Cómo se dice "flawless" en finlandés

EN

"flawless" en finlandés

EN flawless
volume_up
{adjetivo}

flawless (también: absolute, consummate, dead, full)
Do you really believe that the reality experienced by our fellow citizens is as flawless as that?
Luuletteko todellakin, että kansalaistemme kokema todellisuus on näinkin täydellinen?
Putin ei ole täydellinen demokraatti.
Therefore, the present regulation may not be flawless and practice may present European decision-makers with new challenges.
Kyseinen asetus ei ehkä ole täydellinen, ja käytännön toteutus voi tuoda EU:n päätöksentekijöille uusia haasteita.
flawless (también: correct, faultless, immaculate, pure)
Sopimus ei kuitenkaan ole virheetön.

Sinónimos (inglés) para "flawless":

flawless
English

Ejemplos de uso para "flawless" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishHowever, the information that the consumer obtains should be crystal-clear and flawless.
Kuluttajille jaettavan tiedon on kuitenkin oltava selkeää ja virheetöntä.
EnglishWe seem to be commending a flawless piece of work, as if we were unaware of its weaknesses.
Näytämme ylistävän täysin virheetöntä työtä ikään kuin emme olisi tietoisia sen puutteista.
EnglishThis, however, does not mean that the annual accounts submitted to Parliament are flawless.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että parlamentin käsiteltäväksi jätetyt tilinpäätökset olisivat virheettömiä.
EnglishThe present system in Austria - does not seem to be flawless.
Itävallan nykyinen järjestelmä ei vaikuta olevan puutteeton.
EnglishIn order to ensure food safety, the whole food chain must be flawless and its supervision comprehensive.
Elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi koko elintarvikeketjun on oltava aukoton ja sen valvonnan on oltava kattavaa.
EnglishWe are able to make a difference, but we are not in any way trying to portray this as an easy or flawless operation.
Meillä on valmiudet muutokseen, mutta emme yritä millään tavoin väittää tätä helpoksi tai täydelliseksi operaatioksi.
EnglishUnfortunately, even the Commission cannot pride itself on a completely flawless financial record during the period in question.
Valitettavasti komissiokaan ei voi ylpeillä täysin moitteettomalla varainhoidolla kyseisen ajanjakson aikana.
English   Mr President, let me begin by thanking Mr Mussa sincerely for his flawless cooperation with us all.
   – Arvoisa puhemies, haluaisin aluksi kiittää esittelijä Mussaa vilpittömästi hänen moitteettomasta yhteistyöstään meidän kaikkien kanssa.
EnglishNo one considers the text flawless, and I can only hope that a substantial majority in the PPE-DE Group will come to their senses by tomorrow's vote.
Kukaan ei pidä tätä tekstiä täydellisenä. Voin vain toivoa, että PPE-DE-ryhmän huomattava enemmistö tulee järkiinsä huomiseen äänestykseen mennessä.
EnglishThe vision that the Commission has just outlined, of a more socially orientated Europe in the 21st century, is conceptually flawless but bereft of any actual legislative initiative.
Komission juuri esittelemä visio 2000-luvun sosiaalisemmasta Euroopasta on käsitteellisessä mielessä oikea, mutta se ei sisällä lainsäädäntöaloitteita.
EnglishThe report we are discussing points out that, although the European Union claims to export its model to third countries, the situation at home is not flawless either.
Mietinnössä, josta keskustelemme, muistutetaan meitä siitä, että vaikka Euroopan unioni pyrkiikin viemään malliaan kolmansiin maihin, tilanne unionin sisällä ei ole moitteeton.
EnglishWe find it intolerable that a government described by some Heads of State as a flawless democracy does not allow us to organise a flawless democratic event there in Moscow.
Meistä on sietämätöntä, että hallinto, jota jotkut valtionpäämiehet kuvaavat täysin demokraattiseksi, ei salli meidän järjestää Moskovassa täysin demokraattista tilaisuutta.