Cómo se dice "invisibility" en finlandés

EN

"invisibility" en finlandés

volume_up
invisibility {sustantivo}
volume_up
visibility {sustantivo}

EN invisibility
volume_up
{sustantivo}

invisibility (también: invisibleness)
The loneliness and the basic invisibility of gamblers characterise a generally unacceptable addiction.
Yleisesti tuomitulle riippuvuudelle on ominaista yksinäisyys ja näkymättömyys.
There is also an issue about the access of children to both of their parents and the invisibility of children currently under the Irish family law system, and that has to be addressed.
Lasten suhteen säilyttäminen kumpaankin vanhempaan sekä lasten näkymättömyys Irlannin nykyisessä perhelakijärjestelmässä on myös asia, johon on tartuttava.

Sinónimos (inglés) para "invisibility":

invisibility
visibility

Ejemplos de uso para "invisibility" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishAs a result of their invisibility, many women working in the sector do not enjoy social and economic rights.
Näkymättömyytensä vuoksi monilla tällä alalla työskentelevillä naisilla ei ole sosiaalisia eikä taloudellisia oikeuksia.
English(ES) Mr President, I voted for this report because it helps to combat the invisibility which until now has characterised the work of and role played by women in rural areas.
(ES) Arvoisa puhemies, äänestin tämän mietinnön puolesta, koska se auttaa torjumaan näkymättömyyttä, joka on tähän saakka ollut tunnusomaista maaseudun naisten työlle ja roolille.
EnglishI therefore believe that it is very important for the European Union to be able to draw conclusions quickly from its relative invisibility, to put it mildly, during the recent events.
Mielestäni on siis hyvin tärkeää, että Euroopan unioni ottaa nopeasti opiksi sen viimeaikaisten tapahtumisen aikaisesta - kauniisti sanottuna - suhteellisen vähäisestä aktiivisuudesta.