Cómo se dice "hindrance" en finlandés

EN

"hindrance" en finlandés

volume_up
hindrance {sustantivo}

EN hindrance
volume_up
{sustantivo}

hindrance (también: bar, barrier, block, check)
volume_up
este {sustantivo}
Industrial policy therefore forms the basis of, rather than a hindrance to, efforts towards opening up new markets in the services sector.
Teollisuuspolitiikka on tämän vuoksi perusta tiellä kohti palvelualan uusien markkinoiden avaamista eikä tämän este.
The status quo, under which a business must register its patent in every Member State separately, is a significant hindrance to business development.
Vallitseva tila, jonka mukaisesti yrityksen on rekisteröitävä patenttinsa erikseen jokaisessa jäsenvaltiossa, on merkittävä este yritysten kehittymiselle.
I completely agree with my fellow Member Marian Harkin's statement that a lack of finance is the biggest hindrance at present, and the Commission has referred to this.
Olen täysin samaa mieltä kollegani Marian Harkinin lausunnosta, että rahoituksen puute on tällä hetkellä suurin este, ja komissio on viitannut siihen.
hindrance (también: con, damage, demerit, detriment)
volume_up
haitta {sustantivo}
The existing rule 'one fund, one project' is a definite hindrance.
Nykyinen sääntö yhdestä rahastosta ja yhdestä hankkeesta on selkeä haitta.

Ejemplos de uso para "hindrance" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIt cannot be denied that motherhood is still a hindrance to young women's careers.
Meidän on myönnettävä, että äitiys haittaa edelleen nuorten naisten urakehitystä.
EnglishChildcare and part-time working should not be a hindrance to participation.
Lasten huoltajuus tai osa-aikatyö eivät saisi muodostua osallistumisen esteeksi.
EnglishOnce upon a time, in the Delors package, it was a stimulus; now it is a hindrance.
Vielä Delors-paketti II: ssa se oli kannustin, mutta nyt se on rajoite.
EnglishI think this is yet one more example of what a hindrance the veto is.
Mielestäni tämä on jo ties monesko esimerkki veto-oikeuden lamauttavasta vaikutuksesta.
EnglishThere too, as we see, armed militias run amok without let or hindrance.
Myös siellä aseistautuneet miliisit toimivat häiritsemättä, miten haluavat, kuten voimme havaita.
EnglishSMEs must be able to operate without hindrance and to act quickly.
Pk-yritysten tulee voida työskennellä esteittä ja toimia nopeasti.
EnglishEfforts to harmonise corporate income tax provide unfortunate examples of such hindrance.
Pyrkimykset yhdenmukaistaa yhtiöiden tuloverotusta ovat valitettavia esimerkkejä tällaisista esteistä.
EnglishWe must refrain from everything that is a hindrance to this peace.
Meidän on vältettävä kaikkia toimia, jotka estävät tämän.
EnglishUnfair conditions of access to the gas network are a hindrance to the market’s function in this sector.
Epätasapuoliset kaasuverkkoon pääsyn ehdot ovat esteenä markkinoiden toiminnalle tällä alalla.
EnglishNo new barriers must be put up in Europe that would be a hindrance to relations and cooperation with other countries.
Eurooppaan ei saa nousta uusia aitoja, jotka estäisivät kanssakäymistä ja yhteistyötä.
EnglishEuropean service providers must be able to work without bureaucratic hindrance anywhere in the EU.
Eurooppalaisten palveluntarjoajien olisi voitava tehdä työtään ilman byrokraattisia esteitä kaikkialla EU:ssa.
EnglishThe Commission has successfully adopted a firm position so that the monitoring teams can work without hindrance.
Komissio on omaksunut menestyksekkäästi lujan kannan, jotta valvontaryhmät voisivat työskennellä esteettä.
EnglishPerhaps, from now on, justice will be able to cross borders without hindrance, unlike in the past.
Ehkä tästä lähtien voimme sanoa, että oikeus voi ylittää rajoja tulematta pysäytetyksi, kuten tähän mennessä on tapahtunut.
EnglishFor far too long now, the international community has been standing idly by; the atrocities simply carry on without hindrance.
Kansainvälinen yhteisö on jo aivan liian kauan seissyt sivussa; hirveydet jatkuvat ilman esteitä.
EnglishThey want to be able to make their choice without hindrance and without any obstacles arising from a lack of competition.
He haluavat pystyä tekemään valintansa ilman hidasteita ja ilman mitään kilpailun puutteesta johtuvia esteitä.
EnglishMoreover, how is it possible for a fraudulent organisation to have succeeded in operating without hindrance for years in the Commission?
Kuinka petosta harjoittava organisaatio on ylipäätään voinut toimia esteettä komissiossa vuosien ajan?
EnglishLack of unanimity has proved a hindrance.
EnglishThe EU must be a help and not a hindrance.
EnglishIn other words, European service providers must be able to work without bureaucratic hindrance anywhere in the EU.
Lyhyesti sanottuna eurooppalaisten palveluntarjoajien olisi voitava tehdä työtään ilman byrokraattisia esteitä kaikkialla EU:ssa.
EnglishIn short, European service providers must be able to work without bureaucratic hindrance anywhere in the European Union.
Lyhyesti sanottuna eurooppalaisten palveluntarjoajien olisi voitava tehdä työtään ilman byrokraattisia esteitä kaikkialla EU:ssa.