EN hanging
volume_up
{sustantivo}

hanging
volume_up
hirttäminen {sustantivo}
Stoning and public hangings are barbaric.
Kivittäminen ja julkinen hirttäminen on raakalaismaista.
It is said that hanging using these European cranes is particularly cruel and the agony lasts for a long period.
Kuuleman mukaan ihmisten hirttäminen näillä eurooppalaisilla rakennusnostureilla on erityisen raakaa ja kärsimys kestää pitkään.
So it is my proposal to insert after the words 'often by public hanging': 'for which cranes provided by Western companies are used'.
Ehdotan siis, että sanojen ”usein julkinen hirttäminen” jälkeen lisätään ”käyttämällä länsimaisten yritysten toimittamia nostokurkia”.
hanging
volume_up
hirttäjäiset {sustantivo}
Girls are back at school, music and film are allowed again and football is replacing public hangings.
Tytöt ovat palanneet koulun penkille, musiikki ja elokuvat ovat taas sallittuja ja jalkapallo on korvaamassa julkiset hirttäjäiset.
Public hangings are now an almost daily spectacle, often involving the execution of children, the mentally handicapped and even pregnant women.
Julkiset hirttäjäiset ovat nyt lähes päivittäinen näytelmä, johon liittyy usein lasten, mieleltään sairaiden ja jopa raskaana olevien naisten teloittamista.
hanging (también: blind, curtain, shade)
volume_up
verho {sustantivo}
hanging
volume_up
hirtto {sustantivo}
hanging
volume_up
seinävaate {sustantivo}

Sinónimos (inglés) para "hanging":

hanging

Ejemplos de uso para "hanging" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe 'peace clause' is not a Damocles' sword hanging over the head of Europe alone.
"Rauhanlauseke" ei ole vain yhden pään, eli Euroopan yllä oleva Damokleen miekka.
EnglishI noticed today that there are banners hanging in the Parliament's courtyard.
Huomasin tänään, että parlamenttirakennuksen sisäpihaan on ripustettu lippuja.
EnglishThis means that there are doubts hanging over a very great many of the figures.
Tämä tarkoittaa sitä, että todella moniin lukuihin suhtaudutaan epäilevästi.
EnglishHanging over this discussion, of course, is the threat of a two-speed Europe.
Keskustelun päättäminen merkitsee tietenkin uhkaa kahden nopeuden Euroopalle.
EnglishThe world community is collectively hanging its head in shame for its own passiveness.
Koko kansainvälinen yhteisö painaa päänsä häpeästä oman passiivisuutensa takia.
EnglishThere is no mandate, with your blue card hanging up there, let me tell you.
Voin kertoa teille, kun heilutatte siellä sinistä korttia, että valtuutusta ei ole.
EnglishNow, just before the vote, there are still numerous posters hanging on the walls.
Nyt, juuri ennen äänestystä, seinillä on edelleen lukuisia julisteita.
EnglishIt is already prohibited in catfoods so there are serious question marks hanging over it.
Se on jo kielletty kissan ruuassa, joten siihen liittyy huomattavia epäselvyyksiä.
EnglishThis all runs the risk of us hanging on to the old market regulations via the back door.
Tämä aiheuttaa sen riskin, että pidetään salaa kiinni vanhoista markkinasäännöistä.
EnglishLarge numbers of people have been executed by hanging in Iran just in the last few weeks.
Aivan viime viikkoina Iranissa on teloitettu suuri määrä ihmisiä hirttämällä.
EnglishIf not, please tell me; then we will not have this illusion hanging over our heads.
Jos ei, niin kertokaa minulle, niin pääsemme eroon tästä kuvitelmasta.
EnglishIt violates human rights and barbarically sentences people to death by hanging etc.
Se loukkaa ihmisoikeuksia ja tuomitsee ihmisiä julmasti kuolemaan esimerkiksi hirttämällä.
EnglishThere can be no hanging back in the millennium: free these poor women now!
Emme voi vuosituhannen vaihteessa olla tekemättä mitään: vapauttakaa nämä naisparat nyt!
EnglishOur bodies are hanging along for the ride, but my brain is talking to your brain.
Kehomme hengaavat mukana, mutta aivoni puhuvat teidän aivoillenne.
EnglishThere were parents pushing children in buggies, with a cigarette hanging over the child.
Näin vanhempia, jotka työnsivät lapsia vaunuissa savukkeen palaessa lapsen yläpuolella.
EnglishThe food crisis is one of the main threats hanging over peace and stability in the world.
Ruokakriisi on yksi suurimmista maailman rauhaa ja vakautta varjostavista uhkakuvista.
EnglishI do not want to leave this matter hanging as that would be unfair.
En haluaisi jättää asiaa tällä tavoin ilmaan roikkumaan, se olisi epäreilua.
EnglishAs I have already said, there are still a number of question marks hanging over the whole thing.
Tätä taustaa vasten meillä on, kuten sanottua, vielä muutamia kysymysmerkkejä.
EnglishThere is one comment which I cannot leave hanging in the air, Mr President.
Arvoisa puhemies, en halua jättää erästä huomautusta vaille arvoa.
EnglishIf I understand it correctly, the Commission is hanging onto a European solution for the time being.
Jos olen ymmärtänyt oikein, komissio pyrkii edelleen eurooppalaiseen ratkaisuun.