EN holding
volume_up
{sustantivo}

1. economía

holding
volume_up
omistus {sustantivo}
holding
volume_up
omistusosuus {sustantivo}
holding
volume_up
osakkuus {sustantivo}

Ejemplos de uso para "holding" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWhen I observed those holding me, I always wondered whether I could act like them.
Kun tarkkailin vangitsijoitani, mietin aina, voisinko toimia, kuten he toimivat.
EnglishI am in favour of holding a referendum on the Constitution in every Member State.
Kannatan kansanäänestyksen järjestämistä perustuslaista kaikissa jäsenvaltioissa.
English(Laughter) So, I had to add handcuffs, while holding my breath, to escape from.
(Naurua) Joten minun piti lisätä käsiraudat, ja irrottaa ne pidättäessäni henkeä.
EnglishWe are holding meetings at all levels and our missions are very often to Greece.
Järjestämme kokouksia kaikilla tasoilla, ja työryhmämme vierailevat usein Kreikassa.
EnglishThe Council is satisfied with the holding of legislative elections on 5 June last.
Neuvosto on tyytyväinen 5. kesäkuuta pidettyjen parlamenttivaalien järjestelyihin.
EnglishWe had a very tight deadline for producing the report and holding consultations.
Meidän oli laadittava tämä mietintö ja suoritettava kuulemiset hyvin lyhyessä ajassa.
EnglishThe Commission had forgotten that and tried to leave Parliament holding the baby.
Komissio oli unohtanut tämän ja yrittänyt sälyttää lapsiasian parlamentille.
EnglishWe cannot reward Serbia for holding back from a violent reaction over Kosovo.
Emme voi palkita Serbiaa siitä, että se ei ole reagoinut väkivaltaisesti Kosovossa.
EnglishIf we cannot get the Council on board, it is we who shall be left holding the baby!
Jos emme voita neuvostoa tämän asian puolelle, jäämme yksin vastaamaan siitä!
EnglishWe will need to remain very vigilant about holding onto social achievements.
Meidän on oltava edelleen valppaina säilyttääksemme sosiaaliset saavutuksemme.
EnglishOnce this has been done, it is perfectly legitimate to consider holding a referendum.
Kun tämä on tehty, on varsin perusteltua harkita kansanäänestyksen järjestämistä.
EnglishHowever, we are holding back hundreds of thousands of those who have good intentions.
Pidättelemme nimittäin samalla hyvissä aikeissa olevia satoja tuhansia ihmisiä.
EnglishIt is the extremist and terrorist violence which is holding back the peace process.
. (IT) Rauhanprosessin esteenä on ääriryhmien ja terroristien harjoittama väkivalta.
EnglishWhat this means is that we have to act rather than holding interminable debates.
Se merkitsee, että meidän on ainaisen keskustelemisen sijasta toimittava.
EnglishBut admissibility is not really a level at which we should be holding a discussion.
Oikeellisuus ei kuitenkaan ole oikeastaan se taso, jolla meidän pitäisi keskustella.
EnglishTomorrow, Mr Solana, you will be holding discussions with Colin Powell and the others.
Huomenna, arvoisa Solana, tapaatte Powellin ja muut keskustellaksenne asiasta.
EnglishTo this end, we have been holding meetings with officials from the countries concerned.
Tästä syystä olemme pitäneet kokouksia asianomaisten maiden viranomaisten kanssa.
EnglishIn conclusion, the holding of this debate on this occasion is very welcome.
Lopuksi, tämän keskustelun käyminen tässä tilanteessa on erittäin myönteistä.
EnglishMr Zacharakis, we will not be holding the political debate on this issue here.
Jäsen Zacharakis, emme ryhdy käymään siitä täällä poliittista keskustelua.
EnglishAt this moment we are holding the door open to Belarus but no decision has been taken.
Tällä hetkellä pidämme Valko-Venäjälle ovea avoinna, mutta päätöksiä ei ole tehty.