EN file
volume_up
{sustantivo}

1. general

file (también: binder, folder)
volume_up
kansio {sustantivo}
When you delete a file or folder, the file or folder is not deleted right away.
Kun tiedosto tai kansio poistetaan, sitä ei poisteta välittömästi.
Every file is stored in a folder or a subfolder (a folder within a folder).
Kaikki tiedostot sijaitsevat kansiossa tai alikansiossa (kansion sisällä oleva kansio).
Locate the network file or folder that you want to make available offline.
Etsi verkkotiedosto tai -kansio, jonka haluat määrittää offline-käyttöön.
file (también: archive, registry)
volume_up
arkisto {sustantivo}
To keep a bunch of earlier versions of a file during a project, and not confuse them with the latest version, create a folder named "Archive."
Jos haluat säilyttää tiedoston aiempien versioita projektin aikana ilman, että ne sekaantuvat uusimpaan versioon, luo kansio "Arkisto".
file (también: binder, folder)
volume_up
mappi {sustantivo}
file (también: bus route, line, policy)
volume_up
linja {sustantivo}
file (también: chain, line, queue, train)
volume_up
jono {sustantivo}
file
volume_up
viila {sustantivo}
file (también: rasp)
volume_up
raspi {sustantivo}
file
volume_up
kortisto {sustantivo}

2. Informática

file (también: data file, data set, datafile)
volume_up
tiedosto {sustantivo}
Browse to the file that you want to add, and then click the file.
Etsi tuotava tiedosto selaamalla ja valitse sitten tiedosto.
Instead, save the file to your PC, and then double-click the file to run it.
Tallenna sen sijaan tiedosto tietokoneeseesi ja suorita se kaksoisnapsauttamalla sitä.
Some file properties (such as the length of a song file) can't be modified.
Osaa tiedosto-ominaisuuksista (kuten äänitiedoston pituutta) ei voi muokata.
file (también: folder)
volume_up
kansio {sustantivo}
When you delete a file or folder, the file or folder is not deleted right away.
Kun tiedosto tai kansio poistetaan, sitä ei poisteta välittömästi.
Every file is stored in a folder or a subfolder (a folder within a folder).
Kaikki tiedostot sijaitsevat kansiossa tai alikansiossa (kansion sisällä oleva kansio).
Locate the network file or folder that you want to make available offline.
Etsi verkkotiedosto tai -kansio, jonka haluat määrittää offline-käyttöön.

3. fuerzas armadas

file
volume_up
ruotu {sustantivo}

Sinónimos (inglés) para "file":

file

Ejemplos de uso para "file" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWindows Movie Maker uses a temporary file storage location in the following ways:
Windows Movie Maker käyttää tilapäistä tiedostojen tallennuspaikkaa seuraavasti:
EnglishThis is the option for burning a disc that uses the Live File System disc format.
Tämä on levyn tallennusvaihtoehto, jossa käytetään Live File System -levymuotoa.
EnglishClick the View menu, point to File Markers, and then click the marker you want.
Valitse Näytä-valikosta Tiedostomerkinnät ja valitse sitten haluamasi merkintä.
EnglishMedia usage rights are permissions to use a protected file in a particular way.
Mediakäyttöoikeuksilla sallitaan suojattujen tiedostojen käyttö tietyllä tavalla.
EnglishThe good news is that Windows Mail automatically blocks known dangerous file types.
Windowsin sähköposti estää automaattisesti vaarallisina tunnetut tiedostotyypit.
EnglishWhen you resolve a sync conflict, you overwrite one version of a file with another.
Kun ratkaiset synkronointiristiriidan, korvaat tiedoston yhden version toisella.
EnglishThe following table lists the music file types that are supported in Media Center.
Seuraavassa taulukossa on lueteltu Media Centerin tukemat musiikkitiedostotyypit.
EnglishFor example, you can apply a rating to a song file, but not to a text document.
Voit lisätä esimerkiksi luokituksen äänitiedostoon mutta et tekstiasiakirjaan.
EnglishThis format provides the best audio quality; however, the file size might increase.
Tämä muoto tarjoaa parhaan äänenlaadun, vaikkakin tiedoston koko saattaa kasvaa.
EnglishIn Sweden, for example, we have had a wide-ranging debate about file sharing.
Ruotsissa meillä on esimerkiksi ollut laaja keskustelu tiedostojen jakamisesta.
EnglishYou don't have access permissions for the file or folder you're trying to get to.
Sinulla ei ole käyttöoikeuksia siihen tiedostoon tai kansioon, jota yrität käyttää.
EnglishIf you want to use a different name for the ripped files, tap or click File Name.
Jos haluat käyttää eri nimeä kopioiduille tiedostoille, valitse Tiedostonimi.
EnglishWhen you search an indexed location, both file names and contents are searched.
Kun haet indeksoitua sijaintia, sekä tiedostojen nimiä että sisältöä haetaan.
EnglishThe digital signature information tells you whether the file is valid or not.
Digitaalisen allekirjoituksen tiedoista käy ilmi, onko allekirjoitus kelvollinen.
EnglishYou can make Windows Media Center the default player for a number of file types.
Voit tehdä Windows Media Centeristä useiden tiedostotyyppien oletusohjelman.
EnglishThe following table describes Live File System versions and their appropriate uses.
Seuraavassa taulukossa kuvataan Live File Systemin versioita ja niiden käyttöä.
EnglishAnother great time saver is the file preview pane within a folder or library.
Kansion tai kirjaston sisäinen tiedostojen esikatseluruutu säästää hyvin aikaa.
EnglishI should also like to thank the commissioner for the file he submitted to us.
Haluaisin kiittää myös komission jäsentä tästä käsittelyymme saatetusta aiheesta.
EnglishThe following table lists the video file types that are supported in Media Center.
Seuraavassa taulukossa on lueteltu Media Centerin tukemat videotiedostotyypit.
EnglishYou can copy and move files and folders in a few different ways in File Explorer.
Voit kopioida ja siirtää tiedostoja ja kansioita eri tavoilla Resurssienhallinnassa.