EN fitting
volume_up
{sustantivo}

fitting
volume_up
hela {sustantivo}
fitting
volume_up
irto-osa {sustantivo}
fitting (también: installation, installment)
volume_up
asennus {sustantivo}
fitting (también: utensil)
volume_up
kalusto {sustantivo}
fitting
volume_up
kalustus {sustantivo}
fitting

Sinónimos (inglés) para "fitting":

fitting

Ejemplos de uso para "fitting" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishOnly that sort of Commission will be a worthy and fitting partner for Parliament.
Vain sellainen komissio on tasavertaisempi ja sopivampi parlamentin kumppani.
EnglishIf a tile isn't fitting in the spot you want, you can make it larger or smaller.
Jos ruutu ei mahdu haluamaasi paikkaan, voit suurentaa tai pienentää sitä.
EnglishThe Council's report for 2007 provides a fitting description of these issues.
Neuvoston mietintö vuodesta 2007 esittää osuvan kuvauksen näistä aiheista.
EnglishIt was splendidly fitting travel reading for this historic part-session.
Se oli erinomaisen sopivaa matkalukemista tätä historiallista täysistuntoa varten.
EnglishWe shall then consider your amendments in a fitting manner in this proposal.
Otamme sitten tässä ehdotuksessa tarkistuksenne asiaankuuluvasti huomioon.
EnglishIt is fitting and heartening to note this, but there is still much to do.
On sopivaa ja rohkaisevaa panna kaikki tämä merkille, mutta vielä on paljon tehtävää.
EnglishIn my opinion, such actions are hardly a fitting testimony for the European Parliament.
Uskon, että näin toimimalla Euroopan parlamentti tuskin kerää kovin hyviä arvosanoja.
EnglishIn fact, the report is a fitting and valuable contribution to the debate on eco-labelling.
Mietintö onkin osuva ja arvokas panos ympäristömerkkiä koskevaan keskusteluun.
EnglishBoth conditions must be taken into consideration when fitting out vehicles.
Molemmat olosuhteet on otettava ajoneuvojen varustuksessa huomioon.
EnglishIt has vigorously exercised its parliamentary right of scrutiny, which is only right and fitting.
Se on ponnekkaasti käyttänyt parlamentaarista valvontaoikeuttaan, mikä on hyvä asia.
EnglishIt is because of missing caps or ill-fitting caps on fuel tanks.
Syynä ovat puuttuvat tai huonosti sopivat polttoainesäiliöiden korkit.
EnglishPreferential treatment for certain complainants is not fitting conduct for a neutral judge.
Tiettyjen kantelijoiden suosituimmuuskohtelu ei ole puolueettomalta tuomarilta sopivaa käytöstä.
EnglishThat is most fitting, because efficacy requires availability.
Tämä onkin asianmukaista, koska tehokkuuden edellytyksenä on saatavuus.
EnglishLook for stray wires, bent pins, and loosely fitting connectors.
Katso, onko johtoja irrallaan, nastoja vääntynyt ja väljästi vastakkeisiin sopivia liittimiä.
EnglishIt is only fitting that we take time to get it right.
On näin ollen vain oikein, että käytämme aikaa saadaksemme mietinnöstä mieleisemme.
EnglishMy fourth comment is to do with budget aid (and it would be more fitting in a broader debate).
Neljäs huomioni liittyy talousarviotukeen (ja se sopisi paremmin laajemman keskustelun yhteyteen).
EnglishIn other words, you can only get to 'No' via 'Yes', which is not a fitting technical solution.
Toisin sanoen "ei"nappi toimii vain, jos ensin painaa "kyllä", mikä ei ole teknisesti hyvä ratkaisu.
EnglishIt is fitting that our House should be at the forefront in European terms in promoting this degree of transparency.
Parlamentin sopiikin olla Euroopassa eturivissä edistämässä tällaista avoimuutta.
EnglishConcerning Amendment No 9, on the other hand, it is fitting to allow a certain margin of flexibility in its operation.
Toisaalta tarkistuksen 9 soveltamiselle on syytä jättää hieman liikkumavaraa.
EnglishIt is fitting that those who bore the burden of accession negotiations bear some of the fruit of their labours.
Raskaita liittymisneuvotteluja hoitaneilla on oikeus saada vaivanpalkkaa työnsä tuloksista.