Cómo se dice "impact" en finlandés

EN

"impact" en finlandés

volume_up
impact {sustantivo}

EN impact
volume_up
{sustantivo}

impact (también: effect, influence, efficacy)
volume_up
vaikutus {sustantivo}
Development impact of Economic Partnership Agreements (EPAs) (short presentation)
Talouskumppanuussopimusten vaikutus kehitysyhteistyön alalla (lyhyt esittely)
And what about the impact of liberalisation on rail safety, Commissioner?
Arvoisa komission jäsen, entäpä vapauttamisen vaikutus rautateiden turvallisuuteen?
All regulation has a negative impact on competitiveness and hinders development.
Kaikella sääntelyllä on kielteinen vaikutus kilpailukykyyn ja se haittaa kehitystä.
impact (también: bash, blow, by-blow, chop)
volume_up
isku {sustantivo}
This barbaric murder has had an enormous impact in my country, particularly because of the extraordinary humanitarian work done by the victim.
Tämä raaka murha on ollut valtava isku kotimaassani etenkin uhrin poikkeuksellisen merkittävän humanitaarisen työn vuoksi.
impact (también: wreck)
volume_up
törmäys {sustantivo}
11:02 Jos ei törmäys, mikä sitten?
impact
volume_up
iskuvaikutus {sustantivo}
impact
volume_up
törmäysvoima {sustantivo}

Sinónimos (inglés) para "impact":

impact

Ejemplos de uso para "impact" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI underscore everything that has been said here in regard to impact assessment.
Kannatan kaikkea sitä, mitä puheenvuoroissa on esitetty vaikutustenarvioinnista.
EnglishI am proud that the European Commission’s assistance has had a tangible impact.
Olen ylpeä näkyvästä tuloksesta, joka Euroopan komission tuella on saatu aikaan.
EnglishIt has a crucial impact if we listen to the appeals and the warnings of the WHO.
Jos kuuntelemme WHO:n vetoomuksia ja varoituksia, vaikutukset ovat ratkaisevia.
EnglishIt is not good enough simply to have no impact - it must have a positive impact.
Se, että vaikutuksia ei ole, ei riitä - sillä on oltava myönteisiä vaikutuksia.
EnglishThat is why it is very important to ensure that impact studies are independent.
Sen vuoksi on tärkeää varmistaa, että vaikutuksenarvioinnit ovat riippumattomia.
EnglishImpact assessments are to be carried out systematically in the case of new laws.
Uuden lainsäädännön osalta on tehtävä järjestelmällisesti vaikutustenarviointeja.
EnglishWe want a reduction in the actual impact, based on a scientific risk evaluation.
Haluamme vähentää todellisia vaikutuksia riskien tieteellisen arvioinnin pohjalta.
EnglishWe likewise have to develop our assessment of cross-border environmental impact.
Samoin meidän on kehitettävä rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia.
EnglishThis is why we must monitor closely the impact this suspension has on competition.
Sen vuoksi meidän on seurattava tarkkaan tämän suspension vaikutusta kilpailuun.
EnglishSeveral speakers have mentioned economic growth and its impact on the environment.
Useat puhujat ovat ottaneet esille talouskasvun ja sen vaikutuksen ympäristöön.
EnglishIn my opinion, the impact studies do not contribute a great deal in this respect.
Nähdäkseni tässä tapauksessa vaikutustenarvioinneista ei ole juurikaan hyötyä.
EnglishCan we really assess the economic impact of an agreement reached in this way?
Voimmeko edes arvioida tällä tavoin tehdyn sopimuksen taloudellisia vaikutuksia?
EnglishIt's also developing a strategy for dealing with the impact of climate change.
Parhaillaan kehitetään strategiaa ilmastonmuutoksen vaikutusten hallintaa varten.
EnglishPutting on this garment made more of an impact on me than any number of speeches.
Minulle pukeutuminen tähän vaatteeseen kertoo enemmän kuin kaikki maailman puheet.
EnglishAny Commission proposal will have to be subject to a legislative impact assessment.
Kaikille komission ehdotuksille on tehtävä oikeudellisten vaikutusten arviointi.
EnglishWe are contributing to programmes in the region which have some ecological impact.
Osallistumme alueella ohjelmiin, joilla on jonkinlaisia ekologisia vaikutuksia.
EnglishAny existing differences should not have an inordinate impact on our relations.
Millään välillämme olevalla erolla ei saa olla kohtuutonta vaikutusta suhteisiimme.
EnglishThis type of technology be used with caution because of the huge impact it has.
Tällaista tekniikkaa käyttää varoen siitä aiheutuvien valtavien vaikutusten vuoksi.
EnglishHow exactly is the Council going to approach the issue of impact assessments?
Miten neuvosto aikoo tarkkaan ottaen lähestyä vaikutusten arvioinnin kysymystä?
EnglishWhen can we expect this impact assessment in relation to the ACTA agreement?
Milloin voimme odottaa tällaista vaikutusten arviointia ACTA-sopimuksen suhteen?