Cómo se dice "invoices" en finlandés

EN

"invoices" en finlandés

FI
volume_up
invoice {sustantivo}
FI

EN invoices
volume_up
{plural}

invoices (también: decreases, bills)
Many would not have any financial problems if their invoices were paid.
Monilla ei olisi taloudellisia ongelmia, jos niiden laskut maksettaisiin.
The second major issue is as follows: at the present time, invoices are being issued in dollars.
Toinen tärkeä asia on se, että tällä hetkellä laskut maksetaan dollareissa.
As a matter of principle, invoices must be paid within 30 days with few exceptions, and these must be justified.
Lähtökohtaisesti laskut täytyy maksaa 30 päivän kuluessa. Jotkin poikkeukset ovat mahdollisia, mutta ne täytyy perustella.

Sinónimos (inglés) para "invoice":

invoice

Ejemplos de uso para "invoices" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishInvoices used as proof of purchase should clearly state the VAT number of the car dealer.
Ostotositteena käytettävästä laskusta on selvästi käytävä ilmi automyyjän alv-numero.
EnglishIt replaces 15 different national rules governing VAT invoices with one simple set of rules.
Se korvaa 15 erilaista alv-laskuja koskevaa kansallista säännöstöä yhdellä säännöstöllä.
EnglishBut even in the United Kingdom half of invoices are still paid late.
Jopa Yhdistyneessä kuningaskunnassa puolet laskuista maksetaan myöhässä.
EnglishYet the Union continues to send its invoices and minutes to the old address of their parents.
Mutta unioni lähettää laskunsa ja pöytäkirjansa yhä niiden vanhempien vanhaan osoitteeseen.
EnglishIt prevents Europe from progressing from ideas to invoices.
Se estää Euroopan unionia etenemästä ajatusten tasolta laskutuksen tasolle.
EnglishMadam President, this report tackles the issue of simplifying invoices.
Arvoisa puhemies, olemme käsitelleet tässä mietinnössä ongelmaa laskutuksen yksinkertaistamisesta.
EnglishYour invoices will be in the Portable Document Format, also known as the PDF file format.
Laskusi ovat PDF (Portable Document Format) -tiedostomuodossa.
EnglishHere too, at last, is an attempt to improve the regulation of electronic signatures on invoices.
Ja lopulta puhutaan myös paremmasta sääntelystä laskujen sähköisten allekirjoitusten kohdalla.
EnglishEnterprises are receiving no payment for their invoices for 90 or 120 days, or indeed never.
Yritykset saavat maksun laskuistaan vasta 90 tai 100 päivän kuluttua, tai eivät saa sitä lainkaan.
EnglishI also welcome the obligation on the public sector to pay invoices within 30 days.
Suhtaudun myös myönteisesti julkista sektoria koskevaan velvollisuuteen laskujen maksamiseksi 30 päivän kuluessa.
EnglishIt is characterised by a chain of invoices, with or without goods, extending across one or more borders.
Tunnusomaista on yhden tai useamman rajan yli ulottuva laskuketju ilman tavaroita tai niiden kanssa.
EnglishRemoval costs should be reimbursed on the basis of invoices, not in the form of two months' extra salary.
Muuttokustannukset on korvattava kulujen perusteella, eikä kahden kuukauden ylimääräisenä palkkana.
EnglishIf there are no invoices, then nothing can be paid out.
Jos laskuja ei ole, ei voida tietysti maksaakaan mitään.
EnglishIn my own country, there are two groups of investors who quite often fail to comply with deadlines for paying invoices.
Kotimaassani on kaksi sijoittajaryhmää, jotka melko usein eivät noudata laskujen maksumääräaikoja.
EnglishYou will see a digital signature on your electronic invoices from Microsoft Online Services.
Näet digitaalisen allekirjoituksen sähköisissä laskuissasi, jotka on lähettänyt Microsoft Online Services -palvelut -palvelut.
EnglishFirst of all, such enterprises are concerned about the non-payment of invoices, a lack of payment discipline.
Nämä yritykset ovat huolissaan ennen kaikkea maksamatta jäävien laskujen vuoksi, maksukurin heikkouden vuoksi.
EnglishOne aspect concerns an amendment tabled by my colleague, José Manuel García-Margallo y Marfil on the numbering of invoices.
Yksi koskee kollegani José Manuel García-Margallo y Marfilin esittämää tarkistusta laskujen numeroinnista.
EnglishOut of between 30 and 40 billion invoices in Europe each year, as many as 1 billion default and turn into debt cases.
Euroopan vuosittaisista 30-40 miljardista laskusta jopa yksi miljardi laiminlyödään, ja niistä tulee velkatapauksia.
EnglishI also agree with the principle regarding the possibility of giving equal validity to electronic invoices and paper invoices.
Hyväksyn myös periaatteen, joka koskee mahdollisuutta pitää sähköisiä laskuja ja paperilaskuja samanarvoisina.
EnglishFor small businesses in particular, it is unacceptable to have to wait several months for invoices to be paid.
Erityisesti pienten yritysten kannalta on mahdotonta hyväksyä sitä, että maksusaatavia täytyy odottaa useiden kuukausien ajan.