Cómo se dice "knife" en finlandés

EN

"knife" en finlandés

volume_up
knife {sustantivo}

EN knife
volume_up
{sustantivo}

knife
volume_up
veitsi {sustantivo}
A federal state is a state and not a federation, in the same way as a fruit knife is a knife and not a fruit.
Samalla tavoin hedelmäveitsi on veitsi eikä hedelmä.
The so-called anti-secession law is like a knife held to Taiwan’s throat.
Niin kutsuttu antiseparatistinen laki on kuin veitsi, jota pidetään Taiwanin kurkulla.
The President of the European Parliament was forced, with a knife at his throat, to go cap in hand to the governments of the Member States.
Euroopan parlamentin puhemies on veitsi kurkulla ryöminyt tomussa jäsenvaltioiden hallitusten edessä.
knife (también: hunting knife, sheath knife)
volume_up
puukko {sustantivo}
Upon closer inspection, the word ‘dead’ was written on the door in red, Cyrillic letters, and a 35 cm knife had been stuck in the middle of the door.
Kun ovea tutkittiin tarkemmin, todettiin, että siihen oli kirjoitettu punaisella kyrillisin kirjaimin sana "kuollut", ja keskelle ovea oli isketty puukko.
The group which had a name which translates as 'Knife, Wire, Srebrenica' promoted the killing of the men and boys of Srebrenica purely on the basis that they were Bosnian Muslims.
Tämä ryhmä, jonka nimi käännetään "puukko, rautalanka, Srebrenica", tuki Srebrenican miesten ja poikien surmaamista pelkästään sillä perusteella, että he olivat Bosnian muslimeja.
knife (también: blade, edge)
volume_up
terä {sustantivo}

Sinónimos (inglés) para "knife":

knife
English

Ejemplos de uso para "knife" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishA knife may be used to slice our daily bread but it may also be used to kill.
Veistä voidaan käyttää jokapäiväisen leivän leikkaamiseen mutta myös tappamiseen.
EnglishIn other cases, the survival of certain species is now balanced on a knife edge.
Muissa tapauksissa tiettyjen lajien säilyminen on nykyisin veitsenterällä.
English. - (PL) Madam President, the Internet is rather like a knife.
UEN-ryhmän puolesta. - (PL) Arvoisa puhemies, Internetiä voisi verrata veitseen.
English. - Negotiations for a new global climate agreement are now on a knife edge.
Neuvottelut uudesta maailmanlaajuisesta ilmastosopimuksesta ovat nyt veitsenterällä.
EnglishMr President, High Representative, Commissioner, we are on a knife-edge.
Arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja, arvoisa komission jäsen, olemme veitsen terällä.
EnglishThe man is waiting outside and stabs the woman with a knife - she dies.
Mies odottaa ulkopuolella ja iskee naista veitsellä, ja nainen kuolee.
EnglishPeople in coastal regions know that many shipyards are now on a knife-edge.
Rannikkoalueilta valitut edustajat tietävät, kuinka haavoittuvia monet rakennustyömaat nykyisin ovat.
EnglishNone of the refugees had a weapon of any kind, not even a knife.
Kellään pakolaisista ei ollut minkäänlaista asetta, ei edes veistä.
EnglishBefore you could say "knife" I had opened my wallet, put my money on the table and had a copy of the book.
Avasin silmänräpäyksessä lompakkoni, panin rahat pöydälle ja ostin sen.
English   Madam President, the situation in Iran is on a knife edge.
   Arvoisa puhemies, Iranin tilanne on veitsenterällä.
EnglishIt would be a serious mistake to leave the job only half done, because the transitional process remains poised on a knife-edge.
Olisi vakava virhe jättää tehtävä puolitiehen, koska siirtymäprosessi on edelleen veitsen terällä.
EnglishThe flat sharp edges are like knife blades.
Litteät ja terävät reunat ovat kuin veitsen terät.
EnglishThere is even a saying in Yemen that 'if you are old enough to use a knife, you are old enough to fight for your tribe'.
Jemenissä on jopa sanonta, jonka mukaan riittävän vanha käyttämään veistä on riittävän vanha taistelemaan heimonsa puolesta.
Englishto bring a knife to a gunfight
EnglishHe's at the sharp knife-edge of this problem.
5:25 Pastori Steve. Inspiroiva mies. Yksi varhaisista liittolaisistani Huntingtonissa, Länsi-Virginiassa. Hän on tämän ongelman kärjessä.
EnglishIn my opinion, the road from the laboratory to the knife and fork of the European consumer is still long, because there are still too many question marks.
Mielestäni matka laboratorioista eurooppalaisen kuluttajan lautaselle on vielä pitkä, koska kysymysmerkkejä on vielä liikaa.
EnglishIf you cut, with a sharp knife, one of the florets of a cauliflower and look at it separately, you think of a whole cauliflower, but smaller.
Jos leikkaa terävällä veitsellä yhden kukinnon kukkakaalista ja katsoo sitä erillään, se näyttää kokonaiselta kukkakaalilta, vain pienemmältä.
EnglishThis means that in a small country like ours, with the thrust of a knife, suddenly we have 0.5% of our workforce losing their jobs in one single day.
Tämä tarkoittaa sitä, että Maltan kaltaisessa pienessä maassa yhtäkkiä 0,5 prosenttia työvoimasta menettää työpaikkansa yhdessä päivässä.
EnglishWhen we think of crime, an image of burglaries, violent muggings and knife attacks by gangs of youths on our streets often springs to mind.
Kun ajattelemme rikollisuutta, mieleemme nousee usein kuva murtovarkauksista, pahoinpitelyistä ja veitsin aseistettujen nuorisojengien hyökkäyksistä kaduilla.
EnglishI greatly fear that the Commission's proposal is nothing other than a knife in the back of tens of millions of workers, especially in the health and service sectors.
Pelkään pahoin, ettei komission ehdotus merkitse muuta kuin veistä kymmenien miljoonien työntekijöiden selässä, erityisesti terveydenhoito- ja palvelualoilla.