double-click the compressed folder to open it.
Jos haluat purkaa yksittäisen tiedoston tai kansion, avaa pakattu kansio kaksoisnapsautuksella.
EnglishIf we continue now and always to extract raw materials, we will never see the end of things.
Jos me jatkamme nyt ja aina raaka-aineiden erottamista romusta, ne eivät lopu koskaan.
EnglishTo extract 1 g of gold, it is necessary to move and treat, on average, 5 000 kg of ore.
Yhden kultagramman kaivamiseksi on siirrettävä ja käsiteltävä keskimäärin 5 000 kiloa malmia.
EnglishTo open a file that has been zipped, you need to unzip (extract) it first.
Jotta voit avata pakatun tiedoston, sinun on ensin purettava se.
EnglishIt is very hard to locate these children and to extract them from a life of prostitution.
Näiden lasten paikallistaminen ja saaminen pois prostituution piiristä on äärimmäisen vaikeaa.
EnglishLet me extract three key elements of Mr Martens' report.
Sallinette minun kiinnittää huomiota kolmeen Martensin mietinnön avainkohtaan.
EnglishNo extract-specific data are required in this type of evidence.
Uutekohtaisia tietoja ei vaadita tällaisten todisteiden yhteydessä.
EnglishAnd we're using a natural extract within the same dosage window as a pure pharmaceutical.
Käytämme luonnonuutetta puhtaan lääkeaineen annostuksella.
EnglishIf someone were to gain access to your computer, they could extract your data from the index.
Jos ulkopuolinen henkilö saa tietokoneen hallintaansa, indeksin tiedot saattavat olla käytettävissä.
EnglishAnd the plastics, we get from oil, which we go to more remote locations and drill ever deeper wells to extract.
Öljyä, josta muovit saadaan, etsitään yhä syrjempää ja poraamme yhä syvempään.
EnglishAre they sufficiently advanced at present to enable us to replace what we extract from nuclear sources?
Onko niiden kehitys nyt riittävän pitkällä, jotta niiden avulla voitaisiin korvata ydinenergia?
EnglishThey cannot extract the labour of immigrants and ignore other aspects of their humanity.
Demokratiat eivät voi vain valjastaa maahanmuuttajia työntekijöiksi ja lyödä laimin heidän ihmisyytensä muita puolia.
EnglishWho knows how much oil and gas we extract in Europe?
Kuka tietää, kuinka paljon öljyä ja kaasua poraamme Euroopassa?
Englishfile, tap or click Extract and then tap or click Extract all.
valitsemalla Pura ja valitsemalla sitten Pura kaikki.
EnglishThis is a view of the Earth now, if we extract a lot of it.
Tältä Maa näyttää nyt, jos siitä poistetaan suuri osa.