Cómo se dice "judge" en finlandés

EN

"judge" en finlandés

volume_up
judge {sustantivo}

EN judge
volume_up
{sustantivo}

judge (también: justice, magistrate)
volume_up
tuomari {sustantivo}
The most objective judge of services is and remains the market and not the state.
Palvelujen objektiivisin tuomari on ja sellaisena pysyy markkinat eikä valtio.
The fact that it is not possible to be both judge and judged is a basic principle.
Ei voi olla samanaikaisesti sekä tuomari että asianosainen, se on perusperiaate.
A judge and an advocate general are assigned to each case that comes before the Court.
Kutakin tuomioistuimen käsiteltäväksi saatettua asiaa varten määrätään tuomari ja julkisasiamies.
judge (también: authority, consultant, expert, pundit)
volume_up
asiantuntija {sustantivo}
Judge Bruguière, the respected and recognised counter-terrorism expert, proved that the organiser of the flotilla, IHH, had maintained contact with al-Qaeda.
Tuomari Bruguière, kunnioitettu ja tunnustettu terrorismin asiantuntija, todisti, että laivasaattueen järjestäjällä IHH:lla oli yhteyksiä Al-Qaidaan.
judge (también: adept, connoisseur, fancier, maven)
volume_up
tuntija {sustantivo}

Ejemplos de uso para "judge" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishAs far as I can judge, the negotiations are successful, but they are not easy.
Käsittääkseni neuvottelut ovat menestyksekkäitä, mutta ne eivät ole helppoja.
EnglishYou will vote against, we will vote in favour, and History will be the judge!
Te äänestätte vastaan ja me äänestämme puolesta. Historia arvioikoon tuloksen!
EnglishUnder my proposal, our President, the President of Parliament, should judge this.
Minun ehdotukseni mukaan asiaa arvioisi puhemiehemme, parlamentin puhemies.
EnglishWe judge the progress of the applicant states by the Copenhagen and Madrid criteria.
Arvioimme valtioiden edistymistä Kööpenhaminan tai Madridin kriteerien mukaan.
EnglishFinally, I would like to add my voice in calling for the release of the judge.
Lopuksi haluan lisätä ääneni niiden joukkoon, jotka vaativat tuomarin vapauttamista.
EnglishThe Commission does not have to judge the value of each institutional system.
Komissio ei voi arvostella jokaisen institutionaalisen järjestelmän arvoa.
EnglishNevertheless, the dilemma is this: is the single judge the most suitable means?
Kuitenkin ongelma onkin juuri tämä: onko yhden tuomarin kokoonpano asianmukaisin väline?
EnglishLadies and gentlemen, we must judge the Commission and its Commissioners by their acts.
Hyvät kollegat, meidän on arvioitava komissiota ja sen jäseniä tekojen perusteella.
EnglishThese would, however, be subject to the assessment of a designated judge.
Nämä seikat olisi kuitenkin alistettava nimetyn tuomioistuimen arvioitaviksi.
EnglishThe European Union would then enter a zone of profound upheaval, if we judge correctly.
Jos näemme tilanteen oikein, Euroopan unioni astuu syvien levottomuuksien alueelle.
EnglishThe judge then writes a summary of these statements and the case's legal background.
Tämä laatii tiivistelmän lausunnoista ja asian oikeudellisesta taustasta.
EnglishIt is by that yardstick that European citizens will judge the new currency' .
Juuri tämän perusteella Euroopan kansalaiset arvioivat uutta rahaansa" .
EnglishAnd maybe this is just a San Francisco thing -- I don't know, I don't want to judge.
Ehkä kyseessä on vain San Francisco -juttu En tiedä, en halua arvostella.
EnglishThe second law requires that a judge oversee the execution of sentences.
Toisella lailla perustetaan tuomion täytäntöönpanoa valvovan tuomarin virka.
EnglishEach judge and advocate-general is appointed for a term of six years, which can be renewed.
Tuomareiden ja julkisasiamiesten toimikausi on kuusi vuotta, ja se voidaan uusia.
EnglishThird observation: you judge very harshly the common agricultural policy.
Kolmas huomautus: tuomitsette hyvin ankarasti yhteisen maatalouspolitiikan.
EnglishIt will be a matter for the court, the Court of Arbitration, to judge who is right.
Välitystuomioistuimen tehtävänä on päättää, kumpi on silloin oikeassa.
EnglishIt is then up to the Member States to judge whether their charges are competitive or not.
Sitten jäsenvaltiot saavat päättää, ovatko niiden maksut kilpailukykyisiä vai eivät.
EnglishWithout those, I would submit that we are not able to judge whether or not the tunnel is safe.
Väittäisin, että ilman niitä emme voi päätellä, onko tunneli turvallinen vai ei.
EnglishWhat role will Parliament play in appointing the EU judge to the ECHR?
Mikä asema parlamentilla on EU:n tuomarin nimittämisessä ihmisoikeustuomioistuimeen?