EN impression
volume_up
{sustantivo}

impression (también: air, effect)
volume_up
vaikutelma {sustantivo}
But I have the impression that they are fighting a battle on the wrong report.
Minulla on kuitenkin vaikutelma, että he taistelevat väärästä mietinnöstä.
However, it gave the impression that the guarantee was only for Members of this House.
Niistä syntyi kuitenkin vaikutelma, että takeet koskevat vain parlamentin jäseniä.
This unpleasant impression was subsequently reflected in media comments on the event.
Tämä epämiellyttävä vaikutelma heijastui sitten tapausta koskeviin mediakommentteihin.
impression (también: apprehension, grip, idea, image)
volume_up
käsitys {sustantivo}
I was under the impression that this was already standard administrative practice.
Minulla kun oli sellainen käsitys, että tämä oli jo normaalia hallintokäytäntöä.
Unfortunately, they have the impression that everything is decided without consulting them.
Valitettavasti kansalaisilla on sellainen käsitys, että kaikesta päätetään kuulematta heitä.
But my impression is that this debate is now closed.
Mutta minulla on se käsitys, että se keskustelu on käyty.
impression (también: effigy, figure, illustration, image)
volume_up
kuva {sustantivo}
The report gives a false impression of reality, and I therefore abstain in the vote.
Mietinnössä annetaan todellisuudesta väärä kuva, ja näin ollen pidättäydyn äänestämästä.
This impression is reinforced by the proposals which are presented to prevent relocations.
Tämä kuva vahvistuu niiden ehdotusten myötä, joita esitetään yritysten siirtämisen estämiseksi.
Despite this and other agreements, an impression of crisis in the EU was created artificially.
Tästä ja muista sopimuksista huolimatta kuva EU:n kriisistä synnytettiin keinotekoisesti.
impression (también: dent, dip, imprint, dint)
volume_up
painauma {sustantivo}
impression (también: imitation)
volume_up
imitaatio {sustantivo}
impression
volume_up
mainosnäyttö {sustantivo}
impression (también: image, notion, outlook, reckoning)
volume_up
näkemys {sustantivo}
My clear impression is that the members of the Quartet take a fairly similar view of the situation and that we will therefore be able to achieve a common timetable relatively quickly.
Selkeä vaikutelmani on, että kvartetin jäsenillä on melko samanlainen näkemys tilanteesta ja että sen vuoksi voimme päästä suhteellisen nopeasti yhteiseen aikatauluun.

Sinónimos (inglés) para "impression":

impression

Ejemplos de uso para "impression" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI had the impression that many colleagues in this House saw things the way I did.
Sain sen käsityksen, että monet parlamentin jäsenet olivat kanssani samaa mieltä.
EnglishIt is my impression that this will not happen, and this disappoints me somewhat.
Käsitykseni mukaan näin ei aiota tehdä, minkä vuoksi olen jokseenkin pettynyt.
EnglishUntil then, I had the impression that you were a very moderate Commissioner.
Olin siihen saakka luullut teidän olevan jokseenkin maltillinen komission jäsen.
EnglishThe impression is given that it is a counter-strategy in response to the USA.
Siitä saa sen vaikutelman, että se on vastastrategia vastaukseksi Yhdysvalloille.
EnglishDuring the course of this debate, I have sometimes had a quite different impression.
Tämän keskustelun kuluessa olen toisinaan saanut aivan toisenlaisen vaikutelman.
EnglishI am therefore glad to have the opportunity to correct this false impression.
Siksi olen iloinen saadessani mahdollisuuden tämän väärän käsityksen korjaamiseen.
EnglishThe more I find out about Tunisia, the more positive an impression it makes.
Mitä enemmän saan tietää Tunisiasta, sitä myönteisemmän vaikutelman siitä saan.
EnglishWe sometimes get the impression that human rights are being regarded as secondary.
Saamme toisinaan vaikutelman, että ihmisoikeuksia kohdellaan toissijaisina.
English   Mr President, I have the impression that we did not vote for Amendment 15.
   Arvoisa puhemies, minusta tuntuu, ettemme äänestäneet tarkistuksesta 15.
EnglishI do not have the impression that public policies are changing at the same rate.
En usko, että yleisiä toimintalinjoja ollaan muuttamassa samaan tahtiin.
EnglishYou almost get the impression that defective products are the general rule.
Voisi melkein saada sen käsityksen, että virheelliset tuotteet ovat nykyään sääntö.
EnglishIt sometimes happens that a slip of the tongue can give a false impression.
Joskus käy niin, että kielellisen kömmähdyksen vuoksi saa väärän vaikutelman.
EnglishBut I have the impression that, in this respect, we talk a lot and do little.
Mutta minulla on sellainen mielikuva, että tässä asiassa puhumme enemmän kuin teemme.
EnglishI have the impression that certain things are happening that are a little suspicious.
Minulla on sellainen tunne, että siellä täällä tapahtuu hieman epäilyttäviä asioita.
EnglishWe have the impression there is an impasse and a rather serious situation.
Tunnemme olevamme umpikujassa ja vaikeammassa tilanteessa kuin koskaan aikaisemmin.
EnglishBut there is a difference between being clear and giving the impression of unfairness.
On kuitenkin eri asia puhua selvästi kuin synnyttää tunne epäoikeudenmukaisuudesta.
EnglishBut all the same I have the impression that we are blowing hot and cold.
Minusta kuitenkin tuntuu, että me jollakin tavalla yritämme miellyttää kaikkia.
EnglishI remain under the impression that we have failed to achieve a balance in this area.
Omasta mielestäni emme ole pystyneet luomaan tasapainoa kyseiselle alalle.
EnglishThe impression we get is very different from what he said in this House today.
Käsityksemme poikkeaa paljon siitä, mitä hän sanoi parlamentissa tänään.
EnglishFrom our visit to the site, we gleaned a different impression, if the truth be told.
Vierailumme aikana saimme rehellisesti sanottuna toisenlaisen vaikutelman.