Cómo se dice "to heal" en finlandés

EN

"to heal" en finlandés

EN to heal
volume_up
[healed|healed] {verbo}

The EU cannot, however, merely 'heal the wounds' of globalisation.
EU ei kuitenkaan voi pelkästään "parantaa globalisaation aiheuttamia haavoja".
Clearly, we heal ourselves in a natural process, using cells to do most of the work.
Parannamme itsemme luonnollisessa prosessissa solujen tehdessä suurimman työn.
We have therefore arrived at the decision we will take today, that will allow us to heal the old scars.
Olemme siten päätyneet tekemään tänä päivänä päätöksen, jonka ansiosta voimme parantaa vanhat haavat.
Only then can the wounds begin to heal and the future brighten for the people of the former Yugoslavia.
Vasta silloin haavat voivat alkaa parantua ja tulevaisuus jälleen kirkastua entisen Jugoslavian alueen ihmisille.
Finally, it requires a policy of social reconciliation in order to heal the wounds caused by terrorism.
Lopuksi se edellyttää yhteiskunnallista sovittelupolitiikkaa, jotta terrorismin aiheuttamat haavat voivat parantua.
And finally, we may be able to use smart devices that will offload the work of the body and allow it to heal.
Lopuksi, voimme käyttää fiksuja laitteita, jotka tekemällä osan kehon työstä, antavat sen parantua.
Only by means of an open and honest investigation and through justice can the Sri Lankan people heal the wounds of a long and difficult conflict and continue their lives in peace.
Sri Lankan kansa voi toipua pitkän ja vaikean selkkauksen aiheuttamista haavoista ja jatkaa elämäänsä rauhassa vain avoimen ja rehellisen tutkimuksen sekä oikeuden avulla.

Ejemplos de uso para "to heal" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIt would be an extremely grave political error not to heal the present divisions.
Olisi erittäin vakava poliittinen erehdys olla puuttumatta nykyiseen jakautumiseen.
EnglishThere are many deep scars in both communities which will take a long time to heal.
Molemmissa yhteisöissä on paljon syviä arpia, joiden parantuminen vie pitkään.
EnglishWe must now take steps to heal this wound following the division of Europe.
Tämä Euroopan kahtia jakautumisesta aiheutunut haava meidän on nyt parannettava.
EnglishThe European-wide energy networks will heal the market's spine and skeleton.
Euroopan laajuiset energiaverkot parantavat markkinoiden selkärankaa ja luurankoa.
EnglishClearly, we heal ourselves in a natural process, using cells to do most of the work.
Parannamme itsemme luonnollisessa prosessissa solujen tehdessä suurimman työn.
EnglishThis enlargement will heal a rift between Western, Central and Eastern Europe.
Tällä laajentumisella poistetaan läntisen, keskisen ja itäisen Euroopan välinen juopa.
EnglishWounds heal extremely slowly. We in Central and Northern Europe know that too.
Haavat parantuvat hyvin hitaasti, kuten myös me Keski- ja Pohjois-Euroopassa tiedämme.
EnglishWe must heal the rift between Europeans starting with what unites us.
Meidän on korjattava eurooppalaisten välirikko aloittamalla siitä, mikä yhdistää meidät.
EnglishIt is supposed to heal diseases, solve the problem of world hunger and create better people.
Sairauksia parannetaan, nälänhätä poistetaan ja luodaan parempia ihmisiä.
EnglishThere are now 400,000 patients around the world who have used that material to heal their wounds.
Yhteensä 400 000 potilasta on käyttänyt tätä materiaalia haavojensa parantamiseen.
EnglishWe know that it will take a long time to heal, despite the recent actions that we have seen.
Tiedämme, että viime aikoina toteutetuista toimista huolimatta paraneminen kestää pitkään.
EnglishNot only Cyprus, but Europe as a whole will be the winner if we manage to heal this wound.
Jos onnistumme parantamaan tämän haavan, siitä ei hyödy ainoastaan Kypros vaan koko Eurooppa.
EnglishThere is an ancient maxim which says , that means physician, heal thyself.
Muinaisessa elämänohjeessa sanotaan , "lääkäri, hoida itseäsi".
EnglishWouldn't it be great if we could actually harness the power of our bodies, to actually heal ourselves?
Eikö olisi mahtavaa, jos voisimme valjastaa kehojemme voiman parantaaksemme itsemme?
EnglishHer mother and the African charitable organisation HEAL Africa have been her only support.
Ainoastaan hänen äitinsä ja afrikkalainen hyväntekeväisyysjärjestö HEAL Africa ovat tukeneet häntä.
EnglishChechnya is a running sore and the grossly manipulated elections did nothing to heal it.
Tšetšenian tilanne on arka asia, eivätkä törkeästi manipuloidut vaalit parantaneet tilannetta mitenkään.
EnglishThis will not heal the wound currently being suffered by Cyprus.
Se ei paranna haavoja, joista Kypros kärsii tällä hetkellä.
EnglishHEAL Africa runs a hospital in Goma, which is the rape capital of the Democratic Republic of Congo.
HEAL Africalla on sairaala Gomassa, joka johtaa raiskaustilastoja Kongon demokraattisessa tasavallassa.
EnglishWhat it fails to do is to outline the policies needed to heal the hurts of that nation.
Raportissa ei kuitenkaan esitellä toimenpiteitä, joita tarvitaan kyseisen kansakunnan kärsimien vahinkojen korjaamiseksi.
EnglishIt will take time to heal the wounds inflicted upon European cooperation during the last few weeks and months.
Euroopan yhteistyön viime viikkoina ja viime kuukausina saamien syvien haavojen parantumiseen kuluu aikaa.