Cómo se dice "holiday" en finlandés

EN

"holiday" en finlandés

volume_up
holiday {sustantivo}

EN holiday
volume_up
{sustantivo}

1. general

holiday
volume_up
juhlapäivä {sustantivo}
In many countries, this was not a holiday but a day for mourning.
Useissa maissa se ei ollut juhlapäivä vaan surun päivä.
Today, as you know, is the 14th of July, a national holiday and a day celebrated by all French citizens.
Kuten tiedätte, tänään on 14. heinäkuuta, Ranskan kansalaisten kansallispäivä ja juhlapäivä.
holiday (también: bank holiday, public holiday)
– Europe Day as a public holiday throughout the EU;
– Eurooppa-päivästä tehdään yleinen vapaapäivä koko EU:ssa
holiday
volume_up
lomapäivä {sustantivo}
However, I fear that our state's national holiday will once more remain unmentioned, as it is not traditional to do so.
Pelkään kuitenkin, että valtiomme kansallinen lomapäivä jää jälleen kerran huomaamatta, siitä on jo muodostunut perinne.

2. Gran Bretaña

holiday (también: furlough, vacation, vac)
volume_up
loma {sustantivo}
Mr Barroso’s holiday is not worthy of a minute of attention.
Puheenjohtaja Barroson loma ei ole minuutinkaan keskustelun arvoinen.
This directive on timeshares and holiday cards and clubs is excellent.
Tämä aikaosuuksia sekä loma-alennuskortteja ja -klubeja koskeva direktiivi on erinomainen.
Surveys show that the influx of tourists is higher during holiday periods and at weekends.
Kyselytutkimukset osoittavat, että matkailijavirrat ovat suurempia loma-aikoina ja viikonloppuisin.
holiday (también: annual leave)
volume_up
vuosiloma {sustantivo}
holiday (también: summer vacation)
volume_up
kesäloma {sustantivo}
Hans is Austrian and spends his summer holiday every year on the Italian coast.
Itävaltalainen Hans viettää joka vuosi kesälomansa Italian rannikolla.

Sinónimos (inglés) para "holiday":

holiday
English

Ejemplos de uso para "holiday" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIt is still a beautiful holiday destination and you are all welcome to visit it.
Se on edelleen kaunis lomakohde ja olette kaikki tervetulleita käymään siellä.
EnglishThis Presidency also takes note that you are desperate for a Mediterranean holiday.
Lisäksi puhemiehistö panee merkille polttavan halunne päästä lomalle Välimerelle.
EnglishWe need to encourage the development of timeshare and long-term holiday products.
Meidän on kannustettava aikaosuuksien ja pitkäkestoisten lomatuotteiden kehittämistä.
EnglishI think that we should make a commitment to a genuine Europe-wide public holiday.
Mielestäni meidän olisi sitouduttava aitoon Euroopan laajuiseen yleiseen vapaapäivään.
EnglishNo matter where we went, we were told 'we are sorry, everybody is on holiday'.
Meille sanottiin joka paikassa " olemme pahoillamme, kaikki ovat lomalla" .
EnglishThose who have a holiday flat or even a holiday home are affected by this.
Tämä koskee niitä, jotka omistavat lomahuoneiston tai jopa vapaa-ajan asunnon.
EnglishI wish you all a happy holiday and I believe we will get off to a good start next year.
Toivotan kaikille hyvää joulua, ja pääsemme varmasti hyvään alkuun ensi vuonna.
EnglishAnyone who is on holiday, travelling in Europe in his car, can break down abroad.
Kenen tahansa Euroopassa autoillen lomailevan auto saattaa kaivata korjausta ulkomailla.
EnglishThe directive sets out a legal framework for long-term holiday products.
Direktiivissä määritellään oikeudellinen kehys pitkäkestoisille lomatuotteille.
EnglishThey work and are given holiday-time, but they are unable to go on ordinary tours.
He tekevät töitä, heillä on lomaa, mutta he eivät voi lähteä tavallisille lomamatkoille.
EnglishA constituent of mine recently returned from a holiday in another EU country.
Eräs äänestäjistäni palasi äskettäin toisessa EU:n jäsenvaltiossa viettämältään lomalta.
EnglishHans is Austrian and spends his summer holiday every year on the Italian coast.
Itävaltalainen Hans viettää joka vuosi kesälomansa Italian rannikolla.
EnglishIt is not time off, it is not holiday; this is work that people are doing.
Se ei ole vapaa-aikaa, se ei ole lomaa; se on työtä, jota ihmiset tekevät.
EnglishIt is time we stopped treating tourism like a holiday; it is time to come home, to jobs.
Emme saa enää suhtautua matkailuasioihin kuin lomaan; on aika palata kotiin, työhön.
English. - (DE) Until a short while ago Kenya was a holiday paradise for many people.
kirjallinen. - (DE) Vielä jokin aika sitten Kenia oli monien ihmisten lomaparatiisi.
EnglishThe current leading generation in Western Europe had a holiday from history.
Länsi-Eurooppaa nykyisin johtava sukupolvi on saanut lomaa historiasta.
EnglishAlso many thanks for coming to work on what is a national holiday in your country.
Kiitoksia myös siitä, työskentelette täällä maanne kansallispäivänä.
EnglishMoreover, consumers purchasing long-term holiday products will be given additional protection.
Lisäksi pitkäkestoisia lomatuotteita ostaville kuluttajille tarjotaan lisäsuojaa.
EnglishMadam President, a few days ago, during the summer, I went on holiday to Estonia.
Arvoisa puhemies, joitakin päiviä sitten olin kesälomalla Virossa.
EnglishNo one goes on holiday to a Mediterranean country with such a strong currency.
Kukaan ei lomaile Välimeren maissa, joilla on näin vahva valuutta.