Cómo se dice "for nothing" en finlandés

EN

"for nothing" en finlandés

EN for nothing
volume_up
{adverbio}

for nothing (también: for free, free, free of charge, gratuitously)
But an improvement also means an increase in costs, for you never get something for nothing.
Mitään ei saa ilmaiseksi.
Thus, you will buy them for nothing, for a loaf of bread.
Niinpä näitä palstoja ostetaan käytännössä ilmaiseksi, leivän hinnalla.
As has already been said in this debate, no one gives anything away for nothing and there is no such thing as a free lunch.
Keskustelussa on jo todettu, ettei mitään anneta ilmaiseksi eikä ilmaista ateriaa ole olemassakaan.
for nothing (también: in vain)
After all, it is not for nothing that we talk about the Doha ‘development’ rounds.
Emmehän turhaan puhu Dohan kehityskierroksesta.
Nothing more, nothing less, so let us not beat about the bush.
Ei sen enempää eikä vähempää, joten mitä sitä turhaan kiertelemään.
Mr President, Belarus is not called Europe's last dictatorship for nothing.
Arvoisa puhemies, Valko-Venäjää ei turhaan kutsuta Euroopan viimeiseksi diktatuuriksi.

Traducciones similares para for nothing en finlandés

for preposición
for conjunción
see sustantivo
nothing pronombre

Ejemplos de uso para "for nothing" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishMy point is that we cannot save the Growth and Stability Pact by doing nothing.
Yritän sanoa, että emme voi pelastaa kasvu- ja vakaussopimusta tekemättä mitään.
EnglishMr President, there is essentially nothing surprising about the situation today.
Arvoisa puhemies, tämän päivän tilanteessa ei ole olennaisesti mitään yllättävää.
EnglishA blame game of this kind will do nothing to bring about constructive solutions.
Tällainen syyllistäminen ei ainakaan edistä rakentavien ratkaisujen löytymistä.
EnglishThere is nothing you can do to change this, but it gives Europe a negative image.
Ette voi tehdä mitään sen muuttamiseksi, mutta se antaa EU:sta kielteisen kuvan.
EnglishThere is absolutely nothing that stops you from introducing public access today.
Mikään ei tänä päivänä estä teitä tekemästä kaikesta päätöksenteosta julkista.
EnglishWe do not pay our farmers for doing nothing, and nor will we do so in the future.
Emme maksa maanviljelijöille joutenolosta, emmekä tee niin tulevaisuudessakaan.
EnglishNow I have come to believe that a bad constitution is not better than nothing.
Nyt olen tullut siihen tulokseen, että huono perustuslaki ei ole tyhjää parempi.
EnglishNothing we have done could be described as being panic-stricken or panic-driven.
Minkään tekemämme ei voida kuvata olleen paniikinomaista tai paniikin aiheuttamaa.
EnglishNothing sets immigrants apart from local workers in the Member States of the EU.
Mikään ei erota maahanmuuttajia EU:n jäsenvaltioiden paikallisista työntekijöistä.
EnglishNothing less would be expected from a member of the press such as Mrs Daskalaki.
Vähempää ei kukaan voisikaan odottaa Daskalakin kaltaiselta lehdistön edustajalta.
EnglishThis is a fourth debate, and it has nothing to do with democracy or human rights.
Tämä on neljäs asia, eikä se liity mitenkään demokratiaan tai ihmisoikeuksiin.
EnglishCan civil society in Russia expect nothing more than this kind of provocation?
Mitä muuta Venäjän kansalaisyhteiskunta voi odottaa kuin tällaista provokaatiota?
EnglishIn fact it has been nothing more than a private meeting of Parliament's Bureau.
Itse asiassa tämä on ollut pelkästään parlamentin puhemiehistön yksityinen kokous.
EnglishFortress Europe is, unfortunately, nothing but a political fantasy of the Left.
Linnake-Eurooppa on valitettavasti pelkkää vasemmiston poliittista sepitelmää.
English   Mr President, restrictions on freedom of speech in Tunisia are nothing new.
   Arvoisa puhemies, sananvapauden rajoitukset Tunisiassa eivät ole mitään uutta.
EnglishHowever, there is nothing to stop us adopting some of those proposals as of today.
Mikään ei kuitenkaan estä meitä hyväksymästä joitakin näistä ehdotuksista jo nyt.
EnglishIt has nothing to do with the Minutes either, although I am delighted to hear it.
Kyse ei myöskään ole pöytäkirjasta, mutta puheenvuoronne ilahduttaa minua kovasti.
EnglishIf nothing is done about it, it will grow into a very, very big border dispute.
Mikäli asialle ei tehdä mitään, syntyy erittäin, erittäin suuri rajakonflikti.
EnglishBasically, it is vital that nothing changes between the World Bank and the IMF.
Periaatteessa on olennaista, että Maailmanpankin ja IMF:n välillä ei muutu mikään.
EnglishWe know that if Member States have to sanction each other, nothing will happen.
Tiedämme, että jos jäsenvaltioiden on rangaistava toisiaan, mitään ei tapahdu.