Cómo se dice "gradually" en finlandés

EN

"gradually" en finlandés

EN gradually
volume_up
{adverbio}

This should take place gradually and realistically, but with strict requirements.
Tukemisen on tapahduttava vähitellen ja realistisesti mutta kuitenkin tiukoin ehdoin.
Beware of gradually and insidiously accepting the unacceptable!
Varokaa hyväksymästä vähitellen ja huomaamatta sitä, mitä ei voida hyväksyä!
But gradually you can nevertheless see that a modest step forward is being taken.
Vähitellen on kuitenkin havaittavissa, että eteenpäin mennään.

Sinónimos (inglés) para "gradually":

gradually

Ejemplos de uso para "gradually" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishShe points out that any support should be limited in time and gradually reduced.
Hän toteaa, että tukia on rajoitettava ajallisesti ja vähennettävä asteittain.
EnglishAll direct aid given to agricultural production ought to gradually be abolished.
Kaikki suora maataloustuotannolle maksettava tuki on lakkautettava asteittain.
EnglishRomania would like to introduce electric cars gradually on its domestic market.
Romania haluaisi ottaa kotimaisilla markkinoillaan sähköautot asteittain käyttöön.
EnglishWe have both the will and the means to be able to solve this problem gradually.
Meillä on sekä halu että keinot pystyä ratkaisemaan tämä ongelma asteittain.
EnglishThese gradually spread, revealing serious malfunctions in our financial systems.
Se levisi asteittain ja paljasti rahoitusjärjestelmiemme vakavat puutteet.
EnglishIt must be possible for them gradually to develop a functioning national economy.
Niiden on voitava kehittyä asteittain toimiviksi kansallisiksi talouksiksi.
EnglishIt has gradually become a ghost city, with empty streets and derelict buildings.
Siitä on hiljalleen tullut aavekaupunki tyhjine katuineen ja hylättyine rakennuksineen.
EnglishI also welcome the trend in recent years towards gradually increasing appropriations.
Suhtaudun myönteisesti myös viime vuosien suuntaukseen nostaa määrärahoja asteittain.
EnglishWe can see that lead and sulphur emissions are gradually disappearing from our cities.
Voimme havaita, että kaupunkien lyijy- ja rikkipäästöt vähenevät koko ajan.
EnglishIn the next few years, we are going to gradually drive back these emissions to zero.
Aiomme muutaman seuraavan vuoden aikana asteittain vähentää näitä päästöjä nollatasoon.
EnglishWe were able to provide them with information and begin to gradually harmonise procedures.
Voimme antaa heille tietoa ja aloittaa asteittain menettelyjen yhdenmukaistamisen.
EnglishThe regulations on the limitation of discharges are gradually being reinforced.
Päästöjen rajoittamista koskevaa sääntelyä on asteittain tiukennettu.
EnglishGradually we notice more and more new fields of application for telecommunications.
Askel askeleelta oivallamme yhä uusia televiestinnän soveltamisalueita.
EnglishIn fact, the measures deemed to be harmful have been gradually eliminated.
Tosiasiassa haitallisiksi katsotut toimenpiteet ovat vähin erin loppuneet.
EnglishMr President, for the first time in history, we are gradually unifying the continent.
Arvoisa puhemies, ensimmäistä kertaa historian aikana yhdistämme maanosamme vaiheittain.
EnglishI have the feeling that that country is gradually being relegated to oblivion.
Minulla on sellainen tunne, että tämä maa on pikkuhiljaa unohtumassa.
EnglishGradually, the building blocks must be put in place for a post-2012 framework.
On koottava vaiheittain palikat vuoden 2012 jälkeistä kehystä varten.
EnglishIt is therefore crucial for 'grandfathering' to be gradually reduced.
Siksi on oleellista, että perittyjen oikeuksien periaatteesta luovutaan asteittain.
EnglishWe must make sure that this situation does not regress but instead gradually progresses.
Meidän on valvottava, ettei tämä tilanne taannu vaan kehittyy asteittain.
EnglishIn the Czech Republic, caged beds are reported as being gradually replaced.
Tšekin tasavallasta on saatu tieto, että häkkisängyt korvataan asteittain muilla sängyillä.