Cómo se dice "handy" en finlandés

EN

"handy" en finlandés

EN handy
volume_up
{adjetivo}

handy (también: clever, convenient, dexterous, dextrous)
Speaking of SkyDrive, it's a handy place to store your vacation photos and videos.
SkyDrivestä puheen ollen, se on kätevä paikka varastoida lomavalokuvat ja -videot.
This is a handy tactic and entails never having to explain.
Tämä on kätevä taktiikka, jossa ei tarvitse koskaan selittää mitään.
With a link (handy if you want to copy and paste into an instant message or webpage).
käyttäen linkkiä (kätevä tapa, jos haluat kopioida ja liittää pikaviestiin tai verkkosivulle).
handy (también: able, accomplished, adept, clever)
handy
handy (también: deft, dexterous, dextrous, natty)
A handy solution is the heating rehabilitation of houses, but this solution is unjustly ignored and underfunded by the European Union.
Rakennusten lämmitysjärjestelmän kunnostaminen on näppärä ratkaisu, mutta Euroopan unioni jättää sen epäoikeudenmukaisesti huomiotta ja vaille riittävää rahoitusta.
handy

Sinónimos (inglés) para "handy":

handy

Ejemplos de uso para "handy" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWould it not be handy to have powers to cut that short and make it even sharper?
Eikö olisi kätevää, jos komissiolla olisi valtuudet nopeuttaa ja tehostaa tätä prosessia?
EnglishThere are many occasions when a slide show of your digital photos can come in handy.
Digitaalisten valokuvien diaesitykset ovat käteviä monissa eri tilanteissa.
EnglishIf you don't have a printer handy, you can use Windows to order prints online.
Jos käytössäsi ei ole tulostinta, voit tilata paperikuvia Internetistä Windowsin avulla.
EnglishYou'll also need to keep the cable handy if you import pictures regularly.
Kaapeli on lisäksi syytä pitää lähettyvillä, jos tuot kuvia säännöllisesti.
EnglishThe ribbon in Paint includes a handy collection of drawing tools.
Paintin valintanauhassa on hyödyllinen valikoima erilaisia piirtotyökaluja.
EnglishThe Network folder provides handy access to the computers on your network.
Verkko-kansion avulla verkon tietokoneita on helppo käyttää.
EnglishTake a quick video tour of handy tips for using Outlook.com
Lyhyt videoesittely sisältää näppäriä vinkkejä Outlook.comin käyttämiseen
EnglishPaint includes a handy collection of drawing tools in the toolbox.
Paintin työkaluryhmä sisältää kätevän piirrostyökalujen valikoiman.
EnglishA wide range of apps and handy add-ons to help you get the most out of your PC.
Laaja valikoima sovelluksia ja hyödyllisiä lisäosia, joilla voit hyödyntää PC:tä mahdollisimman tehokkaasti.
EnglishSelf-regulation, as is now being applied on a large scale, appears to be a very handy instrument.
Itsesääntely sellaisena kuin sitä nyt laajasti sovelletaan vaikuttaa hyvin kätevältä välineeltä.
EnglishThey're handy if you want to temporarily share a document or other file with several people.
Ne ovat käteviä, jos haluat tilapäisesti jakaa asiakirjan tai muun tiedoston useiden ihmisten kanssa.
EnglishA homegroup is like creating an exclusive little club, making it especially handy for families.
Kotiryhmä on kuin pienen eksklusiivisen kerhon luominen, mikä tekee siitä kätevää etenkin perheille.
EnglishAdjust volume or mute on the fly with handy inline controls.
Säädä äänenvoimakkuus tai mykistä ääni kätevillä säätimillä.
EnglishOf course, sharing is what really makes home networking handy.
Jakaminen on se, mikä todella tekee kotiverkosta kätevän.
EnglishHandy calculation templates can help you compute stuff like fuel economy and auto lease payments.
Kätevät laskentamallit auttavat sinua laskemaan erilaisia tehtäviä, kuten polttoainetaloudellisuutta ja auton leasingmaksuja.
EnglishIt also displays handy information such as print status, who's printing what, and how many pages remain.
Jonossa näkyy myös hyödyllisiä tietoja, kuten tulostuksen tila, tulostava käyttäjä sekä jäljellä olevien sivujen määrä.
EnglishMaybe you carry an extra battery, or your power cord, so you can recharge your laptop when a power plug is handy.
Saatat kuljettaa mukana vara-akkua tai virtajohtoa, jonka avulla voit ladata akun, kun virtalähde on käytettävissä.
EnglishIt also displays handy information such as print status, who's printing what, and how many pages are left to be printed.
Jonossa näkyy myös hyödyllisiä tietoja, kuten työn tila, tulostava käyttäjä sekä jäljellä olevien sivujen määrä.
EnglishThat's where the taskbar comes in handy.
EnglishWhat's really handy is that I can now save files straight from Word—or any Office 2010 program—to my SkyDrive account.
Todella kätevää on se, että nyt voin tallentaa tiedostoja suoraan Wordista – tai mistä tahansa Office 2010 -ohjelmasta – SkyDrive-tiliini.