Cómo se dice "funk" en finlandés

EN

"funk" en finlandés

volume_up
funk {sustantivo}
FI

"funk" en inglés

volume_up
funk {sustantivo}
EN

EN funk
volume_up
{sustantivo}

1. general

funk
volume_up
funk {sustantivo}
And, Mr Funk, you ownr Finance Minister also supported this policy.
Ja arvoisa Funk, myös teidän oma rahaministerinne tukee tätä politiikkaa.
Mr Funk, I must inform you that we, as a group, naturally support your report.
Funk, minun on tietysti sanottava teille, että tuemme mietintöänne ryhmänä.
Mr Funk expressed some reservations in regard to the margin of fluctuation and the threshold level.
Funk esitti epäilyksiä vapaa-alueen ja määräytymiskynnyksen osalta.
funk (también: cowardice, cowardliness)
volume_up
pelkuruus {sustantivo}
funk (también: panic)
volume_up
paniikki {sustantivo}
funk (también: panic)
volume_up
pakokauhu {sustantivo}

2. Estados Unidos

volume_up
masennus {sustantivo}

Sinónimos (inglés) para "funk":

funk

Ejemplos de uso para "funk" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe Funk report earned our vote by rejecting that Commission proposal.
Vastustamalla tätä komission aietta Funkin mietintö ansaitsi kannatuksemme.
EnglishNow let me come to Mr Funk's report, and my thanks go to him also.
Antanette minun nyt tulla Funkin mietintöön, josta haluan myöskin kiittää.
EnglishAn abortion means failure on the father’s part, for he has often made off in a funk.
Abortti on tappio isälle, joka usein pakenee pelkurimaisesti.
EnglishIn the first place I should like to go into greater detail as regards the Funk report.
Ensiksi haluan puhua tarkemmin Funkista ja hänen työstänsä.
EnglishIn the Funk report, we have missed the opportunity to comment on this substantial sector.
Funkin mietinnön myötä olemme menettäneet tilaisuuden sanoa jotakin juuri tästä jähmeästä aiheesta.
EnglishThe report by Mr Funk takes the opposite line from what is wanted.
Funkin mietintö menee vastakkaiseen suuntaan mitä kehitys vaatii.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, I am deputizing for Honor Funk because he has been called away urgently.
Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, minä edustan Honor Funkia, sillä hänen oli pakko poistua.
EnglishMy Group therefore supports the Funk report.
Näin ollen tuon julki, että ryhmäni tukee Funkin mietintöä.
EnglishFurthermore, whenever Europe has to face up eyeball to eyeball to the challenges posed by competitiveness, we funk it.
Lisäksi on todettava, että jänistämme aina, kun Euroopan on katsottava silmästä silmään kilpailun synnyttämiä haasteita.
EnglishI agree with everything Mr Funk has said.
Olen täysin samaa mieltä Funkin kanssa.
EnglishMr President, the Funk reports are about actions to limit the production of beef and ways to pay for those actions.
Arvoisa puhemies, Funkin mietinnöissä käsitellään naudanlihan tuotannon rajoittamistoimenpiteitä ja näiden toimenpiteiden maksukeinoja.
EnglishPacking him off to Moscow would be to funk the issue, and would merely further complicate and frustrate our relations with Turkey unnecessarily.
Lähettäminen takaisin Moskovaan on hyvin raukkamaista sekä vain turhaan rasittaa ja hankaloittaa suhteita Turkkiin.
EnglishFunk report (A4-0176/97)
EnglishFirst, the Funk report.
EnglishWe shall vote for the Funk report since it rejects the bases of the Commission proposal on a system of production aids for certain arable crops.
Kannatimme Funkin mietintöä, koska se hylkää komission tiettyjen peltokasvien tuottajien apujärjestelmää koskevan ehdotuksen perusteet.
EnglishThe Funk report on which we have to give our opinion has therefore had two proposals for regulations cut from it as they were rejected on 17 September 1996.
Funkin mietinnöstä, jonka osalta meidän tulee ilmaista kantamme, typistettiin siis kaksi 17. syyskuuta 1996 hylättyä asetusehdotusta.
EnglishOn this subject, you have carried out important and effective work and I should like to thank Mr Funk, Mr Baldarelli and Mr Sturdy for their excellent contributions.
Mitä siihen tulee, olette tehneet hyvää työtä ja haluaisin kiittää Funkia, Baldarellia ja Sturdya heidän tekemästään hyvästä työstä.
EnglishWe shall see if the other groups follow us, but we shall put difficulties in the way of accepting the rigorous Sturdy report or the lax Funk report.
Jäämme odottamaan, seuraavatko muut ryhmät esimerkkiämme. Meidän on vaikea hyväksyä sitä, että haluamme olla tiukkoja Sturdyn mietinnössä ja löyhiä Funkin mietinnössä.
EnglishMr President, the Sturdy, Funk and Baldarelli reports all share one feature - they are all limited by the same financial restraints.
Arvoisa puhemies, sekä Sturdyn että Funkin mietinnöille on yhteistä se, että niillä on vastassaan samat rahoitusta ohjaavat tekijät - sama koskee tavallaan myös Baldarellin mietintöä.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, Mr Commissioner, my colleague Mr Salvador Jové Perez has already expressed the view of our group on the Funk and Balderelli reports.
Arvoisa puhemies, hyvät jäsenet ja arvoisa komissaari, ryhmäni mielipiteen Funkin ja Baldarellin mietinnöistä ilmaisi jo kollegani Salvador Jové Perez.