EN to go for
volume_up
{verbo}

1. general

to go for (también: to show off)
to go for (también: to hold true, to hold up)
Should that be the case, my best wishes and those of my group go out to you.
Jos tämä pitää paikkansa, niin toivotan teille omasta ja ryhmäni puolesta hyvää jatkoa.
I did go quickly, that is true, but we have a very long series of votes.
Toimin nopeasti, se pitää paikkansa, mutta meillä on edessämme pitkä äänestysten sarja.
We know that the Commission proposal does not go far enough; unfortunately this also applies to the proposal by the Committee on the Environment.
Se pitää paikkansa valitettavasti myös ympäristöasioita käsittelevän valiokunnan ehdotuksen kohdalla.
to go for
They can go to the cash office and get reimbursement of travel expenses.
He voivat mennä hakemaan kassasta korvausta matkakuluistaan.
For some time, every evening, she has had to go and fetch him, because he is supposed to return home from work at around 5 p.m. but there, he has free access to pornographic sites.
Muutaman kuukauden ajan äidin on täytynyt mennä hakemaan poikaansa, joka pääsee töistä noin viiden aikaan.
to go for (también: to sell like hot cakes)

2. coloquial

to go for (también: to fall for, to infatuate, to enamour)
to go for
to go for

Ejemplos de uso para "to go for" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThanks also go to our friends in the Socialist Group in the European Parliament.
Kiitos myös ystävillemme Euroopan parlamentin sosiaalidemokraattisessa ryhmässä.
EnglishThe structural imbalances which the crisis has only exacerbated go beyond debts.
Kriisin pahentama rakenteellinen epätasapaino ulottuu muuallekin kuin velkoihin.
EnglishI will give a very brief response and then Mrs Schreyer will go into the details.
Vastaan lyhyesti, minkä jälkeen komission jäsen Schreyer puhuu yksityiskohdista.
EnglishI am therefore in favour of a 'pay as you go' system, which is much more stable.
Kannatan sen vuoksi jakojärjestelmää, joka on muita järjestelmiä paljon vakaampi.
EnglishWhere State aid is introduced, renewal and transformation go out of the window.
Kun valtiontuki otetaan käyttöön, uudistukset ja muutokset lentävät romukoppaan.
EnglishThese important coalitions are needed for the project for Europe to go forward.
Näitä tärkeitä liittoja tarvitaan, jotta Eurooppa-hankkeessa päästään etenemään.
EnglishShe also raised a number of points into which I would like to go in more depth.
Hän viittasi myös muutamiin kohtiin, joista yhtä haluaisin tarkastella lähemmin.
EnglishI have voted accordingly, so as not to go against the principle of subsidiarity.
Äänestin tämän mukaisesti eli niin, etten vastustaisi toissijaisuusperiaatetta.
EnglishIts detailed proposals are probably also the most sensible way to go about this.
Todennäköisesti komission yksityiskohtaisetkin ehdotukset ovat erittäin järkeviä.
EnglishI would like to go back to the request for solidarity that many of you have made.
Palaisin vielä solidaarisuutta koskevaan pyyntöön, jonka monet teistä esittivät.
EnglishSo that is the first message of the report: that we need to go a little further.
Tämä on siis mietinnön ensimmäinen viesti: meidän on mentävä hiukan pidemmälle.
EnglishThese young people go to the concert, and when it is over, they ask: and what now?
Nämä nuoret menevät konserttiin, ja kun se päättyy, he ihmettelevät: "Mitä nyt?"
EnglishWhen the interests of the old EU are challenged, principles go out of the window.
Kun vanhojen jäsenvaltioiden edut ovat uhattuna, periaatteet heitetään ikkunasta.
EnglishI would be grateful if you could go back to that and ensure that it was rejected.
Olisin kiitollinen, jos voisitte palata asiaan ja varmistaa, että se hylättiin.
EnglishNow that we have arrived at this definition, there is no need to go against it.
Nyt kun olemme päässeet tähän määritelmään, ei ole mitään syytä vastustaa sitä.
EnglishPlacing the emphasis on education is an excellent way to go, but neglect is easy.
Opetuksen korostaminen on erinomainen tapa toimia, mutta laiminlyönti on helppoa.
EnglishI will not go back over what Mrs Betancourt said, but it is extremely important.
En toista sitä, mitä Ingrid Betancourt sanoi, mutta se on äärimmäisen tärkeää.
EnglishMany other points are emphasised in this report, and I cannot go over them all.
Mietinnössä korostetaan monia muitakin asioita, joita kaikkia en voi käsitellä.
EnglishIf we do not devote any attention to that group, things are bound to go wrong.
Jos tähän ryhmään ei kiinnitetä huomiota, edessä on epäilemättä epäonnistuminen.
EnglishThey know that there are no no-go areas for the law in its pursuit of criminals.
Te tiedätte, ettei ole mitään aluetta, jolla rikolliset voisivat liikkua vapaasti.