Cómo se dice "interstate" en finlandés

EN

"interstate" en finlandés

EN interstate
volume_up
{adjetivo}

interstate
In the United States, inter-state air transport is classified as cabotage, whereas transport within the Union has yet to be incorporated as such into the Treaties.
Yhdysvalloissa osavaltioiden välinen lentoliikenne luokitellaan kabotaasiksi, kun taas EU:n sisäistä lentoliikennettä ei ole vielä sisällytetty sellaisena perussopimuksiin.

Sinónimos (inglés) para "interstate":

interstate

Ejemplos de uso para "interstate" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishAnd this is not only an inter-State objective, but also a European Community objective.
Tämä ei ole ainoastaan valtionsisäinen tavoite vaan koko yhteisön laajuinen tavoite.
EnglishNo, let us keep and develop the interstate cooperation in the Third Pillar.
Ei, vaan säilyttäkää ja kehittäkää valtioiden välistä yhteistyötä kolmannessa pilarissa!
EnglishIt is badly used because there is no coordination at either inter-regional or inter-State level.
Se on käytetty huonosti, sillä toimia ei koordinoida alueiden eikä valtioiden välillä.
EnglishBut with the rise of interstate trucking, it was used less and less.
Mutta kuljetusten siirtyessä rekoille ja valtateille raiteita käytettiin vähemmän ja vähemmän.
EnglishThis weakens and in some instances neutralises interparliamentary and interstate cooperation.
Tämä heikentää ja joissakin tapauksissa kumoaa jäsenmaiden parlamenttien välistä yhteistyötä.
EnglishPolice and customs matters must naturally be interstate.
Poliisi- ja tulliyhteistyön pitää itsestäänselvästi olla valtioiden välistä.
EnglishThe Schengen collaboration is an interstate co-operation.
Schengenin sopimuksen mukainen yhteistyö on valtioiden välistä yhteistyötä.
EnglishSocial rights can be guaranteed and made obligatory at interstate level, which is preferable.
Sosiaaliset oikeudet voidaan taata sitovasti vain maiden välisellä tasolla, mitä on syytä suosia.
EnglishThe report suggests fully utilising the ENP to promote inter-state confidence building.
Mietinnössä ehdotetaan Euroopan naapuruuspolitiikan täysimääräistä hyödyntämistä valtioiden välisen luottamuksen lisäämisessä.
EnglishDefence aspects are not within the competence of the EU and consequently must be tackled at interstate level.
Puolustusnäkökohdat eivät kuulu EU: n toimivaltaan, ja ne tulee siksi hoitaa valtioiden välisellä tasolla.
EnglishInter-state tourism could be much larger.
Matkailua valtioiden välillä voisi olla paljon enemmän.
EnglishInter-state financial and economic groups, which have created added value and jobs, formed the basis of this approach.
Lähestymistapa perustui valtioiden välisiin rahoitus- ja talousalan ryhmittymiin, jotka loivat lisäarvoa ja työpaikkoja.
EnglishInter-state cooperation must therefore be carried out more actively, so that Islamic extremists can have no sanctuary.
Valtioiden välistä yhteistyötä on tämän vuoksi tehtävä aktiivisemmin, jotta islamilaisille ääriryhmille ei jää piilopaikkoja.
EnglishThese challenges consist not only in providing effective assistance for the creation of interstate or economic cooperation.
Nämä haasteet eivät koostu yksinomaan tehokkaan avun tarjoamisesta valtioiden välisen tai taloudellisen yhteistyön luomiseksi.
English(SV) The proposal involves an intensification of co-operation from a mainly interstate co-operation to a federal state.
(SV) Ehdotus sisältää uusia EU-yhteistyön syventämisiä pääasiassa valtioiden välisestä yhteistyöstä kohti federalistista valtionmuodostusta.
EnglishIf you think that you can solve the problem at the inter-state level, colleagues in the PPE, let me tell you today: Forget it!
Jos luulette pystyvänne säätelemään asiaa valtioiden välisellä tasolla, hyvät PPE-ryhmän kollegat, sanon teille: laskeutukaa jo viimein alemmas!
EnglishA European Enforcement Order, unlike a national one, could be enforced in all Member States without any inter-state control.
Eurooppalainen täytäntöönpanoasiakirja voidaan panna täytäntöön, toisin kuin kansallinen, kaikissa jäsenvaltioissa ilman valtioiden välistä valvontaa.
EnglishTurkey inter-state case since 2001.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin vahvisti sen tuomiossaan, joka koski neljättä Kyproksen ja Turkin valtiovalitusasiaa vuodesta 2001 alkaen.
EnglishHowever, since 1998 we have witnessed increasing transparency, increasing inter-state consultation and increasing harmonisation in the European Union.
Vuodesta 1998 alkaen avoimuus, valtioiden välinen neuvonpito ja yhdenmukaistuminen Euroopan unionissa ovat kuitenkin lisääntyneet.
EnglishIn the fourth interstate application, the Court of Human Rights ruled that Turkey is responsible for usurping Greek-Cypriot property.
Neljännessä valtioiden välisessä anomuksessa ihmisoikeustuomioistuin määräsi, että Turkki on vastuussa kyproksenkreikkalaisen omaisuuden anastamisesta.