EN

lay {sustantivo}

volume_up
1. slang
lay (también: shag, home run)
volume_up
pano {sustantivo} [slg.]
2. Otros
lay (también: screw thread, spin, spiral, swing)
lay (también: layout, positioning)
lay (también: layout)
lay (también: carol, ditty, song, twitter)
volume_up
laulu {sustantivo}

Sinónimos (inglés) para "lay":

lay

Ejemplos de uso para "lay" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishBecause we have political influence we absolutely have to lay the pipeline there.
Kun meillä nyt on poliittista vaikutusvaltaa, kaasuputki on rakennettava tähän.
EnglishLooking forward, it will remain crucial to lay sound foundations for a recovery.
Jatkon kannalta on ratkaisevan tärkeää luoda vakaa pohja talouden elpymiselle.
EnglishIn our countries and our constituencies we must lay to rest certain accepted ideas.
Meidän on maissamme ja vaalipiireissämme nujerrettava tietyt ennakkokäsitykset.
EnglishWe in the Socialist Group in the European Parliament will lay great stress on this.
Euroopan parlamentin sosiaalidemokraattinen ryhmä korostaa tätä voimakkaasti.
EnglishIn addition, we need to lay down new legislation in this field as soon as possible.
Lisäksi tämän osa-alueen uusi lainsäädäntö pitää vahvistaa mahdollisimman nopeasti.
EnglishI should also say that I would not lay all the blame at the door of the Commission.
Saanen vielä mainita, että en sysäisi kaikkea vastuuta asiasta komission niskoille.
EnglishI would like the EU to lay down minimum rules rather than harmonizing rules.
Haluaisin, että EU laatisi vähimmäissäännöt yhdenmukauttamissääntöjen sijasta.
EnglishBeyond that it is up to the Member States to lay down national policy on drugs.
Lisäksi jäsenvaltiot saakoot itse vahvistaa kansalliset huumepolitiikkansa.
EnglishThe generous subsidy system continues to lay itself open to fraud and irregularities.
Antelias tukijärjestelmä on edelleen auki petoksille ja sääntöjenvastaisuuksille.
EnglishHowever, we must finally lay the ghosts of the past and look to the future.
Meidän on kuitenkin luovuttava menneisyyden aaveista ja katsottava tulevaisuuteen.
EnglishThey also lay down the rules and procedures that the EU institutions must follow.
Lisäksi perussopimuksissa määrätään toimielimiä koskevista säännöistä ja menettelyistä.
EnglishIt must lay its cards on the table now in order to relaunch the negotiations.
Sen on lyötävä korttinsa pöytään nyt, jotta neuvottelut voidaan käynnistää.
EnglishI do not want to lay the blame for these attacks at the door of the Russian Government.
En halua osoittaa näistä hyökkäyksistä syyttävällä sormella Venäjän hallitusta.
EnglishFurthermore, these early years lay the foundations for children's lifelong learning.
Lisäksi varhaislapsuudessa luodaan perusta lasten elinikäiselle oppimiselle.
EnglishThese products must meet the same requirements as we lay down for our own products.
Näiden tuotteiden on täytettävä samat edellytykset kuin omien tuotteidemme.
EnglishSome 30,000 people lost their jobs, the biggest lay-off in Canadian history.
Noin 30 000 henkeä menetti kerralla työnsä, mikä on Kanadan kaikkien aikojen ennätys.
EnglishFor the future the Commission should lay the foundation for more structural assistance.
Tulevaisuutta ajatellen komission on luotava pohja rakenteellisemmalle avulle.
EnglishWe also wanted to lay the foundations for and contribute to a common energy policy.
Halusimme myös luoda pohjan yhteiselle energiapolitiikalle sekä myötävaikuttaa siihen.
EnglishWe call on the rebels to lay down their arms and return to the negotiating table.
Vaadimme kapinallisia laskemaan aseensa ja palaamaan neuvottelupöytään.
EnglishThese lay the foundations of an integrated and focused European policy.
Näin luotiin perusta yhtenäiselle ja kohdennetulle eurooppalaiselle politiikalle.