Cómo se dice "likewise" en finlandés

EN

"likewise" en finlandés

EN likewise
volume_up
{adverbio}

1. general

likewise (también: similarly)
volume_up
samoin {adv.}
There will be a functioning majority and likewise a functioning opposition.
Itävallassa tulee olemaan toimiva enemmistö samoin kuin toimiva oppositio.
And I shall do likewise, in the autumn, with the Objective 2 management authorities.
Ja aion tehdä samoin syksyllä tavoitteen 2 mukaisten hallintaviranomaisten kanssa.
We likewise have to develop our assessment of cross-border environmental impact.
Samoin meidän on kehitettävä rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia.
likewise
The strengthening of global financial institutions is likewise an imperative, as is the reform of governance and representation at the IMF.
Maailmanlaajuisten rahoituslaitosten vahvistaminen on myös pakollista, kuten myös IMF:n hallinnon ja edustuksen uudistaminen.
likewise (también: as well, similarly)
The Commission likewise condemns the existence of poverty and marginalisation in the Union.
Komissio tuo niin ikään ilmi unionissa vallitsevan köyhyyden ja syrjäytymisen.
One or two amendments likewise very aptly stress the importance of inspections.
Parissa tarkistuksessa korostetaan niin ikään hyvin sattuvasti valvontaa.
Likewise, the Serb minority in Kosovo has concerns that must be addressed.
Niin ikään Kosovon serbivähemmistöllä on huolenaiheita, jotka on otettava huomioon.

2. coloquial

likewise

Sinónimos (inglés) para "likewise":

likewise

Ejemplos de uso para "likewise" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishLikewise the necessity for training of police officers and others in authority.
Sama pätee poliisivoimien ja muiden viranomaisten koulutuksen tarpeellisuuteen.
EnglishFor the people, EMU will be a success if, likewise, a social Union is developed.
EMUsta tulee menestys väestölle, mikäli myös sosiaalista unionia laajennetaan.
EnglishThe Commission did likewise; it too has done its homework, unlike the Council.
Komissio toimi samalla tavoin, ja teki myös kotiläksynsä, toisin kuin neuvosto.
EnglishLikewise, without a social dimension, the European dream simply will not take off.
Eurooppalainen unelma ei voi myöskään toteutua ilman sosiaalista ulottuvuutta.
EnglishWe likewise owe a duty of solidarity in this area towards developing countries.
Myös meidän on tällä alalla osoitettava solidaarisuutta kehitysmaita kohtaan.
EnglishThe EU should urge countries such as the USA, Australia and Japan to do likewise.
EU:n olisi kehotettava Yhdysvaltojen, Australian ja Japanin kaltaisia maita samaan.
EnglishLikewise, your responsibilities and duties under the Treaties are important.
Myös teidän perussopimuksiin perustuvat velvoitteenne ja tehtävänne ovat tärkeitä.
EnglishAndorra, Montenegro and Kosovo likewise use the euro, but without a formal arrangement.
Lisäksi euro on käytössä ilman sopimusta Andorrassa, Montenegrossa ja Kosovossa.
EnglishWhen will the two main defendants, Commissioners Marín and Bonino, do likewise?
Mitä tekevät molemmat pääsyylliset, komissaari Marín ja komissaari Bonino?
EnglishGenetic counselling, likewise, should not be dominated by a political goal.
Myöskään geneettistä neuvontaa ei pidä asettaa poliittisen päämäärän palvelukseen.
EnglishWe are likewise unable to put pressure on China through millions in development aid.
Emme kykene edes painostamaan Kiinaa kehitysavulla, johon syydämme miljoonia.
EnglishThe point is also that other mines associated with land mines must likewise be banned.
Kyse on myös siitä, että muutkin maamiinoihin yhdistettävät miinat on kiellettävä.
EnglishLikewise, the recent initiative on the deportation of foreign criminals.
Sama pätee ulkomaalaisten rikollisten karkottamista koskevaa tuoretta aloitetta.
EnglishWe support it and hope that a large majority of the House will do likewise.
Me tuemme niitä ja toivomme, että ne saavat parlamentissa laajan kannatuksen.
EnglishAt the very least, we should have done likewise with a European Commissioner.
Vähintä mitä voimme tehdä, on hylätä myös tällaisen komission jäsenehdokkaan jäsenyys.
EnglishThe Member States themselves have likewise failed to observe their obligations.
Myöskään jäsenvaltiot eivät ole onnistuneet noudattamaan velvoitteitaan.
EnglishBut the other institutions, the Council and Parliament, are likewise in need of reform.
Kuitenkin myös muut toimielimet, neuvosto ja parlamentti, tarvitsevat uudistuksia.
EnglishLikewise, I think the choice of words with regard to energy policy is far too feeble.
Myös energiapolitiikkaa kuvastavat sanamuodot ovat aivan liian ponnettomia.
EnglishSo, in conclusion, Commissioner, I have a question for you and, likewise, for the Council.
Arvoisa komission jäsen, lopuksi minulla on yksi kysymys teille ja neuvostolle.
EnglishI also hope that other Members who join us will follow your example and behave likewise.
Toivon myös, että seuraajanne noudattavat esimerkkiänne ja toimivat samalla tavoin!