Cómo se dice "little by little" en finlandés

EN

"little by little" en finlandés

EN little by little
volume_up
{adverbio}

little by little (también: gradually, step by step, bit by bit, by and by)
China naturally wants to become a global player, little by little.
Kiina pyrkii tietenkin vähitellen maailmanlaajuiseksi vaikuttajaksi.
Algeria is gaining, little by little, democratic institutions.
Algeria luo vähitellen demokraattisia instituutioita.
Little by little, women who had been forced into prostitution spoke out publicly.
Vähitellen prostituutioon pakotetut naiset alkoivat puhua asiasta julkisesti.
little by little (también: bit by bit)
If we want to become the continent of rights, we will have to have the procedural rights established little by little.
Jos haluamme, että meistä tulee oikeuksien manner, niin meillä on otettava käyttöön pikkuhiljaa menettelylliset oikeudet.
It is essential that we allow OLAF to continue to pursue its scope of activity little by little and that we expand its role at a later date.
Kuitenkin on ehdottoman välttämätöntä, että annamme OLAFin suoriutua pikkuhiljaa tehtävästään ja että vasta sen jälkeen laajennamme tämän elimen roolia.
Because, little by little, not in theory, but thanks to slow, patient campaigns, where charity work has an important role to play, new practices are beginning to appear.
Sillä pikkuhiljaa, ei vain teoriassa vaan kärsivällisten ja hitaiden toimien ansiosta, joissa vapaaehtoisuudella on huomattava sija, syntyy uusia käytäntöjä.
little by little (también: piecemeal)
Little by little, plans are being drawn up for the creation of an EU army, a single foreign policy, a common currency, common legislation and a common jurisdiction.
Vähä vähältä laaditaan suunnitelmia EU:n armeijasta, yhtenäisestä ulkopolitiikasta, yhtenäisvaluutasta, yhtenäisestä lainsäädännöstä ja yhtenäisestä lainkäytöstä.
If you do not mind me saying, you are like a hard-working ant, who achieves results little by little while the grasshoppers chirrup and laze around in the Member States.
Sallinette minun todeta, että olette kuin kovasti puurtava muurahainen, joka saavuttaa tuloksia vähä vähältä, kun heinäsirkat sirittävät ja laiskottelevat jäsenvaltioissa.
little by little
little by little
With the Middle East conflict, we are little by little entering very dangerous territory, that of the clash of civilisations.
Lähi-idän konfliktin myötä olemme vähän kerrassaan ajautumassa vaaralliselle maaperälle, jolla sivilisaatiot törmäävät toisiinsa.

Sinónimos (inglés) para "little by little":

little by little

Traducciones similares para little by little en finlandés

little adjetivo
little adverbio
by adverbio
by preposición

Ejemplos de uso para "little by little" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe additions to it will be demanded of us little by little over the year.
Siihen tehtäviä lisäyksiä meitä vaaditaan tekemään vähän kerrallaan vuoden aikana.
EnglishIt is important to make progress little by little, if that is the only way that progress can be made.
On tärkeää edistyä vähän kerrallaan, jos tämä on ainoa tapa edistyä.
EnglishLittle by little we shall improve passengers' rights.
Parannamme matkustajien oikeuksia vähän kerrallaan.
EnglishIs that not a little too little?
EnglishThis is what will inspire confidence, not the idea that, little by little, we are beginning to downgrade the agreements we made together earlier on.
Tämä herättää luottamusta, ei se, että ruvetaan pikku hiljaa huonontamaan sopimuksia, jotka yhdessä aikaisemmin on sovittu.
EnglishWould it not make far more sense to achieve things little by little and to continue to work on the process we have set in motion in order to bring it to completion.
Eikö olisi paljon johdonmukaisempaa edetä askel askelelta ja täydentää edelleen prosessia, jonka olemme käynnistäneet.
EnglishNonetheless the Council seems to be giving in little by little, since it has agreed in the conclusion text to consider setting up a permanent structure.
Neuvosto vaikuttaa kaikesta huolimatta olevan vastahankainen, sillä johtopäätelmissään se suostui harkitsemaan pysyvän rakenteen luomista.
EnglishLittle by little, we're seeding the area with green collar jobs -- then the people that have both a financial and personal stake in their environment.
Vähän kerrallaan me kylvämme alueelle vihreäkaulustyöpaikkoja, jolloin ihmisillä on sekä taloudellinen että henkilökohtainen panos ympäristössään.
EnglishTobacco is a crop that requires little water, little fertiliser and few pesticides; it is grown in infertile soils by poor farmers.
Tupakka on viljelykasvi, joka tarvitsee vain vähän vettä, vähän lannoitteita ja vähän torjunta-aineita. Se kasvaa karussa maassa, ja sitä viljelevät lähinnä köyhät perheet.
EnglishEuropean integration, the way the 25 EU Member States function together and making the Community procedures work better must be improved and must progress, with care, little by little.
Euroopan yhdentymisessä; tavassa, jolla EU:n 25 jäsenvaltiota toimivat yhdessä, ja yhteisön menettelyjen toimivuuden parantamisessa on edettävä varovaisesti ja askel kerrallaan.