Cómo se dice "to get across" en finlandés

EN

"to get across" en finlandés

EN to get across
volume_up
{verbo}

to get across (también: to hit home)
to get across

Ejemplos de uso para "to get across" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIf you do, that is something that really will get across to the European public.
Jos näin on, se on jotain, joka varmasti tavoittaa Euroopan kansalaiset.
EnglishWe must get the message across: the European Union is there to negotiate.
Meidän on saatava viesti perille: Euroopan unioni on tullut neuvottelemaan.
EnglishThis is an extremely important point and we have done very well to get it across.
Tämä on äärimmäisen tärkeä näkökohta, ja olemme onnistuneet tuomaan sen esiin erinomaisesti.
EnglishWithout them there is no way that we can get our information across.
Ilman heitä me emme voi ylipäätään saattaa tietojamme kansalaisten ulottuville.
EnglishWe have also used our various high-level contacts to get this message across.
Olemme myös turvautuneet useisiin korkean tason yhteyksiimme saadaksemme viestimme perille.
EnglishWe have taken every opportunity to get the message across at all levels.
Olemme hyödyntäneet kaikki mahdollisuudet saadaksemme viestin perille kaikilla tasoilla.
EnglishUnfortunately, though, it will not be possible to get that point across to the Muslims in Iraq.
Valitettavasti Irakin muslimeja ei voida saada vakuuttuneiksi siitä.
EnglishThose parliamentarians were telling us that this is the message we need to get across to our electors.
Parlamentaarikot totesivat, että tämä viesti on saatava kantautumaan äänestäjille asti.
EnglishThat is a very important point that I want to get across today.
Tämä on erittäin tärkeä näkökohta, ja haluan tähdentää sitä tänään.
EnglishWhy was it not possible to get across better the advantages of EPAs?
Miksei ollut mahdollista saada EPA:n etuja paremmin perille?
EnglishA great deal of work still remains to be done here to get the message across.
Tässä asiassa tarvitaan vielä paljon lähetystyötä.
EnglishThis will in fact strengthen the message that we are trying to get across.
Tämä näet vahvistaa viestiä, jonka yritämme välittää.
EnglishThe message we have to get across to people is quite clear.
Viesti, joka meidän on toimitettava kansalaisille, on täysin selvä.
EnglishThe message we must get across is that we are using every available means to justify the citizen's trust.
Tehtävänämme on oltava kansalaisten luottamuksen oikeuttaminen kaikin mahdollisin keinoin.
EnglishI rely on the new negotiators, whoever they may be, to make sure we get that point across.
Luotan siihen, että uudet neuvottelijat, keitä he sitten ovatkaan, varmistavat näkemyksemme perillemenon.
EnglishWe need of course to get our message across not only to Milosevic, but also to Rugova and the Albanians.
Tätä sanomaa ei tietenkään pidä sanoa vain Miloseviille vaan myös Rugovalle ja albaaneille.
EnglishThis is the message that I should like to get across to you here today.
Tämän viestin haluaisin välittää teille täällä tänään.
EnglishThere is a lot you can do to change things, and many ways to get your opinions across.
Myös sinä voit saada paljon aikaan asioiden muuttamiseksi, ja on monta tapaa, jolla voit ilmaista mielipiteesi.
EnglishThe extraordinary Council gave the Union an opportunity to get several important messages across.
Ylimääräinen Eurooppa-neuvosto mahdollisti sen, että unioni voi välittää erilaisia tärkeitä viestejä.
EnglishUnfortunately, we have been unable to get all our positions across.
Valitettavasti emme saaneet kaikkia näkemyksiämme läpi.