EN gather
volume_up
{sustantivo}

gather (también: fold, ruck)
volume_up
laskos {sustantivo}
gather
volume_up
poimutus {sustantivo}

Ejemplos de uso para "gather" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe must now gather support from the international community for those measures.
Meidän on nyt pyydettävä kansainvälistä yhteisöä tukemaan näitä toimenpiteitä.
EnglishI regret the fact that this amendment did not gather the necessary majority.
Olen pahoillani siitä, että tarkistus ei saanut taakseen tarvittavaa enemmistöä.
EnglishIt is the place where we gather around when we have to say something to each other.
Se on paikka, jonka ympärille keräännymme, kun haluamme sanoa jotain toisillemme.
EnglishI gather that the question might be aimed at refunds for the pig meat sector.
Ymmärrän asian niin, että kysymys on tarkoitus kohdistaa sianliha-alan tukiin.
EnglishI hope that you will gather your strength sufficiently to be back here at 9 on the dot.
Toivon, että voimanne palautuvat sopivasti, jotta olisitte täällä tasan klo 21.
EnglishA social Europe must gather momentum around the fight against deregulation.
Euroopassa on ryhdyttävä uudella tarmolla torjumaan sosiaalista epätasaarvoa.
EnglishI gather that Mr Posselt has hinted at the fiscal aspects of this matter.
Ymmärtääkseni jäsen Posselt viittasi tämän asian verotuksellisiin näkökohtiin.
EnglishLibraries gather files from different locations and display them all in one place.
Kirjastot kokoavat tiedostoja eri sijainneista ja esittävät ne kaikki yhdessä paikassa.
EnglishInstead, there was the proposal to build new data sets and gather new data.
Sen sijaan ehdotettiin uuden tietoaineiston rakentamista ja uusien tietojen keruuta.
EnglishFinally, I gather that it is proposed that software might be patented.
Lopuksi päättelen, että on ehdotettu mahdollisuutta ohjelmistojen patentointiin.
EnglishThey will all gather together in order to hold a genuine debate on governance.
He kaikki kokoontuvat yhteen käymään todellista keskustelua hallinnosta.
EnglishIn other words, we do not wish anti-democratic processes to develop and gather strength.
Toisin sanoen emme toivo demokratianvastaisten liikkeiden kehittyvän ja voimistuvan.
EnglishMadam President, I gather from the display that the next report is the Bouwman report.
Arvoisa puhemies, ilmoituksesta päätellen seuraavaksi käsitellään Bouwmanin mietintöä.
EnglishDo not let it gather dust in a drawer; it is too valuable to be eaten away by moths.
Älkää salliko sen pölyttyä pöytälaatikossa; se on liian arvokas koiperhosten syötäväksi.
EnglishI gather from Mr Rothley that a follow-up report on this is already in the making.
Päättelen esittelijä Rothleyn puheista, että tätä koskeva seurantaraportti on jo tekeillä.
EnglishThis is to gather the necessary support for ratification of the new Treaty.
Ne ovat tarpeen, jotta uuden perustamissopimuksen ratifioinnille saadaan tarvittava tuki.
EnglishBefore we gather again in Strasbourg there will be another anniversary.
On vielä yksi merkkipäivä ennen seuraavaa kokoontumistamme Strasbourgissa.
EnglishThe first but decisive step is to gather the necessary information.
Ensimmäinen ja samalla myös ratkaiseva askel on tarvittavien tietojen hankkiminen.
EnglishLibraries gather content from included folders, or library locations.
Kirjastot sisältävät lisättyjen kansioiden tai kirjastosijaintien sisällön.
English   Do I gather then, that the reason we are doing it is because it is good for civil servants?
   Voidaanko tästä siis päätellä, että teemme näin, koska se hyödyttää virkamiehiä?