EN hold back
volume_up
{sustantivo}

Sinónimos (inglés) para "hold back":

hold back

Ejemplos de uso para "hold back" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe solution is not, of course, to hold back development in the poor countries.
Ratkaisuna ei voida tietenkään pitää sitä, että estetään köyhien maiden kehitystä.
EnglishEvery effort is being made to exclude parliaments and hold back information.
Parlamenttien syrjään sysäämiseksi ja tiedon panttaamiseksi tehdään kaikki voitava.
EnglishThe seven who do not hold on to power back home can then share jobs in Brussels.
Ne seitsemän, jotka eivät jatka johtotehtävissä kotimaassaan, voivat jakaa toimen Brysselissä.
EnglishWe should not hold back our criticism with regard to internal developments in Russia.
Meidän ei pidä pidättäytyä kritisoimasta Venäjän sisäistä kehitystä.
EnglishWe are faced with a decisive choice that it would be unrealistic and tragic to hold back from.
Meidän on tehtävä valinta alalla, jonka jarruttaminen olisi epärealistista ja kohtalokasta.
EnglishGiven this situation, we do not even have a moral right to hold back Croatia's access to the Union.
Tämän vuoksi meillä ei ole moraalista oikeutta viivyttää Kroatian liittymistä unioniin.
EnglishLook at some of the other issues which hold companies back.
Pohtikaamme myös eräitä muita yritysten toimintaa jarruttavia näkökohtia.
EnglishWomen consistently hold back, even in those countries that are most advanced in terms of gender equality.
Naiset ovat edelleen taka-alalla jopa maissa, joissa tasa-arvoajattelu on edistyneintä.
EnglishI also support the rapporteur in his assertion that none of this should hold back railway expansion.
Tuen esittelijää myös siinä, että nämä toimet eivät saa olla rautateiden laajenemisen esteenä.
EnglishWe must help them succeed and thrive and not hold them back.
Meidän on autettava tällaisia yrityksiä onnistumaan ja menestymään sen sijaan, että tukahdutamme ne.
EnglishFor the rest, I think we should hold back and leave any law making to the social partners.
Mielestäni meidän täytyy olla jatkossa pidättyväisiä ja jättää mahdollinen lainsäädäntö työmarkkinaosapuolille.
EnglishThe European Union must not hold back from coming to their aid.
Euroopan unionin on mentävä empimättä heidän avukseen.
EnglishIt is interesting to note that the report itself does not hold back from making some criticisms of the ECB's actions.
On kiinnostavaa havaita, että mietinnössä kyllä arvostellaan EKP:n toimia.
EnglishSecondly, I should like to ask the new Commission to hold back as regards the ratification of the European Constitution.
Toiseksi pyytäisin komissiota olemaan puuttumatta Euroopan perustuslain ratifiointiin.
EnglishThe question facing us is: do we want to hold back our knowledge, to destroy it in a sense?
Kysymys, joka meillä on vastattavanamme, kuuluu: Haluammeko pitää tietomme omana tietonamme, ikään kuin tuhota sen?
EnglishIn such circumstances, indeed, why should we hold back?
Jos kerran näin on, miksi sitten kieltäytyä määrärahoista?
EnglishIt would, therefore, be a mistake to hold back on development aid and on solutions concerning the governance of the country.
Näin ollen olisi erehdys viivyttää kehitysapua ja maan hallintoa koskevia ratkaisuja.
EnglishWhen Switzerland tightened its Asylum Act many years ago, the European Union did not hold back with its criticism.
Kun Sveitsi tiukensi maahanmuuttolakiaan vuosia sitten, Euroopan unioni ei säästellyt kritiikkiään.
EnglishAs long as tobacco is a legal product, we should hold back from demanding a total ban on smoking.
Niin kauan kuin tupakka on laillinen tuote, meidän tulisi pidättäytyä vaatimasta tupakoinnin täydellistä kieltämistä.
EnglishOn the conclusions: the Committee of Inquiry was right to hold back from proposing a single customs service.
Yhteenvetona totean, että tutkintavaliokunta oli oikeassa, kun se ei suositellut yhtenäistä tullilaitosta.