Cómo se dice "fierce" en finlandés

EN

"fierce" en finlandés

EN fierce
volume_up
{adjetivo}

fierce (también: ardent, eager, fervent, fervid)
   Mr President, the fierce debate on this directive shows that democracy works.
   Arvoisa puhemies, kiihkeä keskustelu tästä direktiivistä osoittaa, että demokratia toimii.
In Chelmsford he is a fierce Eurosceptic, our brave brigadier battling for Britain, the spirit of 1940, we can all sleep well in our beds!
Chelmsfordissa hän on kiihkeä euroskeptikko, joka puolustaa urheasti Britanniaa 1940-luvun hengessä, jotta voimme kaikki nukkua yömme rauhassa!
fierce (también: angry, bowelless, mad, sore)
fierce (también: ferocious, frenetic, rabid)
fierce (también: impetuous, severe, vehement, violent)
volume_up
raju {adj.}
fierce (también: bowelless, demonic, frantic, frenzied)
volume_up
hurja {adj.}

Sinónimos (inglés) para "fierce":

fierce

Ejemplos de uso para "fierce" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishSuch a policy would meet with the fierce opposition of the Christian Democrats!
Tällainen politiikka kohtaisi kristillisdemokraattien raivokkaan vastustuksen!
EnglishThat questioning can be so fierce that it can even lead to the resignation of ministers.
Kuulustelut voivat olla niin rajuja, että se voi jopa johtaa ministereiden eroon.
EnglishThe free movement of labour and services has brought fierce conflict to the surface.
Työvoiman ja palvelujen vapaa liikkuvuus on nostanut pintaan voimakkaita ristiriitoja.
English(ES) Mr President, we will see if I can bring a little calm to this fierce debate.
(ES) Arvoisa puhemies, katsotaan, jos saan hieman rauhoitettua tätä kiivasta keskustelua.
EnglishIn addition, companies face fierce US competition which threatens their survival.
Lisäksi yritysten kanssa kilpailee ankarasti Yhdysvallat, mikä uhkaa niiden selviytymistä.
EnglishIf that is true, it is difficult to understand the fierce opposition from the United States.
Jos tämä pitää paikkansa, Yhdysvaltojen ankaraa vastustusta on vaikea ymmärtää.
EnglishIt was a fierce battle that we won here, particularly against the Council.
Tässä asiassa voitimme ankaran taistelun ennen kaikkea neuvostoa vastaan.
EnglishCompetition for the lowest price in the food market is fierce in Germany.
Kilpailu halvimmista hinnoista Saksan elintarvikemarkkinoilla on ankaraa.
EnglishEuropean business is faced with fierce international competition.
Eurooppalaisilla yrityksillä on vastassaan erittäin voimakas kansainvälinen kilpailu.
EnglishThe fact that there is fierce competition in this sector is excellent news for the consumer.
Kuluttajien kannalta on erinomaista, että tällä alalla on kova kilpailu.
EnglishWe need to avoid fierce competition between the Member States here.
On vältettävä jäsenvaltioiden välistä tappavaa kilpailua tällä alueella.
EnglishThis summer, particularly fierce fires have devastated more than 400 000 hectares of forest.
Poikkeuksellisen rajut metsäpalot ovat tuhonneet tänä kesänä yli 400 000 hehtaaria metsää.
EnglishIn addition, local disputes regarding natural resources are increasingly fierce.
Samalla paikalliset riidat luonnonvaroista yhä pahenevat.
EnglishThe European forestry cluster will succeed amid fierce competition if the rules are the same for all.
Eurooppalainen metsäklusteri menestyy kovassakin kilpailussa, jos säännöt ovat kaikille samat.
EnglishIn the past, this report was always the subject of fierce debates on farm incomes.
Aiemmin tämä mietintö oli aina maatalouden taloudellista tilannetta koskeneiden kiivaiden keskustelujen kohteena.
EnglishWe are facing a fierce intensification of repression directed against human rights defenders.
Ihmisoikeusaktivistien vaino on syventynyt voimakkaasti.
EnglishThe criticism I read in this document of the bodies set up by the Commission is fairly fierce.
Komission perustamiin elimiin kohdistuva kritiikki, jota tässä asiakirjassa esitetään, on melko katkeraa.
EnglishAlso, within Asia, the other Asian countries are facing very fierce competition from China.
Myös Aasian sisällä tilanne on se, että muut Aasian valtiot kohtaavat hyvin ankaraa kilpailua Kiinan taholta.
EnglishWe are not fierce opponents of the concept of liberalisation when it is well measured and well considered.
Emme vastusta kiivaasti vapauttamisen käsitettä, jos sitä on tehokkaasti mietitty ja harkittu.
EnglishEuropean, especially Italian, producers are experiencing fierce competition from new producers.
Eurooppalaiset, erityisesti italialaiset tuottajat joutuvat vastaamaan uusien tuottajien hurjaan kilpailuun.