Cómo se dice "imprint" en finlandés

EN

"imprint" en finlandés

volume_up
imprint {sustantivo}
volume_up
print {sustantivo}

EN imprint
volume_up
{sustantivo}

imprint (también: blemish, mark, print, scent)
volume_up
jälki {sustantivo}
The imprint of a man who had been burned inside his own home.
Omaan kotiinsa poltetun miehen jälki.
You see, for the first time, an imprint on the global level.
Nähdään ensimmäistä kertaa globaalin tason jälki.
imprint (también: dent, dip, impression, dint)
volume_up
painauma {sustantivo}
imprint (también: hallmark, label, stamp, colour)
volume_up
leima {sustantivo}

Sinónimos (inglés) para "imprint":

imprint
print

Ejemplos de uso para "imprint" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

English(DE) Mr President, ladies and gentlemen, this compromise bears Parliament's imprint.
(DE) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, tässä kompromississa näkyy parlamentin kädenjälki.
EnglishObviously, information about political institutions bears the imprint of political values.
Poliittisista hallintoelimistä annettava tieto on aina poliittisten arvojen värittämää.
EnglishParliament has been able to seize this occasion to make its imprint.
Parlamentti on osannut käyttää tilaisuuden hyväkseen jättääkseen siihen oman jälkensä.
EnglishEach of the groups will want to stamp its own imprint on the programme that goes forward.
Jokainen ryhmä haluaa jättää jälkensä ohjelmaan.
EnglishThe economic crisis has left a deep negative imprint on the EU countries' potential for economic growth.
Talouskriisi on vaikuttanut erittäin kielteisesti EU:n jäsenvaltioiden talouskasvun mahdollisuuteen.
EnglishI hope that we can, in this way too, leave a permanent imprint of our presidency on the work of the Union.
Toivon, että voimme tälläkin tavoin jättää puheenjohtajuudestamme pysyviä jälkiä unionin toimintaan.
EnglishHuman life and creativity aim to leave an imprint.
Ihmiselämällä ja luovuudella on tapana jättää jälkensä.
EnglishThis proposal bears the clear imprint of Parliament.
Parlamentin kädenjälki näkyy selvästi ehdotuksessa.
EnglishPhoenician, Greek, Celt, Carthaginian, Roman and Arabic cultures have all left their imprint.
Maahan ovat jättäneet jälkensä foinikialainen, kreikkalainen, kelttiläinen, karthagolainen, roomalainen ja arabialainen kulttuuri.
EnglishOne piece, with the imprint of the PPE-DE Group, featured a male model and was bizarrely headlined 'Vote yes for sexier men'.
Yhdessä tällaisessa lehtisessä, jossa oli PPE-DE-ryhmän merkki, oli kuva miesmallista, ja siinä luki "Äänestä kyllä seksikkäämpien miesten puolesta".
EnglishThis compromise is a Christmas gift to the European chemicals industry, and the imprint of the German chemicals-industry lobby is clearly visible.
Tämä kompromissi on joululahja eurooppalaiselle kemikaaliteollisuudelle, ja saksalaisen kemikaaliteollisuuden lobbaajien kädenjälki näkyykin siinä selvästi.
English– resounded in Gdansk and, during his pontificate, left an indelible imprint on the hearts and minds of people all over the world.
Hänen sanansa – Älkää pelätkö! – kuuluivat Gdanskissa ja jättivät hänen paaviutensa aikana lähtemättömän jäljen ihmisten sydämiin ja ajatuksiin kaikkialla maailmassa.
EnglishOf all Spaniards, he is the one which has left the deepest imprint on human thought.'
Averroes kuoli 10. joulukuuta 1198 Marrakechin hovin kuuluisimpana lääkärinä ja espanjalaisena, joka on jättänyt syvimmät jäljet inhimilliseen ajatteluun."
EnglishThis would not have been possible without constructive cooperation on everyone's part and if the European Union had not been able to imprint such a clear hallmark on the agreement reached in Cancún.
Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman jokaisen rakentavaa yhteistyötä, ja jos Euroopan unioni ei olisi pystynyt lyömään näin selkeää leimaa Cancúnissa aikaansaatuun sopimukseen.