EN humble
volume_up
{adjetivo}

humble (también: basic, frugal, moderate, modest)
My humble report, and the motion for a resolution, will certainly not inspire a similar debate.
Vaatimaton mietintöni ja ehdotettu päätöslauselma eivät varmasti herätä samanlaista keskustelua.
Our liberal colleague from the Netherlands is quite humble when it comes to assessing tolerance in her country.
Hollantilainen liberaalikollegamme on melko vaatimaton, kun arvioidaan suvaitsevaisuutta hänen kotimaassaan.
I cannot say whose name this report bore, I am too humble for that.
Olen liian vaatimaton mainitakseni, kuka mietinnön esitteli.
humble (también: meek, modest)
Truth is humble, non-majestic and republican to a certain extent.
Totuus on nöyrä, ei-majesteetillinen, jollakin tavalla tasavaltainen.
4:54 ♫ I could be a king, dear, uncrowned, humble or poor, rich or renowned.
4:54 ♫ Voisin olla kuningas, rakas, kruunaamaton, nöyrä tai köyhä, rikas tai kuuluisa.
This, however, is of course a little, humble wish for the future on the part of my country.
On selvää, että tämä on kuitenkin vain kotimaani taholta pieni nöyrä tulevaisuutta koskeva toive.
humble (también: cheap, contemptible, ignoble, low)
humble (también: low-class)

Sinónimos (inglés) para "humble":

humble

Ejemplos de uso para "humble" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIn my humble opinion, something else is lacking - and that something is security.
Uskallan olla sitä mieltä, että jotakin puuttuu vielä, ja se jokin on turvallisuus.
EnglishThe problem is that politicians are very often less humble than scientists.
Ongelma on se, että poliitikot ovat hyvin usein vähemmän nöyriä kuin tiedemiehet.
EnglishFocusing the work of the European Parliament on my humble self borders on the pathetic.
Euroopan parlamentin työn keskittäminen minun toimintani ympärille on säälittävää.
EnglishWe have to be quite humble against that background and it is a challenge to live up to this.
Meidän on syytä olla nöyriä tätä taustaa vasten, ja on haaste täyttää odotukset.
EnglishIn terms of the mad cow crisis, I still feel very modest and very humble.
Aina kun puhutaan hullun lehmän kriisistä, tunnen itseni hyvin vaatimattomaksi ja hyvin nöyräksi.
EnglishWe place our hopes in the Lord, who was laid in a humble manger, and this is our homage to Him.
Me panemme toivomme Jumalaan, jonka poika syntyi vaatimattomaan seimeen. Me kunnioitamme häntä.
EnglishAfter all, the mullahs are quite capable of eating humble pie on their own.
Mullahit ovat nimittäin täysin pystyväisiä nöyrtymään.
EnglishA rather more humble attitude may in actual fact be necessary in the future.
Nöyrempi asenne saattaa olla tarpeen tulevaisuudessa.
EnglishI repeat, I feel very humble in the face of this problem.
Toistan tuntevani itseni aina hyvin nöyräksi tämän käsiteltävänä olevan ongelman edessä.
EnglishAt the moment, I feel truly humble, I must say.
Tällä hetkellä minun on myönnettävä, että tunnen itseni todella vaatimattomaksi.
EnglishFifthly, the Council did not, again in my humble opinion, negotiate in true good faith.
Viidenneksi neuvosto - tämä on jälleen vain oma mielipiteeni - ei osallistunut neuvotteluihin todella hyvässä uskossa.
EnglishLet humble reflection on the tragedy of Auschwitz cleanse the guilty and be a warning to today’s world.
Auschwitzin murhenäytelmää on pohdittava nöyrästi, niin syyllisyys puhdistuu ja nykymaailma saa varoituksen.
EnglishHumble proposals and effective action are required.
Ehdotuksiin tarvitaan nöyryyttä ja toimiin tehokkuutta.
EnglishIt would have been valuable if he could have listened directly to these humble views from a representative of the Council.
Olisi ollut hyvä, jos hän olisi kuullut nämä nöyrät näkemykset suoraan neuvoston edustajalta.
EnglishThey seem to go in a more humble growth way, you know.
Ne näyttävät nöyrtyvän vaatimattomampaan kasvuun.
EnglishLet us be humble enough to admit that years of humanitarian aid have not reduced dependency.
Nöyryytemme pitäisi riittää siihen, että myönnämme, että vuosien ajan annettu humanitaarinen apu ei ole vähentänyt riippuvuutta.
EnglishI grew up in a pretty humble background, in a poor area with impoverished expectations and poor prospects.
Kasvoin melko vaatimattomassa ympäristössä köyhällä alueella; odotukset olivat vähäiset ja tulevaisuudennäkymät heikot.
EnglishAt this stage, then, in my humble opinion, we should be wary of delivering too many homilies to countries such as Bulgaria.
Nöyrin toiveeni onkin, että varoisimme tässä vaiheessa saarnaamasta liikaa Bulgarian kaltaisille maille.
EnglishI am still in Flanders, the third generation of my humble family, fighting here for Britain's interests.
Olen yhä Flanderissa, vaatimattoman perheeni kolmannen sukupolven edustajana taistellen täällä Ison-Britannian etujen puolesta.
EnglishFurthermore, in its application, the Social Agenda should not, in my humble opinion, be treated as an unaltered or unalterable programme.
Sosiaalista toimintaohjelmaa ei mielestäni pitäisi käsitellä myöskään muuttumattomana tai pysyvänä.